Tikšanās ar izglītības ministri

Izglītības ministrija organizē tikšanās ar visu pašvaldību pārstāvjiem, lai apspriestu skolu tīkla sakārtošanas iespējas Latvijas novados. 5.decembrī Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis, Neretas izglītības, kultūras, sporta, tūrisma un jaunatnes lietu nodaļas vadītāja Žanna Miezīte, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktore Laima Grebska un direktora vietniece izglītības jomā Viktorija Trukša un Mazzalves pamatskolas direktors Aivars Miezītis tika aicināti uz Izglītības un zinātnes ministriju, lai tiktos ar izglītības ministri Ilgu Šuplinsku un ministrijas pārstāvjiem.

Neretas novada pašvaldība projekta ietvaros apmeklē Polocku

25. un 26.novembrī Neretas novada pašvaldības pārstāvji devās uz Baltkrievijas pilsētu Polocku, lai Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros atbalstītā projekta ENI-LLB-1-108 “Nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības un attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā” (“Rediscover the roots of regions”) ietvaros tiktos ar projekta vadošo partneri – Zemgales plānošanas reģionu un partneriem no Baltkrievijas – Polockas rajona izpildkomitejas Sporta un tūrisma departamentu, no Lietuvas – Viļņas rajona pašvaldības administrāciju un Rokišķu Reģionālo muzeju, bet no Latvijas – Jēkabpils pilsētas pašvaldību.

Mazzalviešu starti Ludzā

Novembra nogalē jau tradicionāli Mazzalves pamatskolas sportisti kopā ar savu sporta skolotāju Agri Sakni piedalās Ludzas sporta skolas atklātajās vieglatlētikas sacensībās. 17 Mazzalves skolēniem bija iespēja pārbaudīt savu varēšanu dažādos sporta veidos. Vislabākie rezultāti mazzalviešiem ir skriešanas disciplīnās – Zandai Zariņai 1.vieta 1000 m skriešanā, Ingunai Saknei 2.vieta 1000 m skriešanā, Vitai Krotovai 3.vieta 600 m skriešanā.

Otrajā adventē Neretā iededz svētku egli

Neretā jau par tradīciju kļuvusi Ziemassvētku egles iedegšana Otrajā adventē. Lai arī laika apstākļi šogad nelutināja, tomēr paši izturīgākie 8.decembra pievakarē bija ieradušies uz Neretas galvenās egles iedegšanas pasākumu. Neretas pašvaldības izpilddirektors un Neretas pagasta pārvaldes p.i. Rolands Klibiķis norādīja, ka lietus lāses var iedomāties par sniegpārsliņām, tādējādi radot ziemas noskaņu. Viņš pateicās uzņēmējam Jurim Budrim, Jāņa Jaunsudrabiņa ielas 3 namu pārvaldniekam Aldim Pavlovičam par egles sarūpēšanu, Neretas kultūras nama darbiniekiem un Neretas pagasta pārvaldes komunālajai nodaļai, kas gādāja par to, lai egle būtu saposta svētku rotā.

Par prieku sev un citiem

No 05.12. – 18.12 Pilskalnes pagasta bibliotēkā skatāma  rokdarbu izstāde, kurā izlikti 25 darbi, kurus darinājušas Zalves pagasta iedzīvotājas. Tie ir gan adījumi, gan tamborējumi, gan citās tehnikās darināti darbi. Priecē krāsu daudzveidība un raksti. Sedziņās un glezniņās skaisti izšūti raksti krustdūrienā un citā tehnikā. Arī tamborējumi ļoti skaisti. Darbiņi ir  cits par citu skaistāki.

Šī nodarbe rada gandarījumu, prieku un iedvesmu. Ir vajadzīga izdoma, pacietība  un  mīlestība. Tas ir rūpīgs un precīzs darbs, reizē arī saruna pašam ar sevi un domu lidojums, kas raisa pozitīvas emocijas.

Izstrādāta inovatīva digitālā karte “Tradicionālās amatu prasmes”

Tagad visi Aizkraukles rajona partnerības teritorijā esošie mājražotāji, lauksaimniecības produkcijas audzētāji un ražotāji, pārtikas produktu ražotāji, amatnieki un tūrisma pakalpojuma sniedzēji atrodami vienuviet – jaunizveidotā interaktīvā kartē, kas atrodama šeit: karte.aizkrauklepartneriba.lv

Karte paredzēta ne tikai tūrisma veicināšanai un vietējo bagātību izcelšanai, bet arī vieglai datu pārvaldei, kopīgu iepirkumu nodrošināšanai un savstarpējās uzņēmēju sadarbības veicināšanai. Kartes inovatīvais raksturs slēpjas viegli pārvaldāmajā kartes administratīvajā panelī, kas darbojas kā datu bāze ar pārredzamām informācijas atlasīšanas un filtrēšanas iespējām. Tāpat jaunizveidoto karti viegli ievietot arī citās mājas lapās (piemēram, tūrisma informācijas centru un pašvaldību mājas lapās) tādejādi veicinot informācijas apmaiņu.

Ērberģē svētku egli palīdz iedegt 7 rūķīši

Svētdien 1. decembrī Ērberģē pie pagasta pārvaldes notika tradicionālais svētku egles iedegšanas pasākums, kas pulcēja lielus un mazus dalībniekus. Arī dabā bija manāma svētku noskaņa, jo zemi naktī bija pārklājusi neliela sniega kārtiņa. Šoreiz atnākušos pārsteigt un iepriecināt īpaši izrotātā traktoriņā ieradās 7 rūķīši, kuru sejās vērīgāk ielūkojoties, varēja sazīmēt līdzību ar vienu otru Mazzalves pagasta pārvaldes darbinieku.

Egles iedegšana un matemātikas olimpiāde

Ziemassvētku gaidīšana Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā vienmēr ir darbīgs laiks. Svarīgākais – pēc iespējas labāk nokārtot beidzamos pārbaudes darbus. Taču ir arī tādi darbi, kam ir tradīciju spēks.

3. decembrī pie skolas tika iedegta Ziemassvētku eglīte, pie tās pirmos Ziemassvētku lasījumus piedāvāja 12. klase. Pie sudrabegles tika noliktas aizdegtās svecītes. Direktore sveica ciemiņus – Neretas novada matemātikas olimpiādes dalībniekus.

Radošās darbnīcas Ziemassvētku noskaņās

29. novembrī Pilskalnes pagasta pārvaldes telpās Jolantas Albrehtas vadībā notika radošās darbnīcas Ziemassvētku kompozīciju veidošanā. Katrs dalībnieks veidoja savu idejām bagātu kompozīciju. Par padarīto visi bija gandarīti. Lai gaišs Ziemassvētku gaidīšanas laiks!

Egles iedegšana Pilskalnē

1. decembrī sākas adventes laiks, tas nozīmē, ka pienācis gada visnoslēpumainākais brīdis. Spoži spīdot saulei, Pilskalnē pie pagasta ēkas kopīgi tika iededzināta svētku egle, kas bija koši uzposusies. Dalībnieki gāja rotaļās un dziedāja dziesmas.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other