Par Neretas novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darba laiku līdz 14. aprīlim

2020.gada 16.martā izdots Neretas novada domes priekšsēdētāja Arvīda Kvieša rīkojums “Par pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darba laiku”.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta  rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.1.punktu, no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā tiek noteikts šāds darba laiks un apmeklētāju pieņemšanas laiks Neretas novada pašvaldībā, tās iestādēs un struktūrvienībās:

 1. Novada pašvaldība, klientu apkalpošanas centrs, Finanšu un attīstības nodaļa, izglītības un kultūras darba speciāliste un Neretas pagasta pārvalde strādā katru dienu, bet apmeklētājus klātienē pieņems :
 • otrdienās no plkst.8.00 līdz  plkst.12.00 un no plkst. 13.00 līdz pkst. 17.00;
 • ceturtdienās: no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst. 13.00 līdz  plkst.18.00.

Informācija pa tālruni: 65176166; 65175302; e_pasti: dome@neretasnovads.lv,  sandra.rusina@neretasnovads.lv. , gunita.gorbacova@neretasnovads.lv

Informācija par sporta, kultūras un tūrisma jautājumiem pa tālruni : 29339832,

zanna.miezite@gmail.com

 1. Par tikšanos ar novada domes priekšsēdētāju  vai izpilddirektoru iepriekš jāvienojas pa tālruņiem:
 • priekšsēdētājs Arvīds Kviesis – tālr. 26345400;
 • izpilddirektors Rolands Klibiķis – tālr. 29189934.
 1. Novada Bāriņtiesa notariālās funkcijas neveiks.

Bāriņtiesas kompetences jautājumos, kas attiecas uz bērnu vai aizgādnībā esošu personu personisko un mantisko interešu un tiesību nodrošināšanu, aicinām vērsties, zvanot pa tālruņiem: 65176128, 65175144, mob. 22449394

E-pasts: barintiesa@neretasnovads.lv

 1. Dzimtsarakstu nodaļa apmeklētājus savā darba vietā pieņems dzimšanas, miršanas fakta reģistrācijai:
 • otrdienās no plkst.13.00 līdz  plkst.17.00;
 • ceturtdienās: no plkst.8.00 līdz 12.00;
 • citās darba dienās,  iepriekš sazinoties pa tālruņiem 22449394; 26663613 vai e-pastā: dzimtsaraksti@neretasnovads.lv
 1. Neretas novada bibliotēku darba laiki tikai grāmatu apmaiņai:
 • Neretas novada centrālā bibliotēka: otrdienās no plkst. 9.00 līdz plkst.12.00; ceturtdienās no plkst.9.00 līdz plkst.12.00

Interneta pieejas punkts slēgts.

No 26.03. -07.04. bibliotēka apmeklētājiem slēgta sakarā ar kārtējo krājuma inventarizāciju.

Tālrunis informācijai: 65176162, mob.22497231; e-pasts: nerbibl@inbox.lv

 • Neretas bērnu bibliotēka: no 25.03.-14.04. darba laiks tikai grāmatu apmaiņai : otrdienās no plkst.10.00 līdz plkst. 14.00; ceturtdienās no plkst.10.00 līdz plkst.14.00

No 17.marta līdz 24.martam bibliotēka apmeklētājiem slēgta sakarā ar kārtējo krājuma inventarizāciju.

 • Pilskalnes pagasta bibliotēka darba laiks tikai grāmatu apmaiņai: otrdienās no plkst. 9.00- plkst.12.00; piektdienās  no plkst.9.00 – plkst.12.00

Interneta pieejas punkts slēgts.

Telefons informācijai: 65176489, mob.:26233264 ; e-pasts: rasma.strode@neretasnovads.lv

 • Mazzalves pagasta bibliotēka darba laiks tikai grāmatu apmaiņai: pirmdienās no plkst.9.00- plkst.12.00; ceturtdienās no plkst..9.00- plkst.12.00

         Interneta pieejas punkts slēgts.

Telefons informācijai: 65175131, e-pasts mazzalvesbiblioteka@inbox.lv

 • Zalves pagasta Sproģu bibliotēka darba laiks tikai grāmatu apmaiņai:

pirmdienās no plkst. 9.00- plkst.12.00. un ceturtdienās no plkst.. 9.00- plkst.12.00

Interneta pieejas punkts slēgts.

Telefons informācijai: 65129755,  mob. 26490583

 • Zalves pagasta bibliotēka darba laiks tikai grāmatu apmaiņai:

Pirmdienās no plkst.  13.00- plkst.16.00

Interneta pieejas punkts slēgts.

Telefons informācijai: 65176232, e-pasts: zalves.biblioteka@inbox.lv

 1. Neretas novada Sociālais dienests pieņems apmeklētājus klātienē:
 • otrdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst.17.00;
 • ceturtdienās: no plkst.8.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst.18.00;

Sociālais dienests veic klientu apsekošanu dzīvesvietā tikai īpašos gadījumos, kas saistīti ar krīzes situāciju un iepriekš neparedzētiem apstākļiem un aicina klientus izvērtēt sociālā dienesta apmeklēšanas nepieciešamību klātienē. Ja iespējams, tad atlikt klātienes apmeklējumus līdz ārkārtas stāvokļa beigu izsludināšanai.

Informācija pa tālruņiem: 65176211; 65176486; 65176205.

 1. Mazzalves, Neretas, Pilskalnes un Zalves pagastu pārvaldes:

strādās katru dienu, bet apmeklētājus pieņems:

 • otrdienās no plkst.8.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst.17.00;
 • ceturtdienās: no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst.18.00.

Kontaktinformācija:

 • Neretas pagasta pārvalde:

izpilddirektors, tālr. nr. 29189934, komunālās nodaļas vadītājs, tālr. nr. 29143583, sekretāre, tālr. nr. 65175302

 • Mazzalves pagasta pārvalde:

pārvaldes vadītāja, tālr.nr. 65175241, sekretāre, tālr.nr.65175132

 • Pilskalnes pagasta pārvalde:

pārvaldes vadītāja, tālr.nr.65176488; sekretāre, tālr.nr. 65176480

 • Zalves pagasta pārvalde:

pārvaldes vadītāja, tālr.nr.65176247, sekretāre,  tālr. nr. 65176232

 1. Neretas novada pašvaldības kases Neretā, Mazzalvē, Pilskalnē un Zalvē apmeklētājus pieņems:
 • otrdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00;
 • ceturtdienās: no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst.18.00.
 1. Lauksaimniecības konsultanti strādās attālināti, bet klātienē pieņems vienu reizi nedēļā ierastajās darbavietās:
 • Mazzalves pagastā: otrdienās no plkst. 8.00 – pkst.12.00  un no plkst.. 13.00 – plkst.. 17.00; tālrunis:  28372855, e-pasts:saveljevaastra@inbox.lv;
 • Zalves pagastā: pēc iepriekšēja pieraksta; tālrunis: 28347147, e-pasts: guncite2@inbox.lv;
 • Pilskalnes pagastā: otrdienās no plkst. 8.00 –plkst.. 13.00; tālrunis: 26516730, e-pasts:danute2@inbox.lv;
 • Neretas pagastā : trešdienās no plkst. 8.00 – plkst.. 12.00 un no plkst. 13.00 – plkst. 17.00, tālrunis: 65176212; e-pasts: mudite12@e-apollo.lv
 1. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa muzejs “Riekstiņi” un Neretas novada novadpētniecības muzejs apmeklētāju grupām slēgti.

Informāciju sniedz pa tālruņiem: 29133076 – Jāņa Jaunsudrabiņā muzeja “Riekstiņi” vad.                     I.Līduma;   29353379 – Neretas novada novadpētniecības muzeja vad. L.Ozoliņa.

11. Neretas pirts apmeklētājiem slēgta.

Aicinām rūpīgi izvērtēt jebkādu klātienes konsultāciju nepieciešamību un sazināties galvenokārt telefoniski vai elektroniski!

Vienošanos par klātienes apkalpošanu un konsultāciju darbinieks un klienta pārstāvis var pieņemt tikai tad, ja uz personām neattiecas lēmumā par ārkārtējo situāciju noteiktie ierobežojumi.

print
Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other