Piedāvājam darbu komunālās daļas vadītājam Neretas novada pašvaldības Mazzalves pagasta pārvaldē

Darba līgums uz nenoteiktu laiku /pārbaudes laiks 3 mēneši/

Darba alga bruto – no EUR 781 līdz EUR 858

Summētais darba laiks

Ir iespēja nodrošināt ar dzīvojamo platību (pārbaudes laikā viena istaba, pēc pārbaudes laika atsevišķs dzīvoklis)

Sīkāk interesēties pa tālruni 65175241, mob. 26320931

Prasības kandidātiem

 • augstākā vai vidējā speciālā izglītība, priekšroka speciālistiem ar darba pieredzi komunālā dienesta, struktūrvienības, uzņēmuma, kas sniedz komunālos pakalpojumus, darbā;
 • komunālās daļas kompetences ietvaros prast sagatavot līgumprojektus un kontrolēt noslēgto līgumu izpildi;
 • spēja organizēt un nodrošināt komunālo pakalpojumu sniegšