Kategorija: Kultūra un Sports

Neretas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Sēļi” savu deju sezonu atklāja “Ausekļa dzirnavās”

7.septembrī Vecumnieku novadā, Bārbeles pagastā vienpadsmito reizi notika “Pļaujas svētki”. Šādi svētki etnogrāfiskajā muzejā tiek rīkoti divas reizes gadā: pavasarī un rudenī, ar domu parādīt interesentiem darbarīkus un mehānismus darbībā, kā arī iesaistīt viesus līdzdarboties.

Tēva diena “Ar tēti kopā!”

Tēva dienas sākumi meklējami 20. gadsimta sākumā Amerikas Savienotājās Valstīs, kur to sāka atzīmēt, lai pievērstu uzmanību tēva lomai bērnu audzināšanā, ka vīrietim kā tēvam ir jābūt gandarītam un lepnam par savu ģimeni un bērniem.

Šogad arī Neretas pagastā centāmies  iedzīvināt jaunu tradīciju neretiešiem. Atsaucība no tēvu puses bija maza. Liels paldies Kalniņu ģimenei no Pilskalnes, tēvam – Aivaram un dēlam – Sandrim, kuri atrada laiku, lai kopā piedalītos pasākumā. Paldies arī Neretas bērniem, kuri labprāt iesaistījās  jautrās izdarībās. Prieks par māmiņām un vecmāmiņām, kuras atveda savus bērnus, lai pagatavotu dāvanu savam tētim.

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks pasākums “Sēlijai būt!”

Latviešu tauta veidojusies 13.–17. gs. četru baltu tautu (kuršu, zemgaļu, sēļu un latgaļu) etniskās konsolidācijas procesā, kā arī daļēji lībiešu asimilācijas rezultātā. Sēļi ir viena no baltu tautām, kas atstājusi paliekošas pēdas latviešu izveidē. Sēlija ir viena no Latvijas kultūrvēsturiskajām teritorijām, kaut gan apvidus ar šādu nosaukumu nav atrodams Latvijas kartē, jo ap 13.–14. gs. Sēlijas vārds uz daudziem gadsimtiem izgaisa no vēstures, un tikai 20. gs. 80. gados “Sēlija” latviešu valodā ienāca gandrīz kā jaunvārds.

Kas šodien ir Sēlija? Vai to var traktēt kā Kurzemei vai Latgalei līdzvērtīgu, būtisku Latvijas apgabalu, vai tā ir nacionālromantiska, tālā senatnē centrēta ilūzija?

Aktualizējot jautājumu par Sēlijas kā atsevišķa reģiona pastāvēšanu, 28. septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB), Mūkusalas ielā 3, Rīgā notiks pasākums “Sēlijai būt!”.

Tēva dienas pasākums Ērberģē

Pasaulē Tēva dienai ir vairāk kā simts gadus sena vēsture, savukārt, Latvijā Tēva diena svinamo dienu kalendārā ir kopš 2009. gada rudens, kad tika izdarīti grozījumi likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” un septembra otrā svētdiena tika noteikta par Tēva dienu. Tēva dienas būtība ir cildināt tētus, viņu lomu ģimenē un sabiedrībā. Šie svētki tiek organizēti ar mērķi pateikt tētiem paldies un turpināt sabiedrībā vairot domu, ka ģimenē vienlīdz svarīgu un vērtīgu lomu pilda kā mamma, tā tētis. 

Tradicionālie Zalves pagasta sporta svētki

Vasaras izskaņā, 24, augustā, Zalves pagastā pie Sproģu stadiona norisinājās jau par tradīciju kļuvušie Zalves pagasta Sporta svētki. Ik gadu pagasta iedzīvotāji, gan arī viesi no tuvākiem un tālākiem novadiem sarosās, lai dažādās sportiskās aktivitātēs mēģinātu uzrādīt pēc iespējas augstākus rezultātus. Cīņas spars un vēlme pierādīt sevi pamanāma ikvienā.

Aktīvā un godalgotā vasara

Daudzas Aizkraules NSS volejbolistes vasarā patstāvīgi trenējas un ar panākumiem piedalās dažāda mēroga pludmales volejbola sacensībās. Šajā vasaras sezonā tas viennozīmīgi notiek pēc pašu meiteņu iniciatīvas un vecāku atbalsta! Paldies vecākiem par morālu un finansiālu ieguldījumu meiteņu izaugsmē!

Robežsardzes 100-gadei veltīts “Lāpu skrējiens” Neretā

Valsts robežsardzei šis ir īpašs gads, jo tiek svinēta robežsardzes simtgade. Tam par godu visa gada garumā Latvijā notiek virkne dažādu pasākumu. Viens no tiem – “Lāpu skrējiens” apkārt Latvijas valsts robežai, kas tika organizēts, lai godinātu Latvijas brīvvalsts robežsargu un Latvijas brīvības cīnītāju piemiņu. Skrējiens norisinājās no 19.-23. augustam. 22. augustā Neretā Valsts robežsardzes un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvjus sagaidīja pašvaldības darbinieki un citi interesenti Neretas parkā pie ozoliem, kas tika stādīti Latvijas simtgadei par godu un kur tika rīkots svinīgs pasākums. 

Neretas ļaudis arī piedalās “Baltijas ceļa” 30.gadadienai veltītā koncertā Likteņdārzā

Atzīmējot  “Baltijas ceļa” 30. gadadienu, kas bija viens no Latvijas neatkarības atjaunošanas laika nozīmīgākajiem notikumiem, Likteņdārzā Koknesē 24.augustā notika koncerts  “Saule. Pērkons. Daugava”. Svētku koncertā izskanēja atmodas laikā nozīmīgas melodijas un dziesmas, kā arī komponista Mārtiņa Brauna kora dziesmas pirmatskaņojums “Tavā laikā” ar Uģa Brikmaņa tekstu, ko izpildīja apvienotie vīru un sievu kori diriģenta Ivara Cinkuss vadībā.

Tikšanās ar Māru Daugavieti Neretas novada novadpētniecības muzejā

20.augustā Neretas novada novadpētniecības muzejā notika sarunas ar mākslinieci Māru Daugavieti, kas  pirms atgriešanās savā mītnes zemē Maskavā, tikās ar saviem talanta cienītājiem.

Neretas novada novadpētniecības muzeja vadītāja Lidija Ozoliņa norādīja, ka Māra ne tikai ik vasaru ciemojas sev tik mīļajā Neretā, bet arī šeit rīko regulāras izstādes un pasniedz vērtīgas dāvanas muzeja krājumu papildināšanai.   L.Ozoliņa stāsta: ”Viņa dāvina savas gleznas, dāvina savas dzimtas jauniešu gleznas, savas mammas šķīvjus. “.Neretas novada novadpētniecības muzejs dāvinājumā ir saņēmis trīs mākslinieces Lucijas Daugavietes šķīvjus –  divus muzejs saņēma pagājušogad un vienu – šogad, tāpat muzeja kolekcijā ir viena Māras mammas gatavota bļoda.

Medus ceļš Pilskalnē

Lauku partnerība “Sēlija” sadarbībā ar Aizkraukles rajona partnerību un Daugavpils un Ilūkstes novadu lauku partnerību “Kaimiņi īsteno starpteritoriālās sadarbības projektu “Sēlijas salas”, kas nozīmē tematisko tūrismu mazajās lauku apdzīvotajās vietās kā ekonomiskās un sociālās izaugsmes veicinātāju Sēlijā. Projekta aktivitātes notiek mazajās lauku apdzīvotajās vietās visā Sēlijas teritorijā, kopumā 17 Salās. Katrā Salā ir radīts tūrisma piedāvājums, kas nelīdzinās cits citam. Katra Sala nedaudz paver savas durvis, lai nedaudz pavērtu priekškaru uz to unikālo, īpašo, kas katrai no šīm Salām ir raksturīgs.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other