Kategorija: Lauksaimniekiem

Āfrikas cūku mēris konstatēts mājas cūkām Neretas novadā Mazzalves pagastā

Āfrikas cūku mēra (ĀCM) uzliesmojuma gadījums konstatēts piemājas saimniecībā Neretas novada Mazzalves pagastā.

PVD saimniecībā veica ĀCM apkarošanas pasākumus, uzsāka epidemioloģisko izmeklēšanu, lai noskaidrotu, kā slimība iekļuva novietnē. Mājas cūkas bija reģistrētas Lauksaimniecības datu centrā (LDC).

Noteikta karantīna – aizsardzības zona trīs kilometru rādiusā un uzraudzības zona desmit kilometru rādiusā ap slimības skarto piemājas saimniecību “Pīlādži”. Šajā teritorijā esošajās novietnēs tiks pastiprināti kontrolēta cūku reģistrācijas un biodrošības prasību ievērošana un cūku veselības stāvoklis, kā arī transportlīdzekļu kustība. Īpaša uzmanība būs pievērsta dzīvnieku, kā arī gaļas produktu pārvadāšanai.

Sausuma radīto postījumu dēļ ES fondu finansējuma saņēmējiem un projektu realizētājiem nepiemēros soda sankcijas

Zemkopības ministrija, operatīvi izvērtējot normatīvos aktus, informē, ka saistībā ar ES fondu atbalsta maksājumiem un Lauku attīstības programmas (LAP) atbalstītajiem projektiem, jau šobrīd ir iespējamas atkāpes nosacījumu izpildē, nepiemērojot sankcijas un atbalsta samazināšanu vai tā atmaksu.

Atbalsts cūkkopības nozarei infekcijas slimību izplatības mazināšanai

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina septītās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā “Atbalsts profilaktiskajiem pasākumiem, lai mazinātu epizootiju un epifitotiju iespējamās sekas” cūkkopības nozarei. Projektu pieteikumu pieņemšana notiks no šā gada 11. jūnija līdz 11. jūlijam, kopējais publiskais finansējums ir EUR 500 000.

Lauku atbalsta dienests izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu aktivitātēs “Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība”, “Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana” un “Tūrisma aktivitāšu veicināšana”

Trešās kārtas pieejamais publiskais finansējums:

1.1.  aktivitātēm “Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība” un “Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana”- 11 994 000 EUR

1.2. aktivitātei “Tūrisma aktivitāšu veicināšana” – 10 000 000 EUR 

Iespēja pieteikties atbalstam mežsaimniecībā

No 2018.gada 19.aprīļa līdz 2018.gada 21.maijam varēs pieteikties atbalsta saņemšanai pasākuma “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” apakšpasākumā “Meža ieaudzēšana”. Kopējais publiskais finansējums ir 2 miljoni eiro.

Atbalsta pretendenti var būt fiziskas personas – zemes īpašnieki, juridiskas personas – zemes īpašnieki, kuru pamatkapitālā ir vismaz 50 procentu privātā kapitāla daļu.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other