Kategorija: Kultūra un Sports

Latvijas valsts simtgades svinīgajā pasākumā apbalvojamie 2018. gada 18. novembrī plkst. 17.00 Neretas kultūras namā

Latvijai un tās iedzīvotājiem 2018. gads ir īpaši nozīmīgs. Šogad 18. novembrī ikviens sveiks Latviju tās 100. dzimšanas dienā. Tradicionāli Neretas novada pašvaldība šajos svētkos vēlas teikt sirsnīgu paldies tiem novada iedzīvotājiem, kuri spējuši ar savu personisko vai profesionālo ieguldījumu celt novada attīstību. Paldies teiks čaklākajiem, godprātīgākajiem un darbīgākajiem sava darba veicējiem.

Šogad Neretas novada pašvaldības Goda rakstus saņems:

Viktorija Trukša – par izcilu mācību un audzināšanas darbu Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā un nozīmīgu ieguldījumu Neretas novada attīstībā.

Aija Jakubone – par ilggadīgu un radošu pieeju darbam Neretas PII “Ziediņš”.

Raimonds Markūns – par ilggadīgu un godprātīgu darbu Neretas pagastā.

Andrejs Bringmanis – par savas dzimtenes mīlestību un nesavtīgu darbu ģimenes labā.

Dzidra Zariņa – par ilggadīgu un nesavtīgu pedagoga darbu Neretas novadā.

Sandra Lozina – par godprātīgu, ilggadīgu darbu pedagoģijā un ieguldījumu savu mācību priekšmetu popularizēšanā.

Elmārs Vectirāns – par izcilu Ērberģes muižas barona tēla atveidošanu un Neretas novada un Mazzalves pagasta popularizēšanu.

Edmunds Klimovičs – par aktīvu sabiedriskās dzīves veicināšanu un radošu darbu Neretas novadā.

Rasma Strode – par ilggadīgu un apzinīgu darbu.

Sandra Rusiņa – par ilggadīgu un godprātīgu darbu Neretas novada pašvaldībā.

Mazzalvē ieskandina Mārtiņdienu

Mārtiņi, Mārtiņi!
Ziemai vaļā vārtiņi.
Rudentiņis projām iet,
Nu tik ziemu sagaidiet.

Leļļu teātris “Tims” viesojas Neretas kultūras namā

Iemīļotie aktieri no leļļu teātra “Tims” katru gadu viesojas Neretas novadā, lai demonstrētu kārtējo sarūpēto bērnu izrādi. Šogad mākslinieki bija sagatavojuši īpaši atraktīvu un lustīgu izrādi “Šreks un ēzelītis dejā lec…”. Bērni ar lielu sajūsmu sagaidīja populārās kinofilmas “Šreks” varoņus – cilvēkēdāju Šreku un viņa labāko draugu ēzelīti.

Ikgadējais Jāņa Petroņa piemiņas turnīrs basketbolā

27. oktobrī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas sporta angārā norisinājās nu jau trešais Jāņa Petroņa piemiņas turnīrs basketbolā. Turnīrā piedalījās komandas no Neretas, Ilūkstes, Pandeļiem (Lietuva) un divas komandas no Rīgas. Turnīru ar klusuma brīdi atklāja galvenais tiesnesis un organizators Mairis Dzenis un Jāņa Petroņa tēvs Vits Petronis. 

Neretas novada komanda uzvar prāta spēļu turnīrā Kurmenē

3. novembrī Kurmenes pagasta tautas namā notika izklaidējoša erudīcijas komandu spēle “Izzini Latviju!”, ko organizē visā Latvijā lielu atsaucību guvusī brāļu Edija un Jāņa Začu veidotā viktorīna “Prāta spēles”. Rīgā informatīvi izklaidējošā spēle ir guvusi tik lielu atsaucību, ka ik mēnesi tajā piedalās vairāk nekā 200 komandu. Tāpat gana lielu iedzīvotāju interesi raisījusi brāļu organizētā viktorīna “Prāta spēles: Simtgades kauss”, kas notika 25 pilsētās visos Latvijas reģionos.

