Kategorija: Izglītība

Mazzalvieši iesaistās iniciatīvā #StaroZaļi

Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas svētku nedēļas noskaņās “Zaļā josta” sadarbībā ar Elektrum Energoefektivitātes centru organizēja radošo konkursu “Staro zaļi”. Tā ietvaros saņemtas vairāk nekā 50 oriģinālas idejas, kā mājas apstākļos, izmantojot otrreizējās izejvielas un dabas materiālus, izgatavot gaismas ķermeņus gaismas ienešanai mājās un cilvēku sirdīs tumšajā gadalaikā.

Radošais konkurss “Staro zaļi” tika rīkots ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni par materiālu otrreizējās lietošanas iespējām un resursu saudzīgu patēriņu, kā arī pareizu atkritumu šķirošanu un no šķirošanā radušos otrreizējo izejmateriālu jēgpilnu izmantošanu. “Šobrīd, kad sabiedrība tiek īpaši aicināta saudzēt veselību un izvairīties no liekiem sabiedrisko vietu apmeklējumiem, dalība konkursā “Staro zaļi” uzskatāmi parāda – lai ienestu gaismu mājās un rotātu mājokli svētkiem, nav nepieciešams doties uz veikalu un pirkt jaunas lietas. Starot mājās un darināt gaismekļus no nevajadzīgām, bet vēl izmantojamām lietām, var ikviens – to pierāda daudzveidīgais iesniegto konkursa darbu ideju klāsts un dalībnieku plašā vecuma amplitūda,” stāsta projekta vadītāja, “Zaļā josta” pārstāve Aija Caune. Jaunākie konkursa dalībnieki bija vien 4 gadus veci, kas savu gaismekli darinājuši bērnudārza audzinātājas pavadībā. Turpretī vecākie konkursa dalībnieki bija sirmgalvji no veco ļaužu pansionāta, kas atzinīgi novērtēja iespēju pievienoties tumšā gadalaika izgaismošanā, ieturot droši distanci.

Tiek izsludināts starpnovadu projekts “Sveiks, kaimiņ!”

Tiek izsludināts Starpnovadu sadarbības projekta “Sveiks, kaimiņ!” (ID NR. VP2020/1.2-4) ietvaros izstrādātais Nolikums “Motivācijas un līdzdalības veicināšana starpnovadu un starpinstitucionālā līmenī jaunatnes jomā”.

Aizkraukles novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam 1.sadaļas Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās 1.2. apakšsadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”, par projekta “Sveiks, kaimiņ!” (identifikācijas Nr. VP2020/1.2-4) īstenošanu.

Ar dzimšanas dienas torti nosvinēti Mazzalves pamatskolas 90 gadi

20.novembris ir Mazzalves pamatskolas dzimšanas diena, jo 1930.gada 20.novembrī  šī skolas ēka tika iesvētīta un tajā skolasbērni ienāca uz palikšanu. Valstī esošās epidemioloģiskās situācijas dēļ plašāka  svētku svinēšana izpalika, rudenī tika atcelts arī plānotais skolas salidojums, bet… kaut arī šaurā lokā, tomēr svētki tika svinēti – ar svētku pusdienām, ko sarūpēja pavāres, un dzimšanas dienas tortes gabaliņš tika katram, kurš šajā dienā bija skolā.

Izzinošs pārgājiens arī ir mācību sastāvdaļa

Mazzalves pamatskolas 7.klases audzēkņi 29.-30.oktobrī piedalījās konkursā “Mūsu mazais pārgājiens 2020”, kuru organizē Zemkopības ministrija sadarbībā ar AS “Latvijas valsts meži” un Latvijas Kokrūpniecības federāciju. Klases uzdevums bija doties pārgājienā, iepazīt un izpētīt meža nozari no kulturvēturiskā viedokļa. Lai piedalītos konkursā, skolēniem par pārgājienu būs jāsagatavo 3-5 minūtes garš videopieteikums par projekta norises gaitu.

Mērķu plānošana- nākotnes profesijas izvēle

Katram jaunietim būs jāpieņem lēmums, ko darīt, kad tiks aizvērtas skolas durvis. Ir daudz iespēju, bet kura piemērotākā, pareizākā? 13. oktobrī Neretas novada 9. – 12. klašu jauniešiem notika divas interesantas un noderīgas karjeras izglītības nodarbības. Tās vadīja Jauniešu akadēmijas “Pacelt pasauli” (http://www.paceltpasauli.lv/) dibinātāja un vadātāja Dace Briede – Zālīte.

Mākslas olimpiāde Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā

Kopš pagājušā gada marta skolas ierastajā kārtībā daudz kas mainījies. Viena no šādām izmaiņām  ir visu  klātienes olimpiāžu atcelšana. Vizuālās mākslas olimpiādi tās specifikas dēļ īstenot tiešsaistē nav iespējams, tādēļ pagājušajā gadā skolēniem nebija iespējams piedalīties šajā  ikgadējā Aizkraukles sadarbības novadu mākslas pasākumā.

Jaunieši sadarbojas


Valsts Jaunatnes programmā 6 Aizkraukles reģiona novadu – Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru – jauniešu iniciatīvas grupa saņēmusi finansējumu no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras starpnovadu sadarbības veicināšanas pasākumu kopumam “Sveiks, kaimiņ!” Jaunieši radījuši savu atpazīšanas zīmi, savu logo.

Atbalsta izglītojamo individuālo kompetenču attīstību

Neretas novada abas skolas – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola un Mazzalves pamatskola – izmanto ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” piedāvātās iespējas. Mazzalvē sākumskolas klašu audzinātāji kopā ar savu klašu audzēkņiem papildus apgūst “Datoriku”, lai attālinātās mācīšanās gadījumā veiksmīgāk varētu kopā mācīties, lai sākumskolā uzlabotu skolēnu datorprasmes. Mazzalvē jau otro gadu darbojas robotikas pulciņš. Neretā sākumskolas skolotāji papildus strādā ar skolēniem lasītprasmes attīstīšanā, bet Mazzalvē papildus lasītprasmes attīstīšanā strādā ar bērniem, kuri mācās pēc atgriešanās no ārzemēm, un tiem, kam šīs prasmes jāuzlabo. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā ar bērniem strādā arī pedagoga palīgs.

Projektā “PuMPuRS” palīdz atvērt jauniešu individuālās spējas

Arī 2020./2021.m.g. Neretas novada abas skolas – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola un Mazzalves pamatskola- aktīvi iesaistās projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai “ (Nr.8.3.4.0/16/I/001), īsi saukts “PuMPuRS”. Neretā ir izstrādāta individuālā programma 21 skolēnam, Mazzalvē 10 skolēniem tiek sniegts papildus atbalsts. Skolēniem palīdz no projekta finansēti pedagoga palīgi, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā strādā sociālais pedagogs, ir konsultācijas atsevišķos mācību priekšmetos. Projekta mērķis ir atbalstīt jauniešus, attīstīt viņu individuālās spējas tajos mācību priekšmetos, kuros ir grūtības. Īpaši skolas vadība un vecāki par ieguldīto darbu pateicas Mazzalvē pedagoga palīgam Astrai Vinovskai un Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā sociālajam pedagogam Ivetai Rimšai. Projekta finansējums ir liels atbalsts skolām atbalsta personāla nodrošināšanā, jo mērķdotācijas šo jautājumu risināšanai nav pietiekamas.

Karjeras nedēļa

Lai popularizētu karjeras atbalsta iespējas izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, jau astoto gadu pēc kārtas Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Latvijas pilsētām un novadiem organizē Karjeras nedēļu. Tā ir viena no VIAA īstenotā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitātēm, ko finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts. Pasākuma aktualitātēm un programmai var sekot līdzi vietnē:  viaa.gov.lv/karjerasnedela un sociālajos tīklos facebook.com/TavaiKarjerai, twitter/TavaiKarjerai.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider