Kategorija: Sabiedrība

Sveicam Latvijas 100. gadadienā!

Aicinām fiziskās un juridiskās personas pārslēgt līgumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu

Sākot ar 2019. gada 1. janvāri sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Neretas novadā nodrošinās SIA “Vidusdaugavas SPAAO”. Līgumi, kas bija noslēgti ar iepriekšējo atkritumu apsaimniekotāju nākamajā gadā vairs nebūs spēkā.

Latvijas valsts simtgades svinīgajā pasākumā apbalvojamie 2018. gada 18. novembrī plkst. 17.00 Neretas kultūras namā

Latvijai un tās iedzīvotājiem 2018. gads ir īpaši nozīmīgs. Šogad 18. novembrī ikviens sveiks Latviju tās 100. dzimšanas dienā. Tradicionāli Neretas novada pašvaldība šajos svētkos vēlas teikt sirsnīgu paldies tiem novada iedzīvotājiem, kuri spējuši ar savu personisko vai profesionālo ieguldījumu celt novada attīstību. Paldies teiks čaklākajiem, godprātīgākajiem un darbīgākajiem sava darba veicējiem.

Šogad Neretas novada pašvaldības Goda rakstus saņems:

Viktorija Trukša – par izcilu mācību un audzināšanas darbu Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā un nozīmīgu ieguldījumu Neretas novada attīstībā.

Aija Jakubone – par ilggadīgu un radošu pieeju darbam Neretas PII “Ziediņš”.

Raimonds Markūns – par ilggadīgu un godprātīgu darbu Neretas pagastā.

Andrejs Bringmanis – par savas dzimtenes mīlestību un nesavtīgu darbu ģimenes labā.

Dzidra Zariņa – par ilggadīgu un nesavtīgu pedagoga darbu Neretas novadā.

Sandra Lozina – par godprātīgu, ilggadīgu darbu pedagoģijā un ieguldījumu savu mācību priekšmetu popularizēšanā.

Elmārs Vectirāns – par izcilu Ērberģes muižas barona tēla atveidošanu un Neretas novada un Mazzalves pagasta popularizēšanu.

Edmunds Klimovičs – par aktīvu sabiedriskās dzīves veicināšanu un radošu darbu Neretas novadā.

Rasma Strode – par ilggadīgu un apzinīgu darbu.

Sandra Rusiņa – par ilggadīgu un godprātīgu darbu Neretas novada pašvaldībā.

Līdz 15.novembrim veicams kārtējais nodokļa maksājums

Atgādinām, ka līdz 2018. gada 15.novembrim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā – avansa veidā (ja termiņš ir brīvdiena, tas tiek pārcelts uz tuvāko darba dienu).

Noskaidrotas deviņas finālistes konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2018”

Līdz ar iedzīvotāju balsojuma un komisijas vērtējuma apkopošanu noslēgusies konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2018” pirmā kārta. Starp deviņām finālistēm ir Daugavpils, Jēkabpils un Jūrmalas pilsētas pašvaldība, Alūksnes, Ikšķiles, Olaines, Ozolnieku, Preiļu un Siguldas novada pašvaldība. Konkursa otrā kārta turpināsies novembrī.

Mazpulku darba gada noslēguma skate Nautrēnos

Sestdien, 2018. gada 20. oktobrī, agrā pirmās lielās rudens salnas rītā novada busiņā 116. Neretas mazpulka pārstāvji devās uz Latgales mazpulku rudens forumu Rēzeknes novadā Rogovkā. Tur Nautrēnu vidusskolā norisinājās trešais šī gada rudens projektu forums, kura laikā mazpulcēni iepazīstināja ar savu veikumu gada garumā. Projektu foruma ietvaros notika mazpulcēnu lauku labumu tirdziņš un mazpulcēnu paveikto projektu prezentācijas.

Mazzalvieši piedalās “Labo darbu nedēļā”

Jau desmito gadu labdarības organizācijas Palīdzēsim.lv rīko akciju “Labo darbu nedēļa” – labo darbu veikšanā aicināti aktīvi iesaistīties gan paši mazākie, gan jau pieredzējuši labo darbu veicēji, mudinot aizdomāties par katru vissīkāko darbiņu, kas citu spēj padarīt priecīgāku un atvieglo ikdienas dzīvi, kas otram nozīmē tik daudz, bet Tev pašam tik pāris mirkļu palīdzīgas rokas sniegšanas un gandarījumu par padarīto. “Labo darbu nedēļā” pastiprināta uzmanība tiek pievērsta palīdzībai, kuras sniegšanai nav nepieciešams liels finansiālais ieguldījums.  

Piļu un muižu parku apsaimniekotāju mācības

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektā LLI-313 “Aizraujošs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos”- “4SeasonsParks” sākusies dalībnieku reģistrācija parku apsaimniekotāju mācībām.
Apmācību mērķa grupa ir piļu un muižu parku apsaimniekotāji: teritorijas plānotāji, īpašnieki, dārznieki, citi atbildīgie par parku attīstību un pārvaldību Zemgales reģionā.

Reģistrēties šeit: https://goo.gl/forms/ka8FGGjOe3PTFyaB3

Paplašināta darba kārtība:
http://www.zemgale.lv/informativie-mate…/category/25-dazadi…

APMĀCĪBAS

Latvijas bibliotēkās sāksies kulinārijas konkurss-erudīcijas spēle “Literatūras garša”

No šī gada 15. oktobra līdz 4. novembrim aicinām Latvijas iedzīvotājus doties uz sev tuvāko bibliotēku un piedalīties latviešu kulinārajam mantojumam veltītā kulinārijas konkursā-erudīcijas spēlē “Literatūras garša” – meklēt latviešu rakstnieku darbos minētus ēdienus, kā arī mēģināt tos pagatavot pašiem. Pasākumu rīko Kultūras informācijas sistēmu centrs un zinību resurss letonika.lv Eiropas Kultūras mantojuma gada ietvarā sadarbībā ar izdevniecību “Zvaigzne ABC”, Gastronomijas institūtu un UNESCO Latvija Nacionālo komisiju.

Par Nacionālo bruņoto spēku apmācībām

Saskaņā ar Sauszemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes (turpmāk – SzS MKBde) apmācības plānu, no 2018. gada 16. oktobra līdz 18. oktobrim, Ķeguma, Vecumnieku, Jaunjelgavas un Neretas novadu teritorijā SzS MKBde karavīri plāno veikt taktiskās nodarbības.

Nodarbību laikā karavīri pārvietosies kājām un militārajām transporta vienībām. Speciālo šāvienu imitācijas līdzekļu izmantošana nav plānota. Apmācībā piedalīsies 10 karavīri.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other