Kategorija: Projekti

Izsludina projektu pieteikumu pieņemšanu Zemgales Kultūras programmā – 2019

Zemgales Plānošanas reģions (ZPR) izsludina Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Atbalsts kultūras programmām reģionos” Latvijas Valsts mežu finansētās Zemgales Kultūras programmas – 2019 projektu konkursu.

Programmas mērķis ir veicināt Zemgales reģionam raksturīgo kultūras vērtību saglabāšanu, popularizēšanu, attīstību un pieejamību plašai sabiedrībai, sniedzot ieguldījumu Latvijas kultūrvides līdzsvarotā un kvalitatīvā attīstībā. Minētā mērķa sasniegšanai finansiāli tiks atbalstīti reģionālas un vietējas nozīmes kultūras projekti, kas īstenoti Zemgales plānošanas reģionā.

Nesēdi mājās! Nāc uzzini, kas ir bioekonomika un kāds ir bioresursu potenciāls Tavā teritorijā!

Biedrība “Aizkraukles rajona partnerība” īsteno starptautisku sadarbības projektu Nr. 18-00-A019.333-000003 “Aprites ekonomika lauku reģionos. Global Eko – Inno Eko”. Šajā projektā piedalās partneri no Igaunijas, Somijas, Itālijas un Portugāles. Projekta ietvaros ir paredzēti pieredzes apmaiņas braucieni pie katra no partneriem, kā arī vietējās aktivitātes teritorijas iedzīvotājiem.

Demonstrē aizraujošus eksperimentus

Mazzalves pamatskola šajā mācību gadā aktīvi darbojas ESF projektā “Atbalsts individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001). Skolotāja Anda Freimane gandrīz katru dienu tiekas ar kādu skolēnu grupu nodarbībās par dažādām dabaszinību tēmām papildus stundās apgūtajām lietām. Īpaši aktīvi iesaistās 5.klase. Katru trešdienu viņi dabaszinību kabinetā dabaszinību skolotājas Andas Freimanes vadībā veic dažādus eksperimentus.

26.janvārī 5.klases skolēni kopā ar dabaszinību skolotāju Andu Freimani devās uz Vecumnieku vidusskolu, kur notika tradicionālā, ļoti interesantā dabaszinību pēcpusdiena 5.-6.klašu skolēniem “Aizraujošie eksperimenti”. Katra skolas komanda demonstrēja savus sagatavotos eksperimentus un ar interesi vēroja, ko sagatavojuši citi vienaudži.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other