Kategorija: Tūrisms

Neretas novada pašvaldība izsludina iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursu “Darīsim kopā!”

Neretas novada pašvaldība jau trešo gadu pēc kārtas organizē  konkursu “Darīsim kopā!”, kas paredz līdz 500 eiro atbalstu astoņiem iedzīvotāju iniciatīvas projektiem.
Projektu Konkursa mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti Neretas novadā gan fiziskajā, gan sociālajā jomā ar novada iedzīvotāju privātu iniciatīvu, kā arī veicināt atbildību par savas dzīves vides un dzīves kvalitātes uzlabošanu, iesaistot iedzīvotājus sabiedriskajā darbā, attīstot sadarbību starp vietējo sabiedrību, pašvaldību un uzņēmējiem.

Turpinās projektu pieteikumu pieņemšana “Zemgales kultūras programmai 2020”

Zemgales Plānošanas reģions (ZPR) turpina pieteikumu pieņemšanu Latvijas valsts mežu un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītajam “Zemgales kultūras programmas 2020” projektu konkursam. Pieteikumu iesniegšanas termiņš saglabājas nemainīgs, bet ir mainīta pieteikumu drukātās versijas iesniegšanas kārtība.

Drukāto pieteikumu iesniegšana iespējama divos veidos – atstājot tos ZPR birojā Jelgavā (Katoļu iela 2b, pastkastīte pirmajā stāvā), vai sūtot pa pastu (pasta zīmogs – ne vēlāk kā 2020. gada 27. marts) uz adresi: Zemgales plānošanas reģions, Katoļu iela 2b, Jelgava, LV-3001.

Par Neretas novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darba kārtību ārkārtas situācijas laikā

2020.gada 16.martā izdots Neretas novada domes priekšsēdētāja Arvīda Kvieša rīkojums “Par pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darba laiku”.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta  rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.1.punktu, no lēmuma pieņemšanas brīža  ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā tiek noteikts šāds darba laiks un apmeklētāju pieņemšanas laiks Neretas novada pašvaldībā, tās iestādēs un struktūrvienībās:

“Balttour” tūrisma izstādē aicinām uz Neretas novadu

No 31.janvāra līdz 2.februārim Ķīpsalā notika tradicionālā tūrisma izstāde “Balttour”, kurā Zemgales stendā sevi kopā ar citiem Sēlijas novadiem savus tūrisma piedāvājumus reklamēja arī Neretas novads.

Aizvadītajā gadā esam iesaistījušies Latvijas – Lietuvas projektā par piļu un muižu parkiem, kura rezultātā īpašā brošūrā par Zemgales un Ziemeļlietuvas parkiem iekļauts arī Ērberģes muižas parks. “Balttour” apmeklētāji varēja iepazīt pavisam jaunu tūrisma maršrutu “Aizraujošs ceļojums piļu un muižu parkos”, kur apvienotas 55 pilis, muižas un muižu parki Zemgales, Šauļu un Panevēžas apkaimē.

No Bagātību salas līdz Kafejas salai pa Leišmalītes ceļu

Izbaudi Sēliju, uzzinot, kas ir tehnoloģiskais koridors un kā tiek izstrādāts purvs kūdras ieguvei; aplūkojot apšu, liepu un latvāņu tīraudzes; sasmaržojot ievu un papeļu aromātu; nogaršojot cigoriņu un ozolzīļu kafiju ražotnē „Alīdas kafeja”.

Izlūkbrauciens uz Kaļiņingradu – Kēningsbergu

Ir tuvu, nav dārgi, ir interesanti un izzinoši. Lūk, daži iemesli, lai dotos ceļojumā uz Kaļiņingradu Krievijā, no kuras mūs šķir apmēram sešu septiņu stundu brauciens. Turklāt – ja vēl aizrauj ne tikai vēsturiski objekti, bet arī leģendas un «saules akmens» dzintars, tad pavisam noteikti ir vērts.

Ceļojam uz Polocku un Minsku

Bieži vien mēs interesanto un skaisto cenšamies atrast tālu no mājām, taču nereti tas ir tepat, rokas stiepiena vai dažu stundu brauciena attālumā. Tā ir ar mūsu kaimiņvalsti Baltkrieviju, kura saviem ciemiņiem piedāvā vienkāršas, bet labas atpūtas iespējas.

Fotogrāfu dienas Sēļzemē

Pavasara plaukumā, 2019.gada 1.- 3.maijā, Pilskalnes pagasta Gricgales krogā jeb Lucijas Ķuzānes dzimtajās mājās “Medņos” notika pēc biedrības “Upmales mantinieki” iniciatīvas un sadarbībā ar Neretas novada novadpētniecības muzeju rīkotais fotogrāfu plenērs “Fotodienas Sēļzemē”. Kāpēc tieši Gricgalē? Šogad 7.janvārī pasaulē atzīmēja fotogrāfijas rašanās 180.gadadienu – Pasaules fotogrāfijas dienu. Latvijā šajā pasākumā Gricgale bija otrajā vietā aiz M. Buclera muzeja Lonē, kur pieminēja šo vēsturisko faktu. Uz pasākumu līdz ar biedrību fotogrāfus aicināja Lucija Ķuzāne un viņas dzimta, jo tika godināts fotogrāfs Kristaps Mednis – rakstnieces tēvs.

Irma Tomsone atklāj Sēlijas saimnieču un amatnieku meistardarbnīcas Neretas novadā

“Ērberģiešu” projekts “Sēlijas saimnieču un amatnieku meistardarbnīcas Neretas novadā” ieguva finansējumu Latvijas valsts mežu atbalstītās Zemgales kultūras programmas 2019 projektu konkursā. Projekts tiks realizēts līdz šī gada decembrim, katru mēnesi viesojoties pie kāda Neretas novada amatnieka vai saimnieces un baudot viņu meistarklases, mācoties no viņiem. Pirmā bija ieplānota Sēlijas kulinārijas meistarklase pie Irmas Tomsones Pilkalnē.

Zemgalieši Ziemeļlietuvā meklē labās prakses vēsturisko parku apsaimniekošanā

Zemgales piļu un muižu seno parku apsaimniekotāji, pašvaldību attīstības plānošanas un tūrisma speciālisti no Bauskas, Elejas, Mazzalves, Jelgavas, Jēkabpils, Kokneses, Krustpils, Rundāles, Vecauces un Vilces ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta LLI-313 “Aizraujošs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos”( 4Seasons Parks) atbalstu piedalījās mācību vizītē Ziemeļlietuvā.

Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other