NERETAS NOVADA DOMES SĒDE Nr.13

Neretas novada Neretas pagastā                             2019 gada 24. oktobris plkst.15.00

DARBA KĀRTĪBA:

Neretas novada skolas īsteno projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Neretas novada pašvaldības abas skolas arī šajā mācību gadā ir iesaistījušās projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, kurš tiek realizēts no  2017.gada augusta.
Izglītojamo individuālo kompetenču attīstības plāns paredz 2019./2020.mācību gada laikā Neretas J.Jaunsudrabiņa vidusskolā un Mazzalves pamatskolā īstenot dažādus mācību un ārpusstundu  pasākumus, kopā atvēlot tam vairāk kā 10 000 eiro no Eiropas struktūrfondiem.

Aicinām pašvaldības iedzīvotājus balsot par ģimenei draudzīgāko pašvaldību

Turpinot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) iniciatīvu “Ģimenei draudzīga pašvaldība”, jau trešo gadu Latvijā tiek organizēts konkurss, kura mērķis ir izcelt labākos piemērus un risinājumus, kā pašvaldības rūpējas par ģimenēm. Tas iet kopsolī arī ar vienu no administratīvi teritoriālās reformas mērķiem – apzināt ekonomiski attīstīties spējīgas administratīvās teritorijas, kurās var nodrošināt kvalitatīvus pašvaldību pakalpojumus par samērīgām izmaksām, tādējādi virzoties uz augstāka mērķa sasniegšanu – nodrošināt valsts un iedzīvotāju labklājību.

Aktualitātes meža īpašniekiem

Informatīvs seminārs meža īpašniekiem

Zemgalē sāk izstrādāt ilgtspējīgas Attīstības programmu 2021.-2027. gadam

Zemgales attīstības padome (ZAP) kārtējā sēdē, kas notika Skrīveru novadā, nolēma sākt Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) Attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādi. Jaunā dokumenta izstrāde notiks ciešā sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un citu valsts institūciju pārstāvjiem, reģiona pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām un kaimiņu Plānošanas reģioniem. Apstiprinātajā Darba uzdevumā minēts, ka topošajā dokumentā būs ietverts pašreizējās situācijas analīzes kopsavilkums, tendences un prognozes, rīcību kopums reģiona ilgtermiņa stratēģisko mērķu un prioritāšu īstenošanai, kā arī būs noteikta programmas īstenošanas uzraudzības kārtība.

“Soliņš” iekustināja

Programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros Mazzalves pamatskolas 1.-9.klašu skolēniem bija iespēja 14.oktobrī skolas kamīnzālē noskatīties un aktīvi līdzdarboties izrādē bez vārdiem “Soliņš”, ko uz Mazzalvi bija atvedis vizuālais teātris bērniem un pieaugušajiem “Teātris azotē”.

Pieejams finansējums pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”

No 2019.gada 4.novembra līdz 4.decembrim var pieteikties atbalsta saņemšanai divos investīciju atbalsta pasākumos “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” un “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”.

Pasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” mērķis ir atbalstīt lauku saimniecības, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju, kā arī veicināt kooperācijas attīstību, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un atbalstot pret klimata pārmaiņām noturīgu ekonomiku. Sestās kārtas pieejamais publiskais finansējums lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām ir 7,5 miljoni eiro, bet lauku saimniecībām 29 miljoni eiro. Lauku saimniecībām finansējums sadalīts pēc reģionalizācijas principa, sadalījumu var skatīt dienesta mājaslapā. Projektu vērtēšana, ievērojot atbrīvoto publisko finansējumu, notiks līdz 2021.gada 1.martam.

31.oktobrī notiks Ugunsdrošības konference “Kā veidot drošu mājokli?”

Lai informētu iedzīvotājus par mājokļu ugunsdrošības nozīmīgumu, biežākajām problēmsituācijām un to risinājumiem, šā gada 31.oktobrī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) organizē Ugunsdrošības konferenci “Kā veidot drošu mājokli?”.

Deju nometne Gārsenes muižā

Gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kuri notiks 2020. gadā no 6. jūlija līdz 12. jūlijam Rīgā, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 9.-12.klašu deju kolektīvs “Sudrabiņš” no 11. – 12. oktobrim savu brīvo laiku pavadīja Gārsenes muižā, apgūstot deju svētku repertuāru.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other