Kategorija: Aktualitātes

Iesvētības “Greizais spogulis”

10. klase vidusskolā ir kā jauns sākums, kuru mēs sākām, izaicinot sevi iesvētībās. Manuprāt, 10. klases iesvētības ir ļoti labs pasākums, kuru ir jāpiedzīvo ikvienam skolēnam. Iesvētības pavisam noteikti ir ļoti nozīmīgas gan pašiem iesvētāmajiem, gan tiem, kas šīs iesvētības rīko.

Mūsu 10. klases iesvētības kopumā vērtējam pozitīvi, kas norāda uz to, ka 12. klase bija ļoti cītīgi paveikusi darbu, ievadot mūs vidusskolā. Katra diena iesvētību nedēļā bija pārdomāta. Uh! Noteikumi gan bija smieklīgi un labi! Pats trakākais bija tas, ka mēs nezinājām, ka mums noņems katru dienu mobilos tālruņus. Tas mums visiem bija tāds “dūriens sirdī”, nedēļas beigās sapratām, ka visu skolas dienu bez telefona var iztikt.

Tradicionālie Zalves pagasta sporta svētki

Vasaras izskaņā, 24, augustā, Zalves pagastā pie Sproģu stadiona norisinājās jau par tradīciju kļuvušie Zalves pagasta Sporta svētki. Ik gadu pagasta iedzīvotāji, gan arī viesi no tuvākiem un tālākiem novadiem sarosās, lai dažādās sportiskās aktivitātēs mēģinātu uzrādīt pēc iespējas augstākus rezultātus. Cīņas spars un vēlme pierādīt sevi pamanāma ikvienā.

Nekustamā īpašuma “Ziedu iela 24 – 1, Neretas pagasts, Neretas novads” izsole

Neretas novada pašvaldība 2019.gada 29.jūlijā plkst. 14.00 Neretas novada pašvaldības Neretas pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā Rīgas ielā 1, Neretas pagastā, Neretas novadā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma “Ziedu iela 24 – 1, Neretas pagasts, Neretas novads” ar kopējo platību 34.6 m2 mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Latvijas pašvaldību izpilddirektori tiekas Neretā

5.aprīlī Neretas novadā notika Latvijas izpilddirektoru asociācijas (LPIA) sanāksme, kuras tēmu loks šoreiz aptvēra tādus jautājumus kā aktualitātes ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā, informāciju  par meža ugunsapsardzību, sabiedrisko transportu, ceļu drošības auditu, kā arī kiberdrošības aspektiem un personas datu aizsardzību. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja “Riekstiņi” vadītāja Ilze Līduma piedalījās ar lasījumu par Neretas izcilākā rakstnieka un gleznotāja Jāņa Jaunsudrabiņa mantojumu. Šāda veida semināri izpilddirektoriem notiek mēnesī reizi, ikreiz tiekoties citā novadā.

Iespēja pieteikties atbalstam mežsaimniecībā

No 2019.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 7.maijam Lauku atbalsta dienests (LAD)izsludina pieteikšanos atbalsta saņemšanai pasākuma “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” trīs apakšpasākumos par kopējo publisko finansējumu vairāk kā 7 miljoni eiro.

Apakšpasākumā “Meža ieaudzēšana” varēs pieteikties meža ieaudzēšanas un kopšanas aktivitātēm, kā arī ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kopšanai. Kopējais pieejamais finansējums ir 1,989 miljoni eiro.

Mazzalves pamatskolas skolēni vēsturi mācās muzejā

Izmantojot programmas “Latvijas skolas soma” piedāvātās iespējas, Mazzalves pamatskolas astotās un devītās klases skolēni, sākot Latvijas vēsturē mācīties par Latviju padomju gados, 6. februārī apmeklēja Aizkraukles pagasta kultūras namā esošo Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeja ekspozīciju “Padomju gadi”. Ekspozīcija  veltīta 20. gadsimta 50.-80.gadiem. Visur ekspozīcijā redzami padomju laikā radīti mākslas darbi, centrālās telpas otrā stāva galerijā skatāmi izcili padomju laika glezniecības paraugi. Koridoros – plakāti. Centrālās telpas pirmajā stāvā eksponētas padomju laika automašīnas – tās  izraisīja īpaši zēnu  interesi un sajūsmu. Atsevišķi iekārtota bibliotēka – Sarkanais stūrītis. Tajā meklējām informāciju laikrakstā “Komunisma Uzvara” par mūsu puses “pirmrindniekiem” vai kādu citu aktuālu informāciju par Mazzalves pagastu.

Mazzalvieši plūc laurus Ludzā un Ogrē

Decembrī Mazzalves pamatskolas komanda kopā ar sporta skolotāju Agri Sakni devās uz Ludzu, kur startēja Ludzas sporta skolas organizētajās atklātajās vieglatlētikas sacensībās telpās. Trīs skolēni mājās pārradās ar medaļām – Zandai Zariņai 1.vieta 1000 m skriešanā, Raulam Saknem 2.vieta 1000 m skriešanā un 3.vieta 60 m skriešanā, bet Nikam Ašmanavičam 2.vieta lodes grūšanā.

Sveicam Latvijas 100. gadadienā!

Aicinām fiziskās un juridiskās personas pārslēgt līgumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu

Sākot ar 2019. gada 1. janvāri sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Neretas novadā nodrošinās SIA “Vidusdaugavas SPAAO”. Līgumi, kas bija noslēgti ar iepriekšējo atkritumu apsaimniekotāju nākamajā gadā vairs nebūs spēkā.

Desmit no desmit

22. oktobrī 4. – 5. klašu skolēni kopā ar audzinātājām Ludmilu Rozi un Silviju Lisovsku devās ekskursijā. Plānojām aktīvi padarboties sportiskā jomā un noskatīties filmu “Vasaras bērni” īstā kinoteātrī Rīgā (tas ir programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros).

Sportiskās aktivitātes un sevis izglītošana uz boulinga celiņa bija pirmā ekskursijas apmeklējuma vieta. Tā kā daudzi skolēni boulingā bijā pirmo reizi, tad sākām ar drošības un arī darbošanās instrukciju. Kad viss bija skaidrs, tad sākām aktīvi sevi izvingrināt. Patika visiem, kaut arī rezultāti, kā jau pirmajā reizē, bija gan labi, gan arī ne tik labi. Svarīgs bija darbošanās un izkustēšanās spars. Kad laiks sportiskajām aktivitātēm  beidzās, protams, ka  bija sajūta, ka laika bijis par maz.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other