Kategorija: Aktualitātes

Jāņa Jaunsudrabiņa muzejs “Riekstiņi” piedāvā

Jāņa Jaunsudrabiņa muzejs “Riekstiņi” Neretas pagastā, aicina ģimenes ar bērniem doties pastaigā muzeja apkārtnes simtgadīgajā mežā pa kultūrvides objektu taku. (sīkāku informāciju skatīt Aktualitātes –> Jaunsudrabiņa muzejs).

Savukārt pirmsskolas un sākumskolas bērniem Jaunsudrabiņa muzejs piedāvā vizuālās mākslas nodarbībām izmantojamu materiālu (sīkāku informāciju skatīt Aktualitātes –> Jaunsudrabiņa muzejs).

Par Neretas novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darba kārtību ārkārtas situācijas laikā

2020.gada 16.martā izdots Neretas novada domes priekšsēdētāja Arvīda Kvieša rīkojums “Par pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darba laiku”.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta  rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.1.punktu, no lēmuma pieņemšanas brīža  ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā tiek noteikts šāds darba laiks un apmeklētāju pieņemšanas laiks Neretas novada pašvaldībā, tās iestādēs un struktūrvienībās:

Par Neretas novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darba laiku līdz 14. aprīlim

2020.gada 16.martā izdots Neretas novada domes priekšsēdētāja Arvīda Kvieša rīkojums “Par pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darba laiku”.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta  rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.1.punktu, no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā tiek noteikts šāds darba laiks un apmeklētāju pieņemšanas laiks Neretas novada pašvaldībā, tās iestādēs un struktūrvienībās:

 1. Novada pašvaldība, klientu apkalpošanas centrs, Finanšu un attīstības nodaļa, izglītības un kultūras darba speciāliste un Neretas pagasta pārvalde strādā katru dienu, bet apmeklētājus klātienē pieņems :
 • otrdienās no plkst.8.00 līdz  plkst.12.00 un no plkst. 13.00 līdz pkst. 17.00;
 • ceturtdienās: no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst. 13.00 līdz  plkst.18.00.

Informācija pa tālruni: 65176166; 65175302; e_pasti: dome@neretasnovads.lv,  sandra.rusina@neretasnovads.lv. , gunita.gorbacova@neretasnovads.lv

Neretas novada pašvaldības darba organizācija izsludinātajā ārkārtas situācijā

Pēc 12.marta Ministru kabineta rīkojuma par ārkārtas situāciju valstī  Neretas novada pašvaldība ir izdevusi rīkojumu pašvaldības iestādēm par turpmāko rīcību. Tas nosaka:

 • mācības skolās jānodrošina attālināti;
 • bērnudārzos drīkst uzņemt tikai tos bērnus, kuriem nav citu pieskatīšanas iespēju un kuri nav bijuši vīrusa skartajās valstīs;
 • tiek atcelti pulciņi, nodarbības un  sporta treniņi;
 • tiek atcelti kultūras pasākumi un mēģinājumi kultūras namos;
 • tiek aizliegti visi publiskie pasākumi ar vairāk nekā 50 cilvēku dalību.

Neretas novada pašvaldība turpina darbu ierastajā kārtībā. Izpilddirektoram uzdots izvērtēt  darbinieku dalības lietderību sanāksmēs, konferencēs u.c. pasākumos.

No 13.marta apmeklētājiem ir slēgtas šādas pašvaldības iestādes:

 • Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola;
 • Mazzalves pamatskola;
 • Viesītes Mūzikas un mākslas skolas Neretas filiāle;
 • Neretas Sociālās aprūpes centrs;
 • Neretas novada novadpētniecības muzejs;
 • Jāņa Jaunsudrabiņa muzejs “Riekstiņi”;
 • novada bibliotēkas.

Neretas novada pašvaldība aicina pēc iespējas izmantot attālinātās saziņas formas, kontaktējoties ar pašvaldības iestādēm.  Ar pašvaldību un tās iestādēm var sazināties:

 • pa tālruņiem:

65176166 un 65175302 ( Neretas vienotais valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centrs);

29454419 (Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktore Laima Grebska);

9186365 (Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktores vietniece izglītības darbā Viktorija Trukša);

29157192 (Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas lietvede Diāna Mačeka);

26469696 (Mazzalves pamatskolas direktors Aivars Miezītis);

29165363 (Neretas Sociālās aprūpes centra vadītāja Ina Riekstiņa);

26359164 (Neretas kultūras nama vadītāja Inita Kalniņa);

22497231 (Neretas novada Centrālās bibliotēkas vadītāja Regīna Kviese);

65176541 (Neretas PII “Ziediņš” vadītāja Inita Jakovčika).

Visi sporta un kultūras pasākumi ir atcelti  līdz 14.aprīlim!

