Jauniešus aicina iesaistīties ESF projektā “PuMPuRS”

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā un Mazzalves pamatskolā jau aizvadītajā mācību gadā īstenojām Izglītības kvalitātes valsts dienesta koordinēto Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu, lai novērstu vai vismaz mazinātu atstumtību skolēnu vidū. Projektā “PuMPuRS” mūsu novadā pedagogi sniedz skolēniem individuālās konsultācijas, atbalsta viņus stundu laikā (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs). Šajā mācību pusgadā projektā sniedzam atbalstu 19 Neretas novada skolu audzēkņiem, kuriem ir izstrādātas individuālās atbalsta programmas.

Projekts atbalsta arī jauniešu NVO iniciatīvas, lai aktualizētu mācību pārtraukšanas problēmu pašu jauniešu vidū, ar vienaudžu palīdzību uzrunātu skolēnus un iesaistītu viņus aktivitātēs. Mērķgrupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei. Izsludinātajā projektu konkursā 3 projektu konkurencē pagājušajā gadā uzvarēja biedrība “Upmales mantinieki” ar projektu “Neretas novads – mūsu mājas”; visa mācību gada garumā biedrība organizē dažādus pasākumus skolu jauniešiem un īpaši tiem, kuri ir iesaistīti projektā – bija kopīga darbošanās sienu apgleznošanā, teātra izrāžu apmeklēšana, ekskursijas uz interesantām saimniecībām, pavasarī būs talka mežā, būs arī draudzības un sadarbības diena ar radošajām darbnīcām un erudīcijas spēli.

Arī šopavasar esam domē nolēmuši izsludināt projektu konkursu, kurā uz 4600 EUR finansējumu no projekta “PuMPuRs” var pieteikties nevalstiskās organizācijas, kuras darbojas ar bērniem un jauniešiem. Projekti domē jāiesniedz līdz 25.aprīlim.

Žanna Miezīte

print

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider