Par grozījumiem 2020. gada 20. marta rīkojumā Nr. 1-6.1/2020/51 “Par sociālās distancēšanās nodrošināšanu tirdzniecības vietās”

  1. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.22.4 un 4.22. apakšpunktu, izdarīt ekonomikas ministra 2020. gada 20. marta rīkojumā Nr. 1-6.1/2020/51 “Par sociālās distancēšanās nodrošināšanu tirdzniecības vietās” (tālāk tekstā – Rīkojums) šādus grozījumus:

1.1. Aizstāt 1.3. apakšpunktā skaitli un vārdu “1. punktā” ar skaitli un vārdu “1.1. apakšpunktā”;

1.2. Papildināt Rīkojuma 1. punktu ar 1.6. un 1.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

“1.6. Tirdzniecības centrs šī rīkojuma ietvaros ir tirdzniecības ēka, kas iekārtota pastāvīgai un sistemātiskai tirdzniecībai ar kopējo tirdzniecībai atvēlēto platību vismaz 10 000 m2 vai kurā atsevišķās tirdzniecības vietās darbojas vismaz 10 tirdzniecības dalībnieki vai pakalpojuma sniedzēji.

1.7. Valsts un pašvaldības policijai nodrošināt 1.1., 1.2., 1.3., un 1.4. apakšpunktā minēto prasību uzraudzību tirdzniecības vietās un tirdzniecības organizēšanas vietās.”.

  1. Rīkojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
  2. Publicēt šo rīkojumu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis“.

Ekonomikas ministra pienākumu izpildītājs,
iekšlietu ministrs S. Ģirģens

print

Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other