Meža cirsmas “Dēliņi”2 izsole

Neretas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod meža īpašuma ”DĒLIŅI”, kadastra Nr.3266 001 0084, Mazzalves pagastā, Neretas novadā, 2.kvartāla 04; 05 nogabalu – platība 0,94  ha – cirsmu.

Cirsmas izsoles sākumcena – 920,00 euro.

Dalības maksa – 50,00 euro, izsoles solis- 500,00 euro.

Nodrošinājums – 10% apmērā no izsolāmās cirsmas sākumcenas.

Izsole notiks 2020.gada 28.aprīlī plkst.10.40 Mazzalves pagasta pārvaldes ēkā, Liepu ielā 2, Ērberģē, Mazzalves pagastā, Neretas novadā.

Izsolei var pieteikties Mazzalves pagasta pārvaldē līdz 2020.gada 28. aprīlim plkst.9.00.

Ar cirsmu var iepazīties 2020.gada 16.aprīlī plkst.10.00, iepriekš piesakoties pa tālruni 65175241  vai 26320931.

Izsoles noteikumus var izlasīt Neretas novada domē, Mazzalves pagasta pārvaldē, Neretas novada domes interneta mājaslapā www.neretasnovads.lv. –> Izsoles

print
Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other