Kategorija: Sabiedrība

Neretas novada pašvaldība AICINA DARBĀ medicīnas māsu

Neretas novada pašvaldība

Reģ. Nr. 90009116384,

NERETAS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS

Rīgas ielā 6, Neretas pagastā, Neretas novadā, LV-5118

aicina darbā

Medicīnas māsu (sertificēta) – 1 amata vieta
Darba veids: darba līgums uz nenoteiktu laiku.
Prasības: vēlama vismaz 3 gadu pieredze veselības aprūpē.
Izglītības līmenis: vidējā profesionālā medicīniskā izglītība, sertifikāts māsas specialitātē un  ārstniecības personu reģistrs.
Alga bruto no 506 (EUR) līdz 558 (EUR)
Darba režīms: summētais darba laiks, darbs saskaņā ar darba grafiku.
Darba vietas adrese: Rīgas iela 6, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118

Kontaktpersona: Neretas SAC  vadītāja Ina Riekstiņa, tālr. 29165363

Arvīdu Kviesi ievēl par Sēlijas novadu apvienības priekšsēdētāju

15.janvārī Salas novada kultūras namā notika Sēlijas novadu apvienības sapulce, kurā izskatīja Sēlijas novadiem aktuālus jautājumus, – par pasākumu “Sēlija rotā”,kurš šogad notiks Jēkabpils novada “Ābeļos”,Sēlijas novadu uzņēmēju dalību Rīgas svētkos, dalību tūrisma izstādē Balttour un Sēlijas novadu sadarbību izglītības jomā. Notika arī Sēlijas novadu apvienības priekšsēdētāja pārvēlēšanas. Turpmākos divus gadus apvienības vadītājs būs Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis, viņa vietnieks – Ilūkstes domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna.

Lūgums un aicinājums palīdzēt

Neretas novada novadpētniecības muzejam krājuma veidošanā sadaļā

“Neretas novada cilvēki – 1991.gada barikāžu laikā”

Katru gadu janvārī atceramies 1991.gada barikāžu laiku. Jo tālāk no barikādēm aizejam, jo atmiņas un fotogrāfijas vairāk bālē, dziest. Kaut gan jāatzīmē, ka Laiks ir tas, kas izceļ būtisko un notušē nebūtisko, izvētī graudus no pelavām, ļauj izvērtēt notikumus. Laiks ir arī tas, kas palīdz pazaudēt liecības un lieciniekus, tā izdzēšot būtiskas lietas notikumu hronikā. 1991.gada barikādes ir viens no šādiem notikumiem. Mums muzejā ir tikai viena fotogrāfija no Neretas novada cilvēkiem barikādēm un divas fotogrāfijas no Baltijas ceļa. Tādēļ lūdzam Neretas iedzīvotājus dalīties ar mums atmiņās un ar fotogrāfijām.

Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!

VSAC “Latgale” filiāle “Mēmele”steidzami piedāvā darbu:

APRŪPĒTĀJAI/AM

Darba līgums uz nenoteiktu laiku, vēlama vismaz 3 gadu profesionālā pieredze amatā

Izglītības līmenis: Vidējā, par priekšrocību uzskatīsim aprūpētājas kvalifikāciju

Alga bruto no 436 (EUR) līdz 440(EUR)+10% par darbu īpašos apstākļos.

Summētais darba laiks ( 12 stundas dienā), saskaņā ar darba grafiku.

Piedāvājam sociālās garantijas, pēc nostrādātiem 6 (sešiem) mēnešiem veselības apdrošināšana.

Darba vietas adrese: VSAC „Latgale” filiāle „Mēmele”, Lielmēmele 1, Mazzalves pagasts, Neretas novads, LV-5113

 

Kontaktbirža Jelgavā…

Atsaucoties ielūgumam, mūsu Neretas novada pārstāves: Mirdza Brūniņa, Anna Ērgle, Santa Možeika, kura pārstāv Z/S “Stērķēni”, piedalījās  12. decembrī Zemgales reģiona amatnieku un mājražotāju kontakbiržā Jelgavā.  Šis bija pasākums, kurā ar savu veikumu mēs varējām iepazīstināt citus un reizē smelties jaunas, interesantas idejas nākamajiem darbiem, kā arī rast jaunus kontaktus dažāda veida sadarbībai. Pasākums tika plaši apmeklēts.

Aicinām darbā finanšu nodaļas grāmatvedi

DARBA APRAKSTS

Neretas novada dome aicina pieteikties pretendentus uz Finanšu un attīstības nodaļas darba algu grāmatveža amatu.

 

Darba pamatpienākumi:

  • darba samaksas aprēķināšana Neretas novada pašvaldības darbiniekiem un domes deputātiem;
  • iedzīvotāju ienākuma un sociālā nodokļa aprēķināšana no darba algām un citām izmaksām;
  • maksājumu uzdevumu sagatavošana darba algu izmaksai;
  • ar darba algām saistīto atskaišu, izziņu un paziņojumu sagatavošana.

Mainīsies atkritumu apsaimniekotājs Neretas novadā

Pamatojoties uz to, ka Neretas novada pašvaldība ir viena no SIA “Vidusdaugavas SPAAO” dalībniecēm ar piederošām 1512 kapitāldaļām, un atbilstoši normatīvo aktu regulējumam, 2018.gada 27.septembrī tika pieņemts lēmums slēgt līgumu par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanu Neretas novada teritorijā uz pieciem gadiem, sākot ar 2019.gada 1.janvāri.

Neretas mazpulcēni ciemojas kafijas ražotnē

Katru rudeni Latvijā notiek Labo darbu nedēļa, kad cenšamies paveikt kādu vajadzīgu darbiņu, palīdzēt kādam, sakopt kādu savas zemes stūrīti. Šogad 116. Neretas mazpulka dalībnieki izdomāja, ka jāpalīdz “Alīdas Kafejas” uzņēmumam savākt zīles garšīgai kafijai un tās dāvināt saimniecei Jolantai Kovnackai.

Zīļu lasīšana ievilkās divu nedēļu ilgumā, jo ozoliem šogad bija daudz skaistu zīļu, kuras bira un bira.

Aicinājums meža īpašniekiem izteikt savu viedokli par saimniekošanu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

Latvijas Meža īpašnieku biedrība (LMIB) ar Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) finansiālu atbalstu realizē projektu “Meža īpašnieku izglītošana un iesaiste lēmumu pieņemšanā par meža apsaimniekošanu aizsargājamās dabas teritorijās”. Viens no tā uzdevumiem ir noskaidrot meža īpašnieku viedokli par aizsargājamo teritoriju izveides procesu, to apsaimniekošanas nosacījumiem un kompensāciju sistēmu par meža apsaimniekošanas ierobežojumiem.
Meža īpašnieki tiek aicināti izteikt savu viedokli, aizpildot aptaujas anketu www.visidati.lv/aptauja/1394128456/ [1] līdz 18.12.”.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other