Kategorija: Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai Nr. 8.3.4.0/16/I/001

Mazzalvieši dodas uz Dailes teātri

22.novembrī skolēnu grupa kopā ar skolotāju Daigu Pabērzu devās uz  Dailes teātra izrādi “Planēta nr 85’’. Šo projektu īstenojām ar biedrības ,,Upmales mantinieki”, kura uzvarēja novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursā, kas tika organizēts ESF projektā “PuMPuRS”,  finansējumu.

Neretieši ciemojas tīršķirnes trušu un putnu apskates saimniecībā ”Karlīnas”

Otrdien, 2019.gada 5.novembrī jauniešu iniciatīvu projekta ,,Neretas  novads-mūsu mājas”  ietvaros  Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 5.un 7.klases skolēni devās ekskursijā uz minizoo bioloģiskajā saimniecībā “Karlīnas” Pļaviņu novada Vietalvas pagasta Siljāņos. Tur skolēnus un skolotāju Sarmīti Sniķeri sagaidīja laipnie un atraktīvie saimnieki, kuri vadīja saimniecības apskati.

Te redzējām šķirnes trušus, dažādus mājputnus – vistas, pīles, zosis, tītarus, kā arī eksotiskos putnus – pāvus, fazānus. Savukārt, aitas, punduraitas, kazas, pundurkazas nāca pie mums kā seniem paziņām un uzticīgi ēda no rokas saimnieku sagatavoto un mums izsniegto cienastu. Saimnieki paskaidroja, ka viņi šādu kārtību ieviesuši, lai dzīvnieki neslimotu, jo ekskursanti mēdzot tos cienāt ar nepiemērotiem našķiem. Ekskursijas laikā saimnieki mums atļāva droši staigāt pa diviem aplokiem kopā ar dzīvniekiem. Apskatījām arī murkšķus un nūtrijas, kas bija tramīgāki. Ļoti atraktīvs, fotografēties kārs bija ķengurs, pundurkazas un punduraitas.

Mazzalvieši ciemojas eksotisko dzīvnieku saimniecībā ,,Rakši”

24.oktobrī jauniešu iniciatīvu projekta  ,,Neretas  novads-mūsu mājas”  ietvaros  Mazzalves pamatskolas  skolēniem  bija iespēja  doties  interesantā ekskursijā  uz atpūtas kompleksu ,, Rakši”,  kas atrodas netālu no Cēsīm.   Šo projektu īstenoja biedrība ,,Upmales mantinieki”, kura uzvarēja novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursā, kas tika organizēts ar ESF projekta “PuMPuRS” finansējumu.

Arī 2019./2020.mācību gadā Neretas novada skolās īstenos ESF projektu “PuMPuRS”

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā un Mazzalves pamatskolā aizvadītajā mācību gadā īstenojām Izglītības kvalitātes valsts dienesta koordinēto Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Ko iegūst skolēni? Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam pedagogi semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai.

Jauniešu projektiem pagarināts iesniegšanas termiņš līdz 10.jūlijam

Projekta PuMPuRS ietvaros tiek atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības. Projekti ir vērsti uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu, turpināt izglītību un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursus rīko projektā PuMPuRS iesaistītās pašvaldības, arī Neretas novada pašvaldība.

Pirmie projektu konkursi tika izsludināti 2018. gada rudenī, kā rezultātā 36 pašvaldībās tika apstiprināti 78 projekti. Šogad projektu konkursi tiek sludināti 2019. gada aprīlī – jūnijā ar iespēju uzsākt projektu īstenošanu š. g. augustā – septembrī. Turpmāk projektu uzsaukumi notiks reizi gadā līdz 2021. gadam.

Arī Neretas novada skolās īsteno ESF projektu “PuMPuRS”

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā un Mazzalves pamatskolā šajā mācību gadā īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienesta koordinēto Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider