Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konference

Arī šogad norisinājās ilgi gaidītais notikums – skolēnu zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) konference. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā tas ir obligāts nosacījums – vidusskolas klasēs izstrādāt savu zinātnisko pētījumu vai veidot projektu. Pasākumam ir vairākas kārtas. Vispirms gada laikā veiktais un zinātniski pareizi pierakstītais pētījums tiek prezentēts skolā. Labākie pētījumi tālāk piedalās Aizkraukles sadarbības novadu konferencē.

Tad seko nākamais solis – veiksmīgākie darbi tiek atlasīti un pieteikti reģiona konferencei. Mūsu skolas gadījumā tie ceļo uz Zemgales reģiona zinātnisko centru – Latvijas Lauksaimniecības universitāti Jelgavā. Pēc tam seko satraukta gaidīšana, jo vairākas nedēļas kāds zinātņu jomas speciālists iesūtītos darbus lasa un vērtē. Tikai tad, ja recenzenta ieliktais punktu skaits ir pietiekams, autori tiek uzaicināti uz Jelgavu, lai klātienē stāstītu par savu zinātnisko pētījumu.

Šajā gadā no mūsu skolas divi zinātniskās pētniecības darbi tika aicināti uz Jelgavu. Monta Apeināne stāstīja par savu pētījumu “Mocarta efekts jeb Mocarta mūzikas ietekme uz skolēnu pārbaudes darbu rezultātiem”. Monta bija veikusi eksperimentu, lai noskaidrotu, vai Mocarta mūzikas klausīšanās stundu laikā palīdz labāk uzrakstīt kontroldarbus. Trīna Pavloviča un Kārlis Plusniņš bija pētījuši aktuālu problēmu latviešu mūzikā – ārzemju komponistu dziesmu kopēšanu un uzdošanu par savām. ZPD nosaukums “Plaģiātisms mūsdienu latviešu populārajā mūzikā”. Abi pētījumi Jelgavas konferencē saņēma godalgotas vietas – M. Apeinānes darbs 3. pakāpes diplomu, K. Plusniņa un T. Pavlovičas – 1. pakāpes diplomu.

Prieks par jauniešu veikumu! Trīna un Kārlis uzaicināti piedalīties arī valsts līmeņa konferencē, kas norisināsies 3. un 4. aprīlī.

Dita Pavloviča, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolotāja

print
Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other