Ērberģē atklāj estrādi

19.jūnijā īsi pirms Jāņiem Mazzalves pagastā valdīja svētku satraukums un rosība, jo, ieskandinot vasaras saulgriežus, Ērberģē tika atklāta viena no pēdējā laika vērienīgākajām jaunbūvēm novadā – Ērberģes estrāde.

Estrāde tapusi Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas programmas pārrobežu sadarbības projekta ENI-LLB-1-108 “Nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības un attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā” ietvaros.

Tūrisma sezona Ērberģes muižā sākusies

Jūnijs ir smaržu un krāsu mēnesis. Ērberģes muiža, kura atrodas Dienvidsusejas krastā, šovasar jau sagaidījusi pirmos tūristus. Viņi izsmaržoja jasmīnus, pastaigājās pa maijpuķīšu paklājiem parka apkārtnē, izstaigāja leģendu takas parkā. Ekskursijas maršrutā  jaunums – estrāde, kurā jau ieskandinātas skaistās latviešu tautas dziesmas.  Tā bija jauna tikšanās pēc ieilgušā vīrusa pandēmijas laika.

Ārkārtējās situācijas ietekmēto seku mazināšanai NVA aicina darba devējus pieteikties bezdarbnieku nodarbināšanai, saņemot darba algu subsīdiju

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus pieteikties algu subsīdiju atbalstam. Tā ir iespēja darba devējiem nodarbināt NVA reģistrētos bezdarbniekus, saņemot subsīdiju darba algai pirmajos trīs nodarbinātības mēnešos. Atbalstam var pieteikties no 2020.gada 1. jūlija līdz 2020.gada 31.decembrim.

Sestdienas sarunas muzejā

Sestdienas, 2020.gada 27.jūnija pēcpusdienā, Neretas novada novadpētniecības muzejā uz tematisku pasākumu – sestdienas sarunām par tēmu “Mediķi un medicīna Neretā”, pulcējās strādājošie un pensionētie Neretas mediķi. Muzeja darbinieces sveica sanākušos ar ziediem aizvadītajos profesionālajos svētkos – Medicīnas darbinieku dienā. Šos svētkus atjaunotajā Latvijas valstī svin jūnija trešajā svētdienā kopš 2011.gada, kad šo priekšlikumu par atzīmējamo dienu iesniedza Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība. Pasākumā viesojās biedrības “Jēkabpils Mantojums” vadītājs Jānis Zeps ar referātu par dakteri Rūdolfu Celmu, kurš Neretā strādāja pēc Otrā pasaules kara.

Lielzalves muiža ar Zalves skolu sirdī

Pirms gada Sēļu klubs uzsāka sadarbību ar Zalves pagastu, un rudenī noslēdzām līgumu ar Neretas novada pašvaldību par bijušās Zalves pamatskolas ēkas-Lielzalves muižas kungu mājas jeb medību pils nodošanu Sēļu kluba gādībā. Pa šo laiku esam nonākuši līdz pirmajam izstrādātajam projektam „Lielzalves muižas kungu mājas jumta glābšanas darbu projekta izstrāde”. Projektu iesniedzām Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās Zemgales kultūras programmas 2020 konkursam. Projekts ir atbalstīts un jumta atjaunošanas projektēšanai piešķirti 4000 EUR. Ar līdzfinansējumu 400 EUR projektā piedalās Neretas novada pašvaldība. Noslēgts līgums, un sākas ēkas jumta atjaunošanas projekta sagatavošanas darbi, ko veiks SIA Vertti speciālisti.  Vēsturiskajās fotogrāfijās redzam viendaļīgu dakstiņu jumtu, kas sedz divstāvu ēku ar trešajam stāvam līdzīgiem, plašiem bēniņiem. Pēc ēkas pēdējā kapitālā remonta ir trīs stāvi ar atsevišķu trešā stāva jumtu. Savulaik bijis arī skārda jumts, kas nomainīts ar šīferi, ticis stipri bojāts, tāpēc lietus ūdens un kūstošais sniegs tecējis telpās pa caurumiem jumtā un plaisām pie skursteņiem. Ēkas vēsturiskais telpu izvietojums, kas redzams pēc esošajām, muižas ēkai atbilstošajām griestu-sienu ieloces dzegām, pilnībā izmainīts, nojaukts manteļskurstenis, veicot neatgriezenisku pārbūvi. Ņemot to vērā, plānojam jaunu risinājumu patreizējā jumta seguma nomaiņai, lai nodrošinātu esošo telpu vērtību saglabāšanu un izmantojamību.  

