Mācības novada mācību iestādēs turpinās, kaut arī attālināti

Ņemot vērā koronavīrusa Covid-19 izraisīto situāciju pasaulē un arī Latvijā, valstī tika izsludināta ārkārtējā situācija no 2020. gada 12. marta līdz 14.aprīlim. Lai ierobežotu vīrusa izplatību, šajā laikā tiek īstenoti vairāki piesardzības pasākumi, tostarp no 13. marta mācību process visās izglītības iestādēs notiek attālināti.

Pirmsskolas izglītības iestādes nodrošina dežūrgrupu darbību, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu pirmsskolas pakalpojumu sniegšanu vecākiem, kas paši nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu. Lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, noteikts, ka vecākiem reizi nedēļā ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav bijusi ārvalstīs, nav bijusi kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām pēdējo 14 dienu laikā un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu. Vecāki, lai mazinātu vīrusa izplatību, pirmsskolas izglītības iestādēs netiek ielaisti, bērnus pie iestādes durvīm sagaida un pavada skolotāja. Par bērnu skaitu pirmsskolas izglītības iestādēs ik dienu jāinformē Izglītības un zinātnes ministrija, kas koordinē izglītības darbu arī ārkārtējās situācijas laikā. Neretas bērnudārzā ik dienas ir apmēram 1-5 bērni, bet Mazzalvē, kur ir 2 dežūrgrupas, dienā ir ap 10 bērnu.

Abās novada skolās notiek intensīvs mācību darbs – skolotāji meklē un rod arvien jaunas komunikācijas iespējas ar skolēniem, kuriem, kā izrādās, datoru internetjauda ir nepietiekama, nav ieinstalētas vajadzīgās programmas, uz visu daudzbērnu ģimeni ir 1 viedtālrunis vai dators ar internetpieslēgumu… Problēmas ir, bet tās katra skola risina. Kad klašu audzinātāji aptaujāja vecākus vai vecāko klašu skolēnus, vai ir dators vai viedtālrunis ar internetpieslēgumu, tikai 1 skolēns uzrādīja to, ka nav pieejams ne dators, ne viedtālrunis. Esam saņēmuši no Izglītības un zinātnes ministrijas planšeti ar internetpieslēgumu šim skolēnam. Diemžēl mums (rezultātā – arī vecākiem) netika vaicāts par problemātisku datorpieejamību daudzbērnu ģimenēs u.tml.

Skolas meklē ceļus, kā nodrošināt skolēniem mācību materiālus arī papīra formā.

Mācības attālināti ir izaicinājums ne tikai skolai un skolotājiem, bet arī katram skolēnam. Ja attālinātās mācības nebūs sekmīgas, mācību gads būs jāpagarina un uz skolu būs jādodas vasaras brīvlaikā. Tādēļ aicinu visus skolēnus būt apzinīgiem, centīgiem un patstāvīgiem. Mācības turpinās, kaut arī attālināti. Tas ir izaicinājums gan skolotājiem, gan skolēniem, gan arī vecākiem. Būsim savstarpēji saprotoši un atbildīgi!

Žanna Miezīte

print
Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other