Atgādinām, ka, sargājot savu un apkārtējo veselību, tiek ieteikts neceļot ārpus Latvijas. Izvēloties doties braucienā, jārēķinās ar iespējamo 14 dienu karantīnu. Gadījumos, kad noteikta karantīna, tās neievērošana ir bezatbildīga un nav attaisnojama!

Vecākus un darba devējus aicinām būt pretimnākošiem, saprotošiem un elastīgiem, meklējot risinājumus darba un ģimenes dzīves organizācijai šajā laikā.

Neretas novada pašvaldība

RĪKOJUMS

Žetonu vakarā

Ir pagājuši vairāk nekā divarpus gadi vidusskolā, taču līdz skolas pēdējam zvanam bija palikušas tikai 84 dienas, no tām tikai 52 ir mācību dienas, bet līdz pirmajam eksāmenam atlikušas 17 dienas – tā bija 21. februārī, kad Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 12. klases 13 skolēni svinēja savu Žetonu vakaru.

Pēc direktores Laimas Grebskas uzrunas klases audzinātāja Dace Kronīte aicināja saņemt savu Žetona gredzenu, atgādinot par likteņa un laika nozīmi. Skolēni kā apliecinājumu savas skolas piederībai bija izvēlējušies vienādu gredzenu ar pīni, tajā iegravējot „NJJV 2020.”

Kultūras notikums “Baznīcu nakts” šogad kļūs apjomīgāks – to papildinās akcija “Apceļosim baznīcas”

Šogad kristīgās kultūras notikums „Baznīcu nakts” turpinās vienot baznīcas Latvijā un ārpus tās, apmeklētājiem durvis verot sestdienas, 30. maija, vakarā. Šogad pasākumu kuplinās arī akcija „Apceļosim baznīcas”, kas interesentus aicinās doties uz dievnamiem jau no pulksten 12.00. Baznīcu reģistrācija dalībai pasākumā un akcijai „Apceļosim baznīcas” būs atvērta no 1. marta līdz 12. aprīlim vietnē www.baznicunakts.lv.

Iesvētības “Greizais spogulis”

10. klase vidusskolā ir kā jauns sākums, kuru mēs sākām, izaicinot sevi iesvētībās. Manuprāt, 10. klases iesvētības ir ļoti labs pasākums, kuru ir jāpiedzīvo ikvienam skolēnam. Iesvētības pavisam noteikti ir ļoti nozīmīgas gan pašiem iesvētāmajiem, gan tiem, kas šīs iesvētības rīko.

Mūsu 10. klases iesvētības kopumā vērtējam pozitīvi, kas norāda uz to, ka 12. klase bija ļoti cītīgi paveikusi darbu, ievadot mūs vidusskolā. Katra diena iesvētību nedēļā bija pārdomāta. Uh! Noteikumi gan bija smieklīgi un labi! Pats trakākais bija tas, ka mēs nezinājām, ka mums noņems katru dienu mobilos tālruņus. Tas mums visiem bija tāds “dūriens sirdī”, nedēļas beigās sapratām, ka visu skolas dienu bez telefona var iztikt.

Tradicionālie Zalves pagasta sporta svētki

Vasaras izskaņā, 24, augustā, Zalves pagastā pie Sproģu stadiona norisinājās jau par tradīciju kļuvušie Zalves pagasta Sporta svētki. Ik gadu pagasta iedzīvotāji, gan arī viesi no tuvākiem un tālākiem novadiem sarosās, lai dažādās sportiskās aktivitātēs mēģinātu uzrādīt pēc iespējas augstākus rezultātus. Cīņas spars un vēlme pierādīt sevi pamanāma ikvienā.

Nekustamā īpašuma “Ziedu iela 24 – 1, Neretas pagasts, Neretas novads” izsole

Neretas novada pašvaldība 2019.gada 29.jūlijā plkst. 14.00 Neretas novada pašvaldības Neretas pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā Rīgas ielā 1, Neretas pagastā, Neretas novadā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma “Ziedu iela 24 – 1, Neretas pagasts, Neretas novads” ar kopējo platību 34.6 m2 mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Latvijas pašvaldību izpilddirektori tiekas Neretā

5.aprīlī Neretas novadā notika Latvijas izpilddirektoru asociācijas (LPIA) sanāksme, kuras tēmu loks šoreiz aptvēra tādus jautājumus kā aktualitātes ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā, informāciju  par meža ugunsapsardzību, sabiedrisko transportu, ceļu drošības auditu, kā arī kiberdrošības aspektiem un personas datu aizsardzību. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja “Riekstiņi” vadītāja Ilze Līduma piedalījās ar lasījumu par Neretas izcilākā rakstnieka un gleznotāja Jāņa Jaunsudrabiņa mantojumu. Šāda veida semināri izpilddirektoriem notiek mēnesī reizi, ikreiz tiekoties citā novadā.

Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other