Gricgales krogā “Medņos” top jauna terase

2020.gada jūnijā rakstnieces un skolotājas Lūcijas Ķuzānes dzimtajās mājās “Medņos” jeb vecajā Gricgales krogā, kuru saimniece ilgtermiņā iznomājusi biedrībai “Upmales mantinieki”, rosījās būvuzņēmējs SIA “Balga”. Noslēgumam tuvojas biedrības “Upmales mantinieki” iecerētais LAD atbalstītais ESF fondu līdzfinansētais pasākums LEADER programmā – projekts Nr. 19-04-AL08-A019.2202-000007 “Satikšanās vieta – Krogs”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Kopējās projekta izmaksas ar PVN ir EUR 8089.46, būvniecības kopējās attiecināmās izmaksas ar PVN ir EUR 7589.46. Pasākuma “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”  – aktivitātes mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējā dabas, fiziskā, sociālā un cilvēku kapitāla stiprināšanas un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās, tā palielinot lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī vietas potenciālu un pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumam, kā arī kultūrvēsturiskā mantojuma, amatniecības un senās sēļu saimniekošanas prasmju, tradīciju saglabāšana.

Valsts sociālās aprūpes centrs “Latgale” aicina darbā aprūpētājus/as

Valsts sociālās aprūpes centrs “Latgale”

(reģistrācijas Nr. 90000043329)

Steidzami vajadzīgi/as APRŪPĒTĀJI/AS VSAC “Latgale” filiālē Mēmele”

Darba līgums uz nenoteiktu laiku, vēlama vismaz 3 gadu profesionālā pieredze amatā

No 2020.gada 14.jūlija uz remonta laiku Ērberģes pasta nodaļa pakalpojumus sniegs pagasta pārvaldes telpās

Sakarā ar remontdarbiem Neretas novada Mazzalves pagasta Ērberģes pasta nodaļā no 2020.gada 14.jūlija pasta pakalpojumi tiks nodrošināti pagaidu telpās vietējās pagasta pārvaldes ēkā. Pēc remontdarbiem, ko potenciāli plānots pabeigt līdz rudenim, klienti pasta pakalpojumus varēs saņemt augstākā komforta līmenī līdzšinējās nodaļas telpās. Nodaļas darbalaiks pagaidu telpās paliek nemainīgs.

Valsts sociālās aprūpes centrs “Latgale” piedāvā darbu dārzniekam

Valsts sociālās aprūpes centrs “Latgale”

(reģistrācijas Nr. 90000043329)

STEIDZAMI piedāvājam darbu  DĀRZNIEKAM filiālē Mēmele”

Darba līgums uz noteiktu laiku,  vēlama vismaz 2 gadu profesionālā pieredze amatā

Izglītības līmenis: vidējā izglītība

Reģionālo maršrutu pieturās uzsākta vienota satura un dizaina autobusu kustības sarakstu izvietošana

Ir uzsākta jauno – vienotas informācijas un dizaina – reģionālo maršrutu autobusu kustības sarakstu plākšņu izvietošana pieturās. Tādējādi turpmāk pasažieriem būs pieejama visa aktuālā informācija par reisiem, kuros konkrētā pietura ir iekļauta. Plānots, ka visās reģionālo maršrutu autobusu pieturās tiks izvietoti vairāk nekā 9000 jaunu kustības sarakstu. Sākotnēji tie tiks uzstādīti Vidzemē, bet visu plākšņu nomaiņu paredzēts veikt līdz 2021. gada beigām.

Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other