RE:TV raidījums “Vērtīgi zināt” 26.septembrī plkst. 18.30 viesosies Neretā

Starpnovadu sadarbības projekts “Sveiks, kaimiņ!”

 

Aizkraukles novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam 1. sadaļas Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās 1.2. apakšsadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”, par projekta “Sveiks, kaimiņ!” (identifikācijas Nr. VP2020/1.2-4) īstenošanu. 

2.oktobrī Aknīstē seminārs par meža resursu izmantošanu

Ciemos pie piensaimniekiem ,,Čaidānos”

 

ESF finansiāli atbalstītā “Ērberģiešu” projekta “Tu neesi viens” ietvaros 22. septembrī, saulainā atvasaras otrdienā,  Mazzalves pamatskolas  5.-9. klases skolnieču grupa skolotājas Daigas Pabērzas pavadībā  devās  mācību ekskursijā uz Neretas novada zemnieku saimniecību ,,Čaidāni”, kur enerģiski saimnieko Leišu ģimene – vīrs Raimonds, sieva Aija ar bērniem.  Jau vairākus gadus te govju slaukšana uzticēta diviem DeLaval robotiem. Tas bija labs pieredzes brauciens, lai gūtu ieskatu mūsu novadnieku modernajā lauksaimniecības uzņēmumā.

Tikšanās ar zemkopības ministru Kasparu Gerhardu Gārsenē, Aknīstes novadā

Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija” sadarbībā ar biedrību “Gaļas liellopu audzētāju biedrība” un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Jēkabpils biroju aicina Sēlijas zemniekus un lauku iedzīvotājus uz tikšanos ar zemkopības ministru Kasparu Gerhardu. Tā norisināsies š.g. 25.septembrī, no plkst. 11:00 līdz 13:00 Gārsenes kultūras namā (Gārsene, Aknīstes novads, LV-5208).

Tikšanās ietvaros zemkopības ministrs un Zemkopības ministrijas pārstāvji lauku uzņēmējiem prezentēs nākamā plānošanas perioda Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) priekšlikumus, sniegs atbildes par mazo un vidējo saimniecību investīciju iespējām, potenciālajiem atbalstiem mazo kooperatīvu veidošanā, tiešmaksājumiem – kādas būs izmaiņas, kā jaunie pasākumi vides un klimata mērķu izpildei ietekmēs lauksaimnieku darbu, kā arī par pārejas gada 2021.g. (2022.g.) plānotajiem pasākumiem lauku uzņēmējiem.

Tikšanās noslēgumā būs diskusija ar zemkopības ministru par lauku apdzīvotības saglabāšanu un veicināšanu.

NERETAS NOVADA DOMES SĒDE

Neretas novada Neretas pagastā                             2020 gada 24.septembris plkst.15.00

 

DARBA KĀRTĪBA:

 

 1. Par apvienojamo Aizkraukles, Kokneses, Skrīveru, Pļaviņu, Neretas un Jaunjelgavas novada pašvaldību sadarbību jaunveidojamā Aizkraukles novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē
 2. Par finansējuma sadali atbalstītajiem projektiem vietējo iniciatīvu projektu konkursā
 3. Par dalību pilotprojektā “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” aktivitātē “Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana”
 4. Par piedalīšanos programmā “Latvijas skolas soma”
 5. Par atbrīvošanu no zobārstniecības iekārtu nomas maksas
 6. Par valsts mērķdotāciju sadali Neretas novada izglītības iestādēm
 7. Par izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas noteikšanu
 8. Par pašvaldības vidējās izmaksas noteikšanu vienam izglītojamam pašvaldības izglītības iestādēs
 9. Par ēdināšanas maksas izcenojumiem Mazzalves pamatskolā
 10. Par izmaiņām Neretas novada pašvaldības starpinstitucionālās komisijas sastāvā
 11. Par pabalstu piešķiršanu
 12. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no Z. M.  par nekustamo īpašumu [..]
 13. Par parāda izslēgšanu no Neretas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites
 14. Par nekustamā īpašuma  „Cielaviņas”  Neretas pagastā, Neretas novadā  sadalīšanu
 15. Par zemes ierīcības projekta izstrādi  nekustamajam īpašumam „Beķeri” Mazzalves pagastā, Neretas novadā
 16. Par zemes ierīcības projekta izstrādi  nekustamajam īpašumam „Upmaļi” Mazzalves pagastā, Neretas novadā
 17. Par nekustamā īpašuma „Vecumnieki” Mazzalves pagastā, Neretas novadā,  sadalīšanu
 18. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Spodri” Neretas pagastā
 19. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Neretas pagastā
 20. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Pilskalnes pagastā

Neretas novada domes priekšsēdētājs                                 Arvīds Kviesis

Gricgales krogs – Eiropas Kultūras mantojuma objekts 2020.gadā

 

 

Septembra noslēdzošās pilnās nedēļas nogalē, no 2020.gada 25.līdz  27.septembrim tradicionāli Latvijā norisinās Eiropas Kultūras mantojuma dienas, kuru tēma šogad daudzšķautnaina: būvkultūra. Tātad, ēkas, kā tās saglabāt un būvēt, jo mājas neaug pašas. Tās ir tik dažādas gan arhitektoniski, gan funkcionāli. Gluži kā cilvēki – spoži un ne visai, harmoniski un nestabili, aicinoši un noraidoši… Ir ēkas, kurās gribas uzturēties. Un ir tādas, kurās jūtamies ne visai omulīgi. Katram savs, tomēr būvkultūra ir tas saprātīgais un estētiskais pamats, kuru veido cilvēks. Kā cieņu pret pagātni apvienot ar šodienu un nākotni, būvējot tā, lai bijušais iedvesmo, bet nebojā dzīvi nākotnē?  Kā sabalansēt kultūras mantojuma un mūsdienu arhitektūras līdzāspastāvēšanu? Tā ir joma, kurā mums visiem jāmācās veidot kvalitatīvu cilvēka dzīves telpu tagadnei un atbildību par nākotni.

Kāpostu skābēšana ar dzeju

Līdz Miķeļiem raža esot jānovāc, jāsaliek pagrabos, mucās, spaiņos utt. Tā vēsta senču dzīvesziņa. Taču rudeņi un septembris ir arī Dzejas dienu laiks. Kā starp rudens steigu atrast brīdi mākslai, dzejai? Apvienojot darbu ar kultūru!

Tā sestdien, 2020.gada 19.septembrī, pulciņš drosmīgo miglainā rītā ieradās Pilkalnes muižā. Te jau otro gadu noritēja praktiski dzejiska kopā būšana Pilkalnes muižā – kāpostu skābēšana ar dzeju. Šoreiz tā bija ar drastiskas dzejas piesitienu. Pasākums daļai klātesošo bija vairāk jautra sanākšana un brīva dzejas lasīšana/ runāšana nekā smags kāpostu skābēšanas darbs. Tomēr daži dalībnieki no saimnieces vēlējās uzzināt gluži praktiskus padomus, kā iegūt garšīgus mājās skābētus kāpostus. Vēl kāds gluži praktiski pirmo reizi mūžā izmēģināja kāpostu ēveli darbībā. Te lieti noderēja saimnieka padomi gan ēveles nazīšu regulēšanā, gan darba drošības noteikumu ievērošanā. Lietišķi praktiska bija arī kāpostu stampāšana, lai saprastu, kādēļ un kā pareizi ar vāli jāstampā kāposti.

Izzinām dabu

 2020.gada pavasarī Neretas novadā tika izsludināts jauniešu iniciatīvas konkurss  ar ESF projekta “Pumpurs” finansējumu.  Konkursā startēja biedrība “Ērberģietes” ar projektu “Tu neesi viens” un ieguva finansējumu dažādu aktivitāšu organizēšanai  jauniešiem visa mācību gada garumā.

Neretas kultūras namā izrāde “Silvija”

19.septembra pēcpusdienā Neretas kultūras namā varēja noskatīties brīnišķīgu izrādi “Silvija” (rež. Voldemārs Šoriņš) Amerikāņu dramaturga  Alberta Ramsdela Henrija komēdiju iestudējuši profesionāli aktieri, domubiedru grupa: Evija Skulte, Ivars Puga, Aīda Ozoliņa, Dace Makovska, Voldemārs Šoriņš.

Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other