Vidusskolas izlaidums

Kad liepas noziedējušas un sākusies labības kulšana, savus 12 gadus briedinātos augļus ievāc vidusskolas beidzēji. 25. jūlijā 13 vidusskolas absolventi saņēma atestātu par vidējo izglītību un centralizēto eksāmenu sertifikātus. 8 absolventi  saņēma apliecību par profesionālās pilnveides izglītību Eiropas Tālmācības vidusskolā, kurā 2 gados apguvuši profesionālās pilnveides izglītības programmu „Darba ar jaunatni vadība”, „Panākumu Universitāte”. 4 absolventes saņēma apliecību par profesionālās ievirzes izglītību Aizkraukles novada Sporta skolā, apgūstot apakšprogrammu „Vieglatlētika”.

Ērberģē spēlē Blaumani

2. augustā pēc ilgāka pārtraukuma Ērberģē atkal varēja skatīt teātra izrādi. Te ar R. Blaumaņa joku lugu “No saldenās pudeles” viesojās Codes amatierteātris “Spēlētprieks”. Amatierteātra režisore ir Solvita Rotberga. Kolektīvs pastāv jau ļoti ilgus gadus un vairākkārt ir viesojies arī Ērberģē. Šajā izrādē piedalījās gan pieredzējuši tā dalībnieki, tādi, kuriem skatuves stāžs mērāms gadu desmitos, gan arī pavisam “jauniņie”, kuriem šī izrāde bija pirmā. Un atkal tika izspēlēti jau tik zināmie mīlas līkloči, sprēgāja asprātīgi labsirdīgie joki un beigu beigās, saprotams, viss beidzās laimīgi. Paldies visiem izrādes apmeklētājiem!

Solveiga Koklevska, kultūras darba organizatore Mazzalves pagastā

JAUNIETI – IR KLĀT TAVA DIENA!

Esi 13-25 gadus vecs jaunietis? Vēlies aktīvi pavadīt augusta piektdienu? Vēlies sadraudzēties ar Sēlijas novadu apvienības (Jēkabpils, Aknīstes, Ilūkstes, Salas, Neretas, Jaunjelgavas, Viesītes novads) un Krustpils novada jauniešiem? Noteikti šis piedāvājums būs piemērots tieši Tev!

Šī gada 14.augustā esi aicināts piedalīties “Sēlijas novadu jauniešu dienā 2020”. Visas aktivitātes notiks Jēkabpils novadā, Dunavas pagastā, Dunavā – Dunavas skolas pagalmā. Iepriekšējā pieteikšanās pie sava novada Jaunatnes lietu speciālista vai Jaunatnes darbinieka līdz šī gada 11.augustam!

No 14:30 līdz 15:00 sagaidīsim visus jauniešus

No 15:00 līdz 19:00 būs lieliska iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs (gan sportiskās, gan intelektuālās, gan neformālās)

No 19:00 līdz 19:40 nepalaid garām neformālu lekciju ar paraugdemonstrējumu par veselīgu dzīvesveidu

20:00 gaidīsim Tevi uz apbalvošanu un pēc tās būs aizraujoša iespēja izpausties dzīvās mūzikas pavadījumā!

Lustīga kopā būšana Gricgales krogā

Sestdien, 2020.,gada 1.augustā, Pilskalnes pagasta “Medņos” jeb Gricgales vecajā krogā fotogrāfi un muzikanti, kā arī vietējie ļaudis un ciemiņi tika aicināti uz “Lustīgu kopā būšanu” Sēlijā. Pirmkārt, biedrībai “Upmales mantinieki”, kura šobrīd iznomā un apsaimnieko rakstnieces Lūcijas Ķuzānes dzimtās mājas, bija jāatver publikai ar LEADER programmas atbalstu projektā uzbūvētā jaunā kroga terase un jāiemēģina jaunais klājs stadulā. Otrkārt, ļaunā vīrusa dēļ pavasarī atcēlām jau izsludināto mājas muzikantu saietu. Treškārt, fotogrāfi palika bez maija sākumā iecerētās satikšanās Sēlijā. Tā kā trīs pasākumus vienā rīkot nebūtu prāta darbs, radās ideja par vienu vienkāršu un lustīgu kopā būšanu visiem.

Skolēni sakārto vidi

Mazzalves pamatskolā jau aizvadītajā mācību gadā īstenojām Izglītības kvalitātes valsts dienesta koordinēto Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu, lai novērstu vai vismaz mazinātu atstumtību skolēnu vidū. Projekts atbalsta arī jauniešu NVO iniciatīvas, lai aktualizētu mācību pārtraukšanas problēmu pašu jauniešu vidū, ar vienaudžu palīdzību uzrunātu skolēnus un iesaistītu viņus aktivitātēs. Mērķgrupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 9. klasei. Izsludinātajā projektu konkursā 3 projektu konkurencē pagājušajā gadā uzvarēja biedrība “Upmales mantinieki” ar projektu “Neretas novads – mūsu mājas”; visa mācību gada garumā biedrība organizēja dažādus pasākumus skolu jauniešiem un īpaši tiem, kuri ir iesaistīti projektā – bija kopīga darbošanās sienu apgleznošanā, teātra izrāžu apmeklēšana, ekskursijas uz interesantām saimniecībām. Pavasarī bija paredzēta talka mežā, draudzības un sadarbības diena ar radošajām darbnīcām un erudīcijas spēli, bet Covid-19 epidēmijas dēļ pavasarī neizdevās realizēt.

Gricgales krogā tiekas Sēlijas muzikanti un fotogrāfi

Aizvadīts pirmais Sēlijas tūrisma rallijs “”

Ērberģes muižā koncertē Andris Ērglis

31.jūlija novakarē starp lietus mirkļiem skaistā saulainā stundā Ērberģes muižā viesojās mūziķis Andris Ērglis ar koncertprogrammu “Sarunas mūzikā”. Koncertā sirsnīgas, izjustas dziesmas papildināja asprātīgs un humora pilns Andra stāstījums par savu daiļradi.

Atklāj Sēliju

Lai vairāk iepazītu Sēliju- tās dabu, cilvēkus, kultūrvidi, tradīcijas  25. un 26. jūlijā Sēlijas novadu teritorijā notika I.Sēlijas tūrisma rallijs “Atklāj Sēliju”, ko sadarbībā ar Aknīstes, Ilūkstes, Neretas, Viesītes novadiem organizēja Jēkabpils novada pašvaldība. 26. jūlija vakarā Jēkabpils novada Ābeļu pagasta estrādē notika  rallija noslēguma pasākums, kur tika sagaidītas komandas, skaitīti iegūtie punkti un papildpunkti, kā arī izvērtētas specbalvas komandām. Pirms apbalvošanas tika piedāvāta Gintas Krievkalnas un Kristapa Krievkalna akustiskā koncertprogramma.

Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai

Neretas novada dome aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2020.gada 24.jūlija iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other