NERETAS NOVADA DOMES SĒDE Nr.5

Neretas novada Neretas pagastā 2019. gada 25.aprīlī plkst.15.00

 

DARBA KĀRTĪBA:

Ģimeniskas Lieldienas Ērberģē

Lieldienas šogad Ērberģē aizvadītas ģimeniski un priecīgi. Viss Ērberģes centrs sapulcinājis košus zaķus bariņiem vien. Tā tik gribas iemūžināt Zilgmas sarūpētos jautros garaušus fotogrāfijās. Un ļaudis to dara!

21.aprīlī prāvs pulks mazzalviešu un pagasta viesu – lieli un mazi, bērni kopā ar tētiem un mammām, pusaudži, jaunieši – pulcējās pie sporta halles, lai kārtīgi izšūpotos, kopā jautri sacenstos par krāšņāk izkrāsoto olu, pārbaudītu sevi precizitātē un pacietībā, ripinot olas, censtos savākt citu sarūpētās un izdaiļotās Lieldienu olas. Kopā ar taututērpā uz pasākumu atnākušo pārvaldes vadītāju Zeltīti Odiņu un pārvaldes darbiniecēm bija jautri iet Lieldienu rotaļās un piedalīties dažādās interesantās atrakcijās.

Piedāvājam darbu komunālās daļas vadītājam Mazzalves pagasta pārvaldē

Darba līgums uz nenoteiktu laiku /pārbaudes laiks 3 mēneši/

Darba alga bruto- no EUR 695 līdz EUR 766

Summētais darba laiks

Ir iespēja nodrošināt ar dzīvojamo platību

Sīkāk interesēties pa tālruni 65175241, mob. 26320931

4. LATVIJAS LAUKU KOPIENU PARLAMENTS

No 2019. gada 6. līdz 7. jūnijam Zaļeniekos, Jelgavas novadā notiks 4. Latvijas Lauku kopienu parlaments, aktualizējot esošās un briestošās pārmaiņas lauku telpā.

Informatīvajā telpā mēs nemitīgi dzirdam, ka no Latvijas laukiem cilvēki aizbrauc, sabiedrības noveco, ir apgrūtināta infrastruktūras un pakalpojumu pieejamība, nav kvalificētu darbavietu, bet minētie faktori ir vien daļa no izaicinājumiem, kas kā atbildes reakcija sekmē jaunu dzīvesstilu, uzņēmējdarbības jomu un iniciatīvu veidošanos laukos. Kas ir mūsdienīgi lauki? Mēs apgalvojam un zinām, ka lauki šodien vairs nav tikai vieta pārtikas ražošanai, vieta klusai un no sabiedrības attālinātai dzīvesvietai senioriem vai lauksaimniekiem.

Atbalsts biškopības nozarei

Kārta atvērta
01.05.2019.-01.06.2019.

Atbalstu piešķir saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1408/2013.

Atbalsta mērķis ir veicināt kvalitatīvu biškopības produktu ražošanu un realizāciju.

Iesniegumu var  iesniegt tikai izmantojot Lauku atbalsta dienesta Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS). 

LAUKSAIMNIEKIEM UN LAUKU UZŅĒMĒJIEM Projekti un investīcijas

No 2019.gada 20.maija līdz 2019.gada 26.jūnijam varēs pieteikties atbalsta saņemšanai pasākumā “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai”.

Pasākuma mērķis ir sekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīšanos pastāvīgā lauksaimniecības darbībā un nodrošināt darbaspēka atjaunošanos un paaudžu nomaiņu lauksaimniecības sektorā.

Šī būs projektu pieņemšanas trešā kārta, tās kopējais publiskais finansējums ir 3,96 miljoni eiro. Jaunais lauksaimnieks saņems vienreizēju 40 000 eiro lielu maksājums jaundibināta (vai pārņemta) lauksaimniecības uzņēmuma dibināšanai un attīstībai, saskaņā ar iesniegto darījuma darbības plānu.

VAS “Privatizācijas aģentūra” paziņo:

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar lejupejošu soli neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.2 “Vilkupes”, Zalves pagastā, Neretas novadā – izsoles sākumcena EUR 120.00, nodrošinājums EUR 12.00, izsole 06.06.2019. plkst.13-00.

Pieteikšanās līdz 23.05.2019. plkst.16-00. Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsole notiek Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021413, 67021300.

Nevalstiskās organizācijas aicina piedalīties jaunatnes iniciatīvu projekta konkursā

Projekta PuMPuRS ietvaros tiek atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības. Projekti ir vērsti uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu, turpināt izglītību un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursus rīko projektā PuMPuRS iesaistītās pašvaldības, arī Neretas novada pašvaldība.

Pirmie projektu konkursi tika izsludināti 2018. gada rudenī, kā rezultātā 36 pašvaldībās tika apstiprināti 78 projekti. Šogad projektu konkursi tiek sludināti 2019. gada aprīlī – jūnijā ar iespēju uzsākt projektu īstenošanu š. g. augustā – septembrī. Turpmāk projektu uzsaukumi notiks reizi gadā līdz 2021. gadam.

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM

VALSTS MEŽA DIENESTS AR 2019.GADA 19.APRĪLI IZSLUDINA UGUNSNEDROŠO PERIODU MEŽĀ. UGUNSNEDROŠAJĀ PERIODĀ MEŽĀ AIZLIEGTS VEIKT JEBKĀDU DEDZINĀŠANU. UGUNSKURUS ATĻAUTS KURINĀT TIKAI ĪPAŠI UGUNSKURIEM IERĪKOTĀS VIETĀS, KĀ ARĪ AIZLIEGTS PĀRVIETOTIES ĀRPUS MEŽA CEĻIEM AR MOTORIZĒTIEM TRANSPORTLĪDZEKĻIEM. JEBKURI DEDZINĀŠANAS DARBI MEŽĀ VAI TĀ TIEŠĀ TUVUMĀ JĀSASKAŅO AR SĒLIJAS VIRSMEŽNIECĪBU VAI ATTIECĪGAJĀM MEŽNIECĪBĀM.

Pa Lieldienu zaķa pēdām

17.aprīlī Mazzalves pagasta bibliotekāre Agnija devās ciemos pie Mazzalves pamatskolas pirmsskolas bērniem, lai radoši pastrādātu un nodotu sveicienus no Lieldienu zaķa.

Noklausījušies dzejoli par Lieldienu zaķi, bērni veidoja savus zaķus, kas būs kā zīme, ka viņš tiek gaidīts un bērni ir pelnījuši kādu ļoti skaistu olu no lielā olu groza.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other