Mazie Halovīni

31. oktobrī labā raganiņa Ragnija devās ciemos pie Mazzalves pamatskolas pirmsskolas 5. – 6. gadus veciem bērniem. Raganiņa ar slotu lido tikai naktīs un viņai ir divi melni kaķi, kas gan ir ļoti palaidnīgi, tāpēc šoreiz bija noburti – viens bija uz raganas jakas, otrs bija kā cepure.

Popiela Latvju POPsimts Neretā

Piektdien, 19. oktobrī, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā norisinājās popiela Latvju POPsimts. Pasākumā piedalījās 5. – 9. klašu skolēni. Ieradās arī skolēni no Viesītes un Aknīstes vidusskolas.

Popielā visi priekšnesumi bija pārdomāti un rūpīgi izstrādāti! Kopā bija skatāmi 7 priekšnesumi. Popielu vadīja Margarita Vilcāne (Erīda Cepurīte) un Ojārs Grīnbergs (Armands Aivis Gorbačovs). Skolas zālē uzstājās grupa Prata vētra ar dziesmu Šokolades saldējums (9. klase), Sandis Kiops no grupas Titāniks (8. klase), Tranzīts ar dziesmu Es nevaru būt balts (Viesītes vidusskola). Tāpat bija iespēja dzirdēt Lauri Reiniku ar dziesmu Es skrienu (7. klase), Bermundu divstūri (6. klase), 5. klases priekšnesumu – Nepareizā dziesma (Dālderi). Aknīstes vidusskolas viesi bija izveidojuši priekšnesumu no vairāku dziesmu fragmentiem.

Ērberģē prāto, sporto, orientējas

13. oktobrī uz startu plkst. 12:00 pie Mazzalves pamatskolas pulcējās paši aktīvākie, sportiskākie un azartiskākie Mazzalves pagasta iedzīvotāji un viesi, lai piedalītos foto orientēšanās sacensībās “Prāto! Sporto! Orientējies!”. Pasākumu ar Mazzalves pagasta zemnieku un uzņēmēju atbalstu rīkoja Mazzalves pagasta pārvalde un biedrība “Ērberģietes”. Pasākums tapa kā veltījums Latvijas valsts simtgadei. Šoreiz dalībniekiem bija ne tikai jāsameklē kartē atzīmētie kontrolpunkti, bet astoņos no tiem – Mazzalves pagasta pārvaldē, pie kultūras darba organizatores, bibliotēkā, sporta angārā, skolā, parkā, baznīcā un piemājas košumdārzā “Sudmalnieki”, jāatbild uz dažādiem jautājumiem, pārbaudot savas zināšanas Latvijas, pagasta un Ērberģes muižas vēsturē, kultūrā, sportā, dārzkopībā un citās jomās. Tāpat katrai komandai pēc savām spējām un varēšanas bija jāpilda dažādi sportiski, praktiski un atraktīvi uzdevumi, par kuriem varēja nopelnīt papildus punktus. Sacensībās piedalījās sešas komandas – “Mušmires”, “Eglīši”, “Zvilnīši”, “Divnieku ekipāža”, “Lidro”, “Zīles”.

Oļģerta Šabanska kauss

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas sporta angārā 13.oktobrī notika Neretas vidusskolas absolventa Oļģerta Šabanska iedibinātā kausa izcīņa volejbolā vīriešu komandām. Kopš 2001./2002. mācību gada šī kausa izcīņa risinājās maija pēdējā sestdienā, bet dažādu iemeslu pēc šajā mācību gadā un turpmāk šīs sacensības notiks oktobra otrajā sestdienā.

Pievienojies Neretas kultūras nama korim “Nirica”

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other