Kategorija: Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai Nr. 8.3.2.2./16/I001

Mazzalvieši pilda laboratorijas darbus LU laboratorijā

29.01.2019.

29. janvārī Mazzalves pamatskolas 6.-8. klašu skolēni devās uz Latvijas Universitātes dabaszinību centru, lai, piedaloties projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta nr. 8.3.2.2./16/I/001), apmeklētu praktisko nodarbību, izpildītu laboratorijas darbu bioloģijā “Šūna redzamajā  gaismā”, izmantojot Baltijā šobrīd labākajā laboratorijā esošos digitālos mikroskopus. Skolēniem bija iespēja  individuāli strādāt  ar moderniem digitālajiem mikroskopiem un digitālajām pipetēm.  Mikropreparātus    katrs varēja aplūkot ar  savu mikroskopu savienotā datorekrānā.  

Neretas novada skolas īsteno projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Neretas novada pašvaldības izglītības iestādes arī šajā mācību gadā ir iesaistījušās projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.

Izglītojamo individuālo kompetenču attīstības plāns paredz 2018./2019. mācību gada laikā Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā un Mazzalves pamatskolā īstenot vairāk kā 15 dažādus mācību un ārpusstundu  pasākumus, kopā atvēlot tam ap 30 000 eiro no Eiropas struktūrfondiem. Līdz ar to skolu risinājumi individuālās pieejas attīstībā un skolu izglītības pakalpojuma dažādošanā ir sasaistīti ar kopējām izglītības sistēmas pārmaiņām.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other