Kategorija: Lauksaimniekiem

LLKC paplašina tālmācības iespējas

Ārkārtas apstākļi 2020. gadā lika daudzās jomās mainīt paradumus un pielāgoties, kas veicina domāšanas un darīšanas veida maiņu. Patlaban jau ļoti daudzas dzīves situācijas kļuvis iespējams atrisināt no mājām – nedodoties klātienē. 

Agrovides pasākumos, arī bioloģiskajā lauksaimniecībā, varēs uzņemties jaunas saistības

Tuvojas jaunā sezona lauksaimniecībā un laiks, kad varēs pieteikties platību maksājumu saņemšanai. 2020.gadā noslēdzās iepriekšējais plānošanas periods, bet 2021. un 2022.gads būs pārejas gadi, kad daudzi atbalsta saņemšanas nosacījumi būs tādi, kādi tie bija iepriekšējos gados. Izmaiņas būs agrovides pasākumos. 

Informatīvais seminārs: Lauksaimniecības produkciju ražojošo saimniecību konkurētspējas palielināšana

Norises    vieta:      Neretas    novads,    Sproģu     saieta       nams

Datums.  03.11.2020

Laiks Stundas Saturs Lektors
10:00-10:30 00:30 ZZI           daudzgadīgo           zālāju selekcijasnodaļas    informācija, piedāvājumi. Līvija        Tiltiņa
10:30   -11:00 00:30 Finanšu   institūcija                Altum      aktuālā informācija,            piedāvājumi. Edgars     Mekšs      (Finanšu

institūcijas    Altum             Jēkabpils reģionālā       centra            konsultants)

11:00 – 11:30 00:30 LIAA         Jēkabpils biznesa    inkubatora aktualitātes,            atbalsts   darbības uzsākšanai. Zigrīda     Mikāne    (Jēkabpils biznesa          inkubatora    vecākā projektu        vadītāja)
11:30  – 12:30 01:00 Aktualitātes            grāmatvedībā,        piemēri, biežāk      pieļautās kļūdas. Mairita    Bērziņa, Grāmatvedības konsultante Irita                Groza,

Grāmatvedības konsultante

12:30 -13:00 00:30 LLKC         piedāvātie               pakalpojumi, aktualitātes. Madara   Vēvere,    Biroja vadītāja
Lekciju     ilgums: 03:00
Ilgums    Kopā: 03:00
Biroja  vadītāja Madara           Vēvere
Uzņēmējdarbības        konsultante Valentīna         Beča

Saskaņā  ar      Latvijas            Republikas       Zemkopības     ministrijas       un        SIA       „Latvijas            Lauku   konsultāciju     un        izglītības          centrs” noslēgto          līgumu nr.        2020/12,            07.01.2020.     Aktivitāte         „Informatīvie  semināri”        ATBALSTA        ZEMKOPĪBAS   MINISTRIJA            UN       LAUKU ATBALSTA        DIENESTS

Informējam, ka        pasākuma        laikā    iespējama       fotogrāfēšana, filmēšana,       audio   un        video         ierakstu           veikšana!

Tikšanās ar zemkopības ministru Kasparu Gerhardu Gārsenē, Aknīstes novadā

Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija” sadarbībā ar biedrību “Gaļas liellopu audzētāju biedrība” un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Jēkabpils biroju aicina Sēlijas zemniekus un lauku iedzīvotājus uz tikšanos ar zemkopības ministru Kasparu Gerhardu. Tā norisināsies š.g. 25.septembrī, no plkst. 11:00 līdz 13:00 Gārsenes kultūras namā (Gārsene, Aknīstes novads, LV-5208).

Tikšanās ietvaros zemkopības ministrs un Zemkopības ministrijas pārstāvji lauku uzņēmējiem prezentēs nākamā plānošanas perioda Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) priekšlikumus, sniegs atbildes par mazo un vidējo saimniecību investīciju iespējām, potenciālajiem atbalstiem mazo kooperatīvu veidošanā, tiešmaksājumiem – kādas būs izmaiņas, kā jaunie pasākumi vides un klimata mērķu izpildei ietekmēs lauksaimnieku darbu, kā arī par pārejas gada 2021.g. (2022.g.) plānotajiem pasākumiem lauku uzņēmējiem.

Tikšanās noslēgumā būs diskusija ar zemkopības ministru par lauku apdzīvotības saglabāšanu un veicināšanu.

LEADER seminārs 15.septembrī par izsludināto 8.kārtu uzņēmējdarbībā

2020. gada 15. septembrī plkst. 10:00 – 15.30

Aizkraukles pilsētas kultūras namā, Spīdolas ielā 2, Aizkrauklē

LEADER seminārs

04.10.2020 – 04.11.2020 izsludināta 8.kārta uzņēmējdarbībai

Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumā 19.2 Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju – aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Darba kārtība:

10:00 – 10:30 Aizkraukles rajona partnerības administratīvā vadītāja Alda Paura

Lauku attīstības programma 2014. – 2020.gadā un Aizkraukles rajona partnerības Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija 2015.-2020.gadam

10:30 – 12:00 Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Valsts atbalsts un LEADER pasākuma daļa

Pieļautās kļūdas projektos un ieteikumi, sagatavojot projekta pieteikumu

12:00 -12:30 Kafijas pauze

12:30 – 15:30 Edgars Koroņevskis, aģentūra “Piccomedia” vadītājs, digitālās komunikācijas eksperts

Digitālā mārketinga un e-komercijas izmantošana mazajiem uzņēmējiem: metodes un praktiskie rīki

Aicinām uz semināru ierasties ar savu projekta ideju un jautājumiem!

Pieteikšanās ŠEIT līdz 14.septembrim!

PROGRAMMA PDF

Papildus informācija

Alda Paura, Aizkraukles rajona partnerības administratīvā vadītāja

alda.paura@aizkrauklespartneriba.lv

Tiek izsludināta 8.kārta uzņēmējdarbībai 04.10.2020 – 04.11.2020

Putnkopības nozares attīstība lauku saimniecībās

Netradicionālo dzīvnieku audzēšana un labturība

Gaidāmas izmaiņas atbrīvojuma piemērošanā ekoloģiski nozīmīgu platību izveidei no 2021. gada

Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) tiešo maksājumu zaļināšanas maksājuma viena no prasībām paredz ekoloģiski nozīmīgu platību izveidi. Tas nozīmē, ka lauksaimniekiem, kuru aramzemes platība saimniecībā ir lielāka par 15 hektāriem, ir jānodrošina ekoloģiski nozīmīgu platību izveide platībā, kas atbilst vismaz 5% no aramzemes. Latvijā par ekoloģiski nozīmīgu platību atzītas laukmales, koku un krūmu puduri, zeme ar dižkokiem, dižakmeņiem un alejām, papuve, slāpekli piesaistošie kultūraugi, maisījumā sēta starpkultūra vai zālāju pasējs.

Tiek izsludināta 8.kārta uzņēmējdarbībai 04.10.2020 – 04.11.2020

Sīkāka informācija www.aizkrauklespartnerība.lv

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider