Kategorija: Izglītība

Attālināti mācās arī skolas skolotāji

 

Trīs februāra piektdienu pēcpusdienas Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas pedagogi ZOOM platformā pilnveidoja savu pedagoģisko meistarību kursos ,, Uz skolēna mācīšanos virzīta efektīva mācību stunda’’. Nodarbības vadīja LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra lektors mag. phys. Uldis Dzērve.

Mācībizrāde ,, Kā top izrāde?’’

          5.martā Mazzalves pamatskolas skolēni programmas ,, Latvijas skolas soma’’ ietvaros tiešsaistē ZOOMā skatījās mācībizrādi ,, Kā top izrāde?’’ Liepājas teātra aktieri Pēteris Lapiņš un Armands Kaušelis  atraktīvā veidā skolēniem pastāstīja, kādu profesiju cilvēki strādā teātrī un to, ka teātris ir kā vienots veselums, kurš nevarētu iztikt bez tehniskajiem darbiniekiem, grāmatvežiem, butaforiem, skaņu un gaismu operatoriem, šuvējiem, direktora un vēl citiem profesiju pārstāvjiem, kuri palīdz tapt izrādei.

Mācās arī skolotāju palīgi

26.februārī Neretas novada pirmsskolas izglītības grupiņās – gan Neretas PII “Ziediņš”,  gan Mazzalves pamatskolas pirmsskolas grupiņās –  nācās pārkārtot darbu, jo skolotājām palīgā nevarēja doties skolotāju palīgi, kuri šajā dienā tiešsaistē MS TEAM platformā izglītojās Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centra organizētajos kursos “Auklīšu (skolotāju palīgu) pedagoģiskās kompetences mācību un audzināšanas darbā pirmsskolā”. Ar skolotāju palīgiem strādāja kursu lektore pedagoģijas maģistre Ineta Aizporiete. Kursa mērķis bija pilnveidot auklīšu kompetences mērķtiecīgi plānot ikdienas darbu ar bērniem, lai veicinātu bērnu emocionālo attīstību, uzlabotu skolotāja palīgu un bērnu sadarbību, kas sniegtu pozitīvas savstarpējās attiecības. Skolotāju palīgi izzināja bērnu temperamenta īpatnības pirmsskolā, runāja par mācību vidi pirmsskolā, par mācību procesa plānošanu, par sadarbības nepieciešamību. Kursu dalībnieces debatēja arī par bērnu sasniegumu vērtēšanu.

4.martā plkst. 19.15 Neretas novada skolēnu vecākiem interaktīvs tiešsaistes pasākums

Iesaistāmies makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai”

40% no visiem sadzīves atkritumiem sastāda papīrs. Parasti tas tiek samests kopā ar visiem citiem atkritumiem atkritumu grozā. Atkritumu izgāztuves aizņem lielas platības. Iedzīvotāju skaitam pieaugot, atkritumu daudzums un resursu patēriņš arī pieaug, bet apdzīvošanai piemērota teritorija nemainās. Līdz ar to, ja nerūpēsimies par atkritumu samazināšanu, mums būs jāmeklē papildus vietas atkritumu noglabāšanai.

Ekskursija tiešsaistē Rīgas Stradiņa universitātes Anatomijas muzejā

Laikā, kad mācības notiek attālināti, nav iespējas piedalīties pasākumos un doties ekskursijās, pielāgojamies apstākļiem un izmantojam esošās iespējas. 5. februārī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas un Mazzalves pamatskolas 7.- 12. klašu skolēni piedalījās virtuālā mācību ekskursijā Rīgas Stradiņa universitātes anatomikumā. Šāda veida nodarbības mūsdienās ir aktuālas, jo kompetencēs balstītā izglītības saturā ekskursija ir viena no mācīšanās formām. Lai noskaidrotu jauniešu intereses un izvēlētos pasākuma tēmu, tika veikta skolēnu anketēšana. Lielākā daļa aptaujāto izvēlējās vispārīgo ekskursiju, kuras laikā bija iespēja uzzināt par dažādām slimībām, to izpausmēm, ekrānā vērot slimību bojātus audus, uzdot interesējošus jautājumus.

Piešķirtas Neretas novada uzņēmēju stipendijas 2020./ 2021. mācību gada II semestrī

Neretas novada uzņēmēju stipendija dibināta 2018. gadā. Tās mērķis ir atbalstīt Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas centīgākos skolēnus, motivēt vidusskolēnus paaugstināt mācību sasniegumus, rosināt jauniešu radošo darbību ikdienas mācību procesā, veicināt dalību mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sabiedriskajās aktivitātēs.

ZPD aizstāvēšana šogad attālināti

29.janvārī skolā norisinājās 11. klases skolēnu zinātniskās pētniecības darbu aizstāvēšanas konference MS Teams platformā. Darbus skolēni izstrādā 1, 5 gada laikā pēc valstī noteiktās struktūras. Konferenci atklāja un vadīja skolas direktore Viktorija Trukša. Attālināti pasākumā piedalījās un darbus vērtēja LU emeritētais profesors Andris Broks. Uzrunā viņš apsveica jauniešus un novēlēja veiksmīgu darbu aizstāvēšanu.

Jaunietis darba tirgū

19.janvārī 10.-12. klašu skolēni piedalījās karjeras izglītības seminārā “Jaunietis darba tirgū”. Pasākums notika zoom platformā, to vadīja portāla prakse.lv pārstāve Elīna Mazure. Seminārs tika organizēts, lai sniegtu atbalstu Neretas vidusskolas jauniešiem profesijas izvēlē un iepazīstinātu ar prakse.lv resursu izmantošanas iespējām, kā arī izglītotu jauniešus par darba tirgus tendencēm un perspektīvu.

Sniega diena Neretas PII “Ziediņš”

27.janvārī Neretas pirmsskolas izglītības iestādē “Ziediņš” notika sportiskā “Sniega diena”.

 Tā kā ziema šogad bagāta ar sniegu, bērni kopā ar skolotājām izbaudīja ziemas priekus, piedaloties dažādās sportiskās aktivitātēs laukā, iestādes pagalmā. Lai gan valstī noteiktās epidemioloģiskās situācijas dēļ nesanāca kopīgi svētki ar vecākiem, tas nemazināja bērnu prieku.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider