Kategorija: Tūrisms

No Bagātību salas līdz Kafejas salai pa Leišmalītes ceļu

Izbaudi Sēliju, uzzinot, kas ir tehnoloģiskais koridors un kā tiek izstrādāts purvs kūdras ieguvei; aplūkojot apšu, liepu un latvāņu tīraudzes; sasmaržojot ievu un papeļu aromātu; nogaršojot cigoriņu un ozolzīļu kafiju ražotnē „Alīdas kafeja”.

Izlūkbrauciens uz Kaļiņingradu – Kēningsbergu

Ir tuvu, nav dārgi, ir interesanti un izzinoši. Lūk, daži iemesli, lai dotos ceļojumā uz Kaļiņingradu Krievijā, no kuras mūs šķir apmēram sešu septiņu stundu brauciens. Turklāt – ja vēl aizrauj ne tikai vēsturiski objekti, bet arī leģendas un «saules akmens» dzintars, tad pavisam noteikti ir vērts.

Ceļojam uz Polocku un Minsku

Bieži vien mēs interesanto un skaisto cenšamies atrast tālu no mājām, taču nereti tas ir tepat, rokas stiepiena vai dažu stundu brauciena attālumā. Tā ir ar mūsu kaimiņvalsti Baltkrieviju, kura saviem ciemiņiem piedāvā vienkāršas, bet labas atpūtas iespējas.

Fotogrāfu dienas Sēļzemē

Pavasara plaukumā, 2019.gada 1.- 3.maijā, Pilskalnes pagasta Gricgales krogā jeb Lucijas Ķuzānes dzimtajās mājās “Medņos” notika pēc biedrības “Upmales mantinieki” iniciatīvas un sadarbībā ar Neretas novada novadpētniecības muzeju rīkotais fotogrāfu plenērs “Fotodienas Sēļzemē”. Kāpēc tieši Gricgalē? Šogad 7.janvārī pasaulē atzīmēja fotogrāfijas rašanās 180.gadadienu – Pasaules fotogrāfijas dienu. Latvijā šajā pasākumā Gricgale bija otrajā vietā aiz M. Buclera muzeja Lonē, kur pieminēja šo vēsturisko faktu. Uz pasākumu līdz ar biedrību fotogrāfus aicināja Lucija Ķuzāne un viņas dzimta, jo tika godināts fotogrāfs Kristaps Mednis – rakstnieces tēvs.

Irma Tomsone atklāj Sēlijas saimnieču un amatnieku meistardarbnīcas Neretas novadā

“Ērberģiešu” projekts “Sēlijas saimnieču un amatnieku meistardarbnīcas Neretas novadā” ieguva finansējumu Latvijas valsts mežu atbalstītās Zemgales kultūras programmas 2019 projektu konkursā. Projekts tiks realizēts līdz šī gada decembrim, katru mēnesi viesojoties pie kāda Neretas novada amatnieka vai saimnieces un baudot viņu meistarklases, mācoties no viņiem. Pirmā bija ieplānota Sēlijas kulinārijas meistarklase pie Irmas Tomsones Pilkalnē.

Zemgalieši Ziemeļlietuvā meklē labās prakses vēsturisko parku apsaimniekošanā

Zemgales piļu un muižu seno parku apsaimniekotāji, pašvaldību attīstības plānošanas un tūrisma speciālisti no Bauskas, Elejas, Mazzalves, Jelgavas, Jēkabpils, Kokneses, Krustpils, Rundāles, Vecauces un Vilces ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta LLI-313 “Aizraujošs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos”( 4Seasons Parks) atbalstu piedalījās mācību vizītē Ziemeļlietuvā.

Piļu un muižu asociācija viesojas Neretas novada muižās

8.maijā Neretas novadā viesojās Piļu un muižu asociācijas pārstāvji, lai iepazītu mūsu novada pierobežas muižas.

Viesus laipni uzņēma barons fon Hāns, Zilā dāma, Marī un muižas raganiņa Ērberģes muižā, izrādot Leģendu takas, iepazīstinot ar muižas tradīcijām. Te viesi mielojās ar raganisko zupu.

Ar patiesu interesi viesi izstaigāja Lielmēmeles muižas apkārtni un ieklausījās Gitas Kārkliņas stāstījumā par Lielmēmeles muižas pagātni un tagadni.

Ziedoņa “Leišmalīte” atdzimst pārgājiena maršrutā

Iedvesmojoties no fonda “1836” un Imanta Ziedoņa muzeja veidotā Latvijas apceļošanas gājiena, Leišmales pašvaldības ir uzsākušas darbu pie jauna pastāvīga pārgājiena maršruta izveides.

2014. gadā fonds “1836” aizsāka projektu, kura mērķis bija 1836 km garo Latvijas robežu atdzīvināt tūrisma ceļā. Ceļš tika sadalīts četros pārgājienu posmos, gar Latvijas – Lietuvas robežu izveidojot “Leišmalītes” ceļu. Šī ceļa koordinēšanu uzņēmās Imanta Ziedoņa muzejs.

Pēc Imanta Ziedoņa muzeja ierosmes, pierobežas pašvaldības ir apņēmušās šo ceļu iedzīvināt par pastāvīgu tūrisma maršrutu. Šobrīd darba grupā ir iesaistījušies Daugavpils, Ilūkstes, Aknīstes, Viesītes, Neretas un Vecumnieku novadu pašvaldību speciālisti.

Uzņēmēju dienas Aizkrauklē

No 13. – 17. martam Aizkrauklē notika nu jau astotās Uzņēmēju dienas. 16. martā arī mūsu novada uzņēmēji piedalījās šajā pasākumā – izstādē – gadatirgū, kurā varēja iepazīstināt ar sevi un reizē paskatīties un pavērot citu veikumu. Neretas novadu pārstāvēja Z/S “Stērķēni” (Santa Možeika) ar medu un biškopības produktiem, Zanda Ragele ar keramiku, Iveta Muraška ar pašu darinātām rotaslietām, Kronīšu kokapstrādes uzņēmums, Elvīra Plēsuma ar adījumiem un Ērberģes muižas Zilā dāma (Žanna Miezīte), kura iepazīstināja interesentus ar tūrisma iespējām Neretas novadā. Izstāde – gadatirgus bija plaši apmeklēta gan no uzņēmēju, gan apmeklētāju puses. Savus veikumus parādīt un pārdot bija ieradušies uzņēmēji no dažādām Latvijas vietām, arī no Lietuvas.

Sēļu kluba kopsapulce

Biedrība Sēļu klubs dibināta pirms pieciem gadiem – 2014. gada 10. janvārī Aknīstē, reģistrēta Viesītē – ierakstīta LR Uzņēmumu reģistrā 2014. gada 31. janvārī.

Tajā laikā Viesītes novadam bija uzticēta 7. Sēlijas kongresa sagatavošana, bet muzejam “Sēlija” un Sēļu klubam jāveic organizatoriskais darbs. Tā bija iespēja iegūt domubiedrus un atbalstītājus, kas Sēlijas atdzimšanu uztver un saprot kā vēstures dotu iespēju mūsu identitātes, savu sakņu un piederības noskaidrošanā un izprašanā, attiecinot to katram uz sevi personīgi. Tas dod pamatu mūsu katra dzīvei, ja to apzināmies, izjūtam un respektējam. Tā ir vienreizēja sajūta – būt piederīgam, līdz ar to arī atbildīgam un lepnam par savu vietu.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other