Mākslas dienas Jaunsudrabiņa muzejā

Jāņa Jaunsudrabiņa muzejā “Riekstiņi”, atzīmējot “Mākslas dienas 2019”, 13.maijā notika praktiskās nodarbības. Tematika “Mana dzimtā puse” sasaucās ar “Muzeju nakts 2019” uzstādījumu “Ar saknēm Neretā – Latvijā”. Mazajiem māksliniekiem tika dots uzdevums – nofotografēt dzīves vietas tuvumā esošu ļoti iemīļotu vietu (dārza stūrīti, koku, upes līkumu utt.), nokopēt un, dodoties uz muzeju, kopiju ņemt līdzi, lai pēc šī attēla motīviem radītu savu darbu. Atsaucās Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas mākslas pulciņa dalībnieki. Nodarbības laikā tapa 24 lieliski un interesanti darbi.  

Baltā galdauta svētki Sproģu bibliotēkā

4.maijā – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā Sproģu bibliotēkā svinējām Baltā galdauta svētkus.

Balti klāts galds šajā gadījumā ir kā pašapziņas un lepnuma simbols, vienojošais elements, kas aicina cilvēkus, ģimenes, draugus sanākt kopā.

Uz pasākumu uzaicināju Neretas novada novadpētniecības muzeja vadītāju Lidiju Ozoliņu.

Pusaudžu resursu centra saruna par tēmu “Pusaudžu vecuma psiholoģiskie riski” Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā

29.aprīlī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā viesojās Pusaudžu resursu centra pārstāvji – Pusaudžu resursu centra mentore Anna Guberma un centra psihologs Emīls Ūdris, lai sarunātos ar jauniešiem par viņiem aktuālām problēmām, iespējamiem risinājumiem, pusaudžu domāšanas psiholoģiju un pārmaiņām, kas notiek jaunam cilvēkam augot un veidojoties par pieaugušu cilvēku. Ar reālu un personīgi sāpīgu pieredzes stāstu dalījās Irēna Cepurīte, kas pērn zaudēja savu dēlu.

4.maijā Neretā gadatirgus

Dzestrajā 4.maijā notika Pavasara gadatirgus, kas tradicionāli notiek maija pirmajā sestdienā. Vēsums un pavasara mainīgie laika apstākļi nebija aizbiedējuši ne pircējus, ne pārdevējus. Šogad gadatirgus notika vienlaikus ar Latvijas Neatkarības atjaunošanas svētkiem.

Informē par ugunsdrošības prasībām daudzstāvu ēkās

2.maijā Neretas novada administrācijas sēžu zāles telpās Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Zemgales reģiona brigādes Aizkraukles daļas Neretas posteņa komandieris Juris Gorbačovs informēja interesentus par ugunsdrošības prasībām daudzstāvu ēkās.

J.Gorbačovs izklāstīja vispārīgās prasības daudzdzīvokļu ēku koplietošanas telpās un teritorijā, prasības, kas jāievēro, lai ugunsnelaimes gadījumā sekmīgi varētu veikt evakuāciju (sākot ar to, ka cilvēku evakuācijai paredzētās durvis aizliegts aprīkot ar slēdzenēm un aizbīdņiem, kas liedz atvērt durvis trīs sekunžu laikā, evakuācijai paredzētās durvis aizkraut ar iekārtām, mēbelēm, priekšmetiem un beidzot ar tādu dekorāciju un apdares materiālu izvēli, kas veicina ugunsgrēka izplatīšanos).

Baltā galdauta svētki Pilskalnē

Atzīmējot Baltā galdauta svētkus, Pilskalnes pagastā 4. maijā pasākuma apmeklētāji iestādīja košumkrūmus gar gājēju celiņu. Pēc tam visi devās uz skolas ēku, kur ar nelielu koncertu priecēja Jelgavas novada Vilces pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Vakarvējš” un pagasta senioru deju kopa “Kamenes”.

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolēnu Pavasara koncerts Neretas kultūras namā

8.maijā Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolēni kopā ar saviem vecākiem Neretas kultūras namā pulcējās uz jau par tradīciju kļuvušo Pavasara koncertu, kur skolas direktore Laima Grebska un direktores vietniece mācību un audzināšanas darbā Viktorija Trukša pateicās audzēkņiem un viņu vecākiem par 2018./2019.gada mācību sezonas sasniegumiem. Vienlaikus tā ir arī iespēja skolas audzēkņiem teikt paldies arī saviem vecākiem un veltīt viņiem Mātes dienas koncertu, demonstrējot šajā mācību gadā ārpusstundu aktivitātēs paveikto.

Kas dzīvo mežā?

30.aprīlī smieklu, čalu un mazu bērnu soļu dipoņas piepildītā Neretas kultūras nama zālē norisinājās starpnovadu pirmsskolas izglītības iestāžu interešu izglītības kolektīvu pasākums “Kas dzīvo mežā?” Pasākums ik gadu noris citā novadā, tāpēc šoreiz stafetes kociņš tika nodots Neretai. Rosība bija manāma jau ienākot kultūras nama vestibilā, kur mazie ķipari steidza sasiet atrisušās matu lentas, nostiprināt kurpju sprādzes un lielajā bērnu drūzmā nepazust, atrast savu vietu un pacietīgi gaidīt uzveduma sākumu.

Pasākuma vadītāju lomās atbilstoši uzveduma kopējai noskaņai bija iejutušies divi eksotiski dzīvnieki – tīģeris (Inita Kalniņa) un zebra (Dace Lielbārde).

Neretas novadā talko

Pavasara saules un labo laika apstākļu lutināti, Neretas novada talkotāji 27.aprīlī sakopa katrs sava pagasta vietas. Savās mājās un sētās rosījās gan iestāžu darbinieki, gan iedzīvotāji. Šogad Lielās talkas rīkošanas tradīcijai aprit nu jau vienpadsmitais gads.

Neretas novada pašvaldības darbinieki šajā gadā kopa Dienvidsusējas krastu pie Ķesteru kapiem, zāģējot kokus, savācot atkritumus un sakopjot piekrasti. Nākotnē ir iecere izveidot šeit ūdens tuvumā atpūtas vietu, kas varētu paplašināt atpūtas iespējas Neretā. Ik gadu talku rīko arī Neretas Sociālās aprūpes centra darbinieki, kas tās vadītājas Inas Riekstiņas vadībā rosījās savā teritorijā. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolēni piedalījās Neretas Dzirnavu saliņas sapošanā.

EIROPAS PARLAMENTA VĒLĒŠANAS

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other