Savu 30 gadu jubileju nosvin Neretas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Kadence”

Otrā Advente tiek sagaidīta ar erudīcijas spēli

8. decembra vakarā Mazzalves pagasta pārvaldes zālē pulcējās kupls skaits dalībnieku, lai piedalītos Mazzalves pagasta pārvaldes organizētajā Latvijas simtgadei veltītajā erudīcijas spēlē “Ko tu zini par Latviju”. “Nāc un mini, jo tu zini!“ – šim izaicinājumam ļāvās septiņas komandas. Tika pārstāvētas gan iestādes un organizācijas, gan pagasta pašdarbības kolektīvi (VSAC “Latgale”, VSAC “Latgale” filiāle “Mēmele”, biedrība “Ērberģietes”, Mazzalves pamatskola, amatierteātris “Tradare”, dziedātāju kopa “Mazzalve”, Mazzalves pagasta pārvalde). Organizētāji sagaidīja dalībniekus svētku noskaņās: foajē telpā Ziemassvētku noskaņojumu radīja “apsnigušie” bērzi spuldzīšu gaismiņās, spēles zālē svecīšu liesmiņas un šokolādes euro centi uz galdiem, piparkūku smarža.

Pa Latviju savu ceļu sāk dokumentālā filma un izstāde “Izgaismot Latviju”, kurā ir vēstījums arī par gājienu pa Neretas novadu

5.decembrī kinoteātrī “Splendid Palace” pirmizrādi piedzīvojusi dokumentālā filma “Izgaismot Latviju”. Filma ir režisora Jāņa Rēdliha un Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas studentu un mācībspēku “RISEBA” veidots atskats uz trīs ar pusi gadus ilgajiem ekspedīciju gājieniem apkārt Latvijai, kas, piedaloties tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju, norisinājās 43 pašvaldību teritorijās Latvijas pierobežā, un kulminēja ar 21.jūnijā notikušo Vislatvijas simtgades akciju “Izgaismo Latviju”. Akcijas laikā katrs valsts simtgadei par godu bija aicināts noiet vienu sirdskilometru paša izvēlētā vietā Latvijas pierobežā. Ekspedīciju gājienu rezultātā iezīmēts “1836 ceļš” – maršruts, kas ved apkārt mūsu valstij un ļauj iepazīt Latvijas krāšņo pierobežu.

Neretas mazpulcēni ciemojas kafijas ražotnē

Katru rudeni Latvijā notiek Labo darbu nedēļa, kad cenšamies paveikt kādu vajadzīgu darbiņu, palīdzēt kādam, sakopt kādu savas zemes stūrīti. Šogad 116. Neretas mazpulka dalībnieki izdomāja, ka jāpalīdz “Alīdas Kafejas” uzņēmumam savākt zīles garšīgai kafijai un tās dāvināt saimniecei Jolantai Kovnackai.

Zīļu lasīšana ievilkās divu nedēļu ilgumā, jo ozoliem šogad bija daudz skaistu zīļu, kuras bira un bira.

Budēļi Ērberģē ieskandina Ziemassvētku gaidīšanas laiku

Kamēr zeme atpūšas, latvieši izsenis no Mārtiņiem līdz pat Meteņiem gājuši budēļos jeb ķekatās. Budēļi mudina nepadoties tumsai un ļaunumam, nes auglību un svētību ikkatrā sētā. Vienlīdz svarīga loma ir gan tiem, kas gatavo maskas un staigā apkārt dziedādami, gan tiem, kas sagaida, pacienā un piedalās rotaļās.

Zemgales Plānošanas reģions godina krietnākos novadu uzņēmējus

Jau trešo gadu pēc kārtas Zemgales Plānošanas reģions, kas ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārraudzībā esoša institūcija, organizēja krietnāko uzņēmēju godināšanas pasākumu “Gada uzņēmējs Zemgalē 2018”, kas notika 30. novembrī Rundāles pils Baltajā zālē. Katra no 22 Zemgales pašvaldībām šim titulam izvirzīja vienu kandidātu. Neretas novada pašvaldība šogad izraudzījās brāļus –  uzņēmējus Arti un Gati Ediju Kronīšus no “Kronīšu kokapstrādes.

Neretā atklāj Latvijas simtgades grāmatu un sveic novada iedzīvotājus

Neretā norisinās Starpnovadu ierindas skate

Neretas novada skolas īsteno projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Neretas novada pašvaldības izglītības iestādes arī šajā mācību gadā ir iesaistījušās projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.

Izglītojamo individuālo kompetenču attīstības plāns paredz 2018./2019. mācību gada laikā Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā un Mazzalves pamatskolā īstenot vairāk kā 15 dažādus mācību un ārpusstundu  pasākumus, kopā atvēlot tam ap 30 000 eiro no Eiropas struktūrfondiem. Līdz ar to skolu risinājumi individuālās pieejas attīstībā un skolu izglītības pakalpojuma dažādošanā ir sasaistīti ar kopējām izglītības sistēmas pārmaiņām.

Pilskalnieši pulcē teātrmīļus

Jau vairākus gadus gandrīz katru mēnesi lielāks vai mazāks autobuss ved teātrmīļus no visa novada uz kādu no teātriem – Latvijas Nacionālo teātri, Dailes teātri, Daugavpils teātri… Visus teātra izrādes redzēt gribošos kopā pulcē un visus saimnieciskos jautājumus nokārto Pilskalnes pagasta kultūras darba organizatore Mirdza Varekoja un pārvaldes vadītāja Aina Vadzīte. Paldies viņām par to!

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other