Kategorija: Sabiedrība

Irma Tomsone atklāj Sēlijas saimnieču un amatnieku meistardarbnīcas Neretas novadā

“Ērberģiešu” projekts “Sēlijas saimnieču un amatnieku meistardarbnīcas Neretas novadā” ieguva finansējumu Latvijas valsts mežu atbalstītās Zemgales kultūras programmas 2019 projektu konkursā. Projekts tiks realizēts līdz šī gada decembrim, katru mēnesi viesojoties pie kāda Neretas novada amatnieka vai saimnieces un baudot viņu meistarklases, mācoties no viņiem. Pirmā bija ieplānota Sēlijas kulinārijas meistarklase pie Irmas Tomsones Pilkalnē.

Informācija par zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu integrācijas rajona (pilsētas) tiesas sastāvā reformu – tās mērķi un būtība

Zemgalieši Ziemeļlietuvā meklē labās prakses vēsturisko parku apsaimniekošanā

Zemgales piļu un muižu seno parku apsaimniekotāji, pašvaldību attīstības plānošanas un tūrisma speciālisti no Bauskas, Elejas, Mazzalves, Jelgavas, Jēkabpils, Kokneses, Krustpils, Rundāles, Vecauces un Vilces ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta LLI-313 “Aizraujošs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos”( 4Seasons Parks) atbalstu piedalījās mācību vizītē Ziemeļlietuvā.

Pusaudžu resursu centra saruna par tēmu “Pusaudžu vecuma psiholoģiskie riski” Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā

29.aprīlī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā viesojās Pusaudžu resursu centra pārstāvji – Pusaudžu resursu centra mentore Anna Guberma un centra psihologs Emīls Ūdris, lai sarunātos ar jauniešiem par viņiem aktuālām problēmām, iespējamiem risinājumiem, pusaudžu domāšanas psiholoģiju un pārmaiņām, kas notiek jaunam cilvēkam augot un veidojoties par pieaugušu cilvēku. Ar reālu un personīgi sāpīgu pieredzes stāstu dalījās Irēna Cepurīte, kas pērn zaudēja savu dēlu.

4.maijā Neretā gadatirgus

Dzestrajā 4.maijā notika Pavasara gadatirgus, kas tradicionāli notiek maija pirmajā sestdienā. Vēsums un pavasara mainīgie laika apstākļi nebija aizbiedējuši ne pircējus, ne pārdevējus. Šogad gadatirgus notika vienlaikus ar Latvijas Neatkarības atjaunošanas svētkiem.

Informē par ugunsdrošības prasībām daudzstāvu ēkās

2.maijā Neretas novada administrācijas sēžu zāles telpās Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Zemgales reģiona brigādes Aizkraukles daļas Neretas posteņa komandieris Juris Gorbačovs informēja interesentus par ugunsdrošības prasībām daudzstāvu ēkās.

J.Gorbačovs izklāstīja vispārīgās prasības daudzdzīvokļu ēku koplietošanas telpās un teritorijā, prasības, kas jāievēro, lai ugunsnelaimes gadījumā sekmīgi varētu veikt evakuāciju (sākot ar to, ka cilvēku evakuācijai paredzētās durvis aizliegts aprīkot ar slēdzenēm un aizbīdņiem, kas liedz atvērt durvis trīs sekunžu laikā, evakuācijai paredzētās durvis aizkraut ar iekārtām, mēbelēm, priekšmetiem un beidzot ar tādu dekorāciju un apdares materiālu izvēli, kas veicina ugunsgrēka izplatīšanos).

Neretas novadā talko

Pavasara saules un labo laika apstākļu lutināti, Neretas novada talkotāji 27.aprīlī sakopa katrs sava pagasta vietas. Savās mājās un sētās rosījās gan iestāžu darbinieki, gan iedzīvotāji. Šogad Lielās talkas rīkošanas tradīcijai aprit nu jau vienpadsmitais gads.

Neretas novada pašvaldības darbinieki šajā gadā kopa Dienvidsusējas krastu pie Ķesteru kapiem, zāģējot kokus, savācot atkritumus un sakopjot piekrasti. Nākotnē ir iecere izveidot šeit ūdens tuvumā atpūtas vietu, kas varētu paplašināt atpūtas iespējas Neretā. Ik gadu talku rīko arī Neretas Sociālās aprūpes centra darbinieki, kas tās vadītājas Inas Riekstiņas vadībā rosījās savā teritorijā. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolēni piedalījās Neretas Dzirnavu saliņas sapošanā.

EIROPAS PARLAMENTA VĒLĒŠANAS

Informācija novadu un pilsētu pašvaldībām

Vienlaikus ar Eiroparlamenta vēlēšanām CVK pārraudzībā notiek Satversmē paredzēta likumdošanas procedūra – vēlētāju rosinātu divu likumprojektu parakstīšana iesniegšanai Saeimā:

* a) vienīgo mājokli neaplikt ar nodokli

* b) atcelt 2012. gadā ieviesto apgrūtinājumu vēlētājiem rosināt un lemt likumus.

(vairāk info skat. CVK lapā)

PARAKSTU VIETAS PAŠVALDĪBĀS un darba laiki: (publicēti CVK lapā https://www.cvk.lv/pv/apliecinataji [1] )

PARAKSTĪŠANA ELEKTRONISKI: valsts portālā www.latvija.lv/pv [2]

SATVERSMES 90. PANTS NOSAKA IZPILDVARAS PIENĀKUMU INFORMĒT KAD UN KUR NOTIEK CVK REĢISTRĒTĀS PROCEDŪRAS.

Informācijas drošības kultūra

Neretas novada pašvaldība rīko “CERT.LV” lekciju-semināru “Informācijas drošības kultūra – 2019”.

Lekcijas laiks: 2019.gada 15.maijs, plkst. 14.00

Lekcijas norises vieta: Neretas kultūras nams, Pētera Lodziņa iela 1, Nereta, Neretas novads

Lekcijas mērķis: Iepazīstināt semināra dalībniekus ar informācijas drošības pamatprincipiem

Lekciju vada: Egils Stūrmanis, CERT.LV

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other