Kategorija: Kultūra un Sports

Dzejas diena Mazzalvē

Rudenīgajā 20.septembra vakarā,  dzejas dienu ietvaros,  Mazzalves pagasta pārvaldes zālē norisinājās tematisks atpūtas vakars “Sēd uz lievenīša laime”!

Šajā vakarā pasākuma apmeklētājiem tikai dota iespēja pārdomāt, kas tad mums katram ir laime! Vai tā ir nopirkta lieta, vai sajūta ko mēs nesam sevī….

Laime tika izdzīvota gan dzejā, dziesmās, dejās un pasakā!  Kā arī ar muzikāliem priekšnesumiem un aktīvu izkustēšanos mūs priecēja Skuju ģimene no Kokneses.

Lielzalves muižas parka sakopšanas talka Zalves pagastā

Sestdien 21.septembrī talkas dienas rīts pienāca lietains un drēgns. Darbi tika plānoti jau no vasaras vidus, kad Zalves pagastā sākās Neretas novada pašvaldības atbalstītais projekts „Lielzalves muižas parka sakopšana”. Talka bija paredzēta kā šī projekta noslēgums,- bijām gatavojušies, tāpēc tai bija jānotiek. Mūsu mērķis bija sakopt parka teritoriju, lai skaistais vēsturiskais parks pamazām atgūtu savu pievilcību, ar laiku kļūtu par zalviešu lepnumu.

Kokneses kauss 2019

“Kokneses kauss 2019”, kurās piedalījās arī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas audzēkņi.

Ļoti nelabvēlīgos laika apstākļos (nepārtrauktā lietū), kad sektori pludoja un mešanas rīki bija slapji, teicami startēja Neretas jaunieši.  Liāna Roze disku aizraidīja līdz 1.vietai, savukārt vesera mešanā ieguva 3.vietu.

Neretiešiem panākumi Biržu vieglatlētikas sacensībās

Septembra nogalē Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas vieglatlēti kopā ar treneri Zigurdu Karolu piedalījās sacensībās. Neretiešu delegācija 20.septembrī saņēma uzaicinājumu piedalīties Biržu pilsētas sacensībās, kur mērojās spēkiem ar Lietuvas sportistiem. Sacensībās kopā piedalījās 14 jauniešu.

Mazzalves pašdarbības kolektīvu dalībnieki iepazīst Alūksni

14. septembra agrā rītā Mazzalves pašdarbības kolektīvu dalībnieki un ar Mazzalves kultūras dzīvi saistītie cilvēki devās ekskursijā uz Alūksni, kur visas dienas garumā iepazina pilsētas vēsturi, kultūrvēsturisko mantojumu, apskatīja tās skaistākas vietas. Klausoties gida stāstījumā par pilsētas vēsturi, tika izstaigāts Alūksnes vēsturiskais centrs, apmeklēts pilsētas Kultūras centrs un Luterāņu baznīca. Alūksnes pils muzejā bija apskatāmas vairākas izstādes.

Neretas novada novadpētniecības muzejā atklāj Silvijas Apines rotu izstādi

16.septembrī Neretas novada novadpētniecības muzejā tika atklāta rotu mākslinieces Silvijas Apines rotu izstāde. Lai arī Silvija ir rīdziniece, tomēr ar Neretu viņu saista daži pieturas punkti – māksliniece izmanto katru izdevību, lai izrautos ārpus Rīgas un dotos uz Neretu, ko viņa iemīļojusi, kā arī viņu saista radniecības saites ar mūsu novadnieci  dzejnieci Zentu Liepu, kas nāk no dzirnavnieku Krajevsku dzimtas. Māksliniece joprojām ir arī Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas skolotāja.

Dzejas dienas Pilskalnē

Pēc siltās vasaras ir pienācis septembris, kad daba iekrāso košo lapu rotu un visai Latvijai pāri traucas krāsainas dzejas dienas.

Neretas novada Pilskalnes pagastā dzejas dienas atnāca 13. septembrī, kuras notika brīvdabā pie Jāņa Veseļa piemiņas akmens “Āniņos”.

Neretas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Sēļi” savu deju sezonu atklāja “Ausekļa dzirnavās”

7.septembrī Vecumnieku novadā, Bārbeles pagastā vienpadsmito reizi notika “Pļaujas svētki”. Šādi svētki etnogrāfiskajā muzejā tiek rīkoti divas reizes gadā: pavasarī un rudenī, ar domu parādīt interesentiem darbarīkus un mehānismus darbībā, kā arī iesaistīt viesus līdzdarboties.

Tēva diena “Ar tēti kopā!”

Tēva dienas sākumi meklējami 20. gadsimta sākumā Amerikas Savienotājās Valstīs, kur to sāka atzīmēt, lai pievērstu uzmanību tēva lomai bērnu audzināšanā, ka vīrietim kā tēvam ir jābūt gandarītam un lepnam par savu ģimeni un bērniem.

Šogad arī Neretas pagastā centāmies  iedzīvināt jaunu tradīciju neretiešiem. Atsaucība no tēvu puses bija maza. Liels paldies Kalniņu ģimenei no Pilskalnes, tēvam – Aivaram un dēlam – Sandrim, kuri atrada laiku, lai kopā piedalītos pasākumā. Paldies arī Neretas bērniem, kuri labprāt iesaistījās  jautrās izdarībās. Prieks par māmiņām un vecmāmiņām, kuras atveda savus bērnus, lai pagatavotu dāvanu savam tētim.

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks pasākums “Sēlijai būt!”

Latviešu tauta veidojusies 13.–17. gs. četru baltu tautu (kuršu, zemgaļu, sēļu un latgaļu) etniskās konsolidācijas procesā, kā arī daļēji lībiešu asimilācijas rezultātā. Sēļi ir viena no baltu tautām, kas atstājusi paliekošas pēdas latviešu izveidē. Sēlija ir viena no Latvijas kultūrvēsturiskajām teritorijām, kaut gan apvidus ar šādu nosaukumu nav atrodams Latvijas kartē, jo ap 13.–14. gs. Sēlijas vārds uz daudziem gadsimtiem izgaisa no vēstures, un tikai 20. gs. 80. gados “Sēlija” latviešu valodā ienāca gandrīz kā jaunvārds.

Kas šodien ir Sēlija? Vai to var traktēt kā Kurzemei vai Latgalei līdzvērtīgu, būtisku Latvijas apgabalu, vai tā ir nacionālromantiska, tālā senatnē centrēta ilūzija?

Aktualizējot jautājumu par Sēlijas kā atsevišķa reģiona pastāvēšanu, 28. septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB), Mūkusalas ielā 3, Rīgā notiks pasākums “Sēlijai būt!”.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other