Neretā piemin 1991. gada Barikāžu laiku

Rīgā smaržoja pēc dūmiem un dīzeļdegvielas – tā nereti sākas daudzi atmiņu stāsti, atceroties trauksmaino laiku pirms 28 gadiem. Bija  1991. gada janvāra Barikāžu laiks. Gads, kas sākās ar PSRS agresiju pret Baltijas valstīm, cenšoties gāzt to valdības un atjaunot PSRS kontroli tajās. Konfrontācija bija sasniegusi augstāko pakāpi.

Lietuvas valdībai tika iesniegts ultimāts ar prasību atcelt Lietuvas Republikas Neatkarības aktu, un naktī uz 13. janvāri tika ieņemts Lietuvas parlaments, radio, televīzija u.c. svarīgākie objekti. Notikumi Vilņā lika saprast, ka arī Rīgai draud līdzīgs scenārijs.

Mazzalvē maskojas

Vārds “maska” cēlies no franču valodas “masque” un arābu “maschara”, kas nozīmē jokošanos, muļķošanos.

Aiz maskas cilvēks jūtas brīvāks, atļaujas daudz vairāk nekā ikdienā.  Maska savā ziņā ietekmē cilvēku, liekot darboties līdzīgi izvēlētajam tēlam.

Neretā godina novada labākos sportistus

17. janvārī  Neretas novada pašvaldības sēžu zālē uz pieņemšanu pie domes priekšsēdētāja ieradās pērnās sezonas labākie sportisti. Tā jau ir kļuvusi par tradīciju, ka gada sākumā novada labākie sportisti tiek aicināti uz pieņemšanu novada domē, lai saņemtu naudas balvas un neformālā atmosfērā parunātu par aizvadītā gada veiksmēm un pārspriestu nākotnes plānus un svarīgākos startus šajā gadā. Šogad šis pasākums noris jau trešo reizi. Neretas novada pašvaldības priekšsēdētājs Arvīds Kviesis pateicās  sportistiem par sekmīgajiem startiem un Neretas vārda nešanu pasaulē. Novads var lepoties ar panākumiem vieglatlētikas disciplīnās, skijoringā, moto sportā un volejbolā.

A.Konana Doila daiļradi izzinām latviešu, krievu un angļu valodā

10. janvārī Mazzalves pamatskolas 8. un 9.klašu skolēnu komanda bija ielūgta uz Vecumnieku vidusskolu, lai piedalītos literāri izglītojošā pasākumā, kurš organizēts par godu skotu rakstniekam Arturam Konanam Doilam. Šogad atzīmē viņa 160. dzimšanas dienu. Pēc profesijas ārsts, rakstījis detektīvromānus, vēsturiskus un piedzīvojumu romānus, zinātniskās fantastikas darbus, kā arī lugas un dzeju.

NERETAS NOVADA DOMES SĒDE Nr.1

Neretas novada Neretas pagastā                             2019 gada 24. janvāris plkst.15.00

 

DARBA KĀRTĪBA:

 

 1. Par Neretas novada pašvaldības pārskatu par gada budžeta izpildi apstiprināšanu
 2. Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 10/2018 “Grozījumi Neretas novada pašvaldības 2017.gada 28. septembra saistošajos noteikumos Nr.8/2017 “”Par pašvaldības pabalstiem Neretas novadā apstiprināšanu”
 3. Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību
 4. Par piedalīšanos programmā “Latvijas skolas soma”
 5. Par izglītības kultūras, tūrisma, sporta un jaunatnes lietu nodaļas izveidi
 6. Par izglītības, kultūras, tūrisma, sporta un jaunatnes lietu nodaļas nolikuma apstiprināšanu
 7. Par nekustamā īpašuma “Bērnudārzs-2”Zalves pagasts Neretas novads izsoles rezultātu apstiprināšanu
 8. Par pabalstu piešķiršanu
 9. Par dzīvokļa īpašuma “Rīgas iela 17, dzīv.3” Neretā, atsavināšanu
 10. Par dzīvokļa īpašumu “Pasta iela 16, dzīv.5” Neretā
 11. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Jāņa Jaunsudrabiņa 12-10” Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads atsavināšanu
 12. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Neretas pagastā P.S.
 13. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Neretas pagastā J.Š.
 14. Par adreses piešķiršanu telpu grupai Neretas novada Neretas pagastā
 15. Par zemes gabala – starpgabala “Pūtēļi” Pilskalnes pagasts, Neretas novads, atsavināšanu
 16. Par nekustamā īpašuma “Kupči-2” Pilskalnes pagasts, Neretas novads, atsavināšanu par nosacīto cenu
 17. Par nekustamā īpašuma “Garkajāņi” Neretas pagastā Neretas novadā sadalīšanu
 18. Par pašvaldības zemes nomu A.Ņ.
 19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ”Znotiņi” Zalves pagasta Neretas novadā sadalīšanai
 20. Par nekustamā īpašuma “Liepas” Zalves pagasta Neretas novadā sadalīšanu
 21. Par nekustamā īpašuma “Bitenieki” zemes lietošanas mērķa maiņu Neretas pagastā

 

Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs                                      A.Kviesis

 

 

Mazzalviešu “Latvijas skolas somā” senās latviešu tradīcijas

Ir jāierodas karnevālā vai jādodas ķekatās.  Vajag masku, bet trūkst ideju un nezinām, kā uzvesties!  Ko darīt?

Apmeklēt Aizkraukles  muzejā “Kalna ziedi” nodarbību par masku gatavošanu. Tā programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros izdarīja Mazzalves pamatskolas 1.- 3. skolēni.

Neretas novadpētniecības muzejā atklāj Martinsona izstādi “Rīga bez barikādēm”

16. janvārī Neretas novada novadpētniecības muzejā tika atklāta Marģera Martinsona izstāde “Rīga bez barikādēm”. Marģers Neretā ar savu fotogrāfiju izstādi nav pirmo reizi, un, kā pats stāsta, ir  ļoti priecīgs, ka ir atklājis Neretu  kā vietu, kur ir ļoti atsaucīgi ļaudis, un ir izveidojies  noteikts fotogrāfijas mīļotāju loks, kas viņa izstādes gaida. 

Mazzalvieši plūc laurus Ludzā un Ogrē

Decembrī Mazzalves pamatskolas komanda kopā ar sporta skolotāju Agri Sakni devās uz Ludzu, kur startēja Ludzas sporta skolas organizētajās atklātajās vieglatlētikas sacensībās telpās. Trīs skolēni mājās pārradās ar medaļām – Zandai Zariņai 1.vieta 1000 m skriešanā, Raulam Saknem 2.vieta 1000 m skriešanā un 3.vieta 60 m skriešanā, bet Nikam Ašmanavičam 2.vieta lodes grūšanā.

Neretas novada pašvaldība AICINA DARBĀ medicīnas māsu

Neretas novada pašvaldība

Reģ. Nr. 90009116384,

NERETAS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS

Rīgas ielā 6, Neretas pagastā, Neretas novadā, LV-5118

aicina darbā

Medicīnas māsu (sertificēta) – 1 amata vieta
Darba veids: darba līgums uz nenoteiktu laiku.
Prasības: vēlama vismaz 3 gadu pieredze veselības aprūpē.
Izglītības līmenis: vidējā profesionālā medicīniskā izglītība, sertifikāts māsas specialitātē un  ārstniecības personu reģistrs.
Alga bruto no 506 (EUR) līdz 558 (EUR)
Darba režīms: summētais darba laiks, darbs saskaņā ar darba grafiku.
Darba vietas adrese: Rīgas iela 6, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118

Kontaktpersona: Neretas SAC  vadītāja Ina Riekstiņa, tālr. 29165363

Arvīdu Kviesi ievēl par Sēlijas novadu apvienības priekšsēdētāju

15.janvārī Salas novada kultūras namā notika Sēlijas novadu apvienības sapulce, kurā izskatīja Sēlijas novadiem aktuālus jautājumus, – par pasākumu “Sēlija rotā”,kurš šogad notiks Jēkabpils novada “Ābeļos”,Sēlijas novadu uzņēmēju dalību Rīgas svētkos, dalību tūrisma izstādē Balttour un Sēlijas novadu sadarbību izglītības jomā. Notika arī Sēlijas novadu apvienības priekšsēdētāja pārvēlēšanas. Turpmākos divus gadus apvienības vadītājs būs Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis, viņa vietnieks – Ilūkstes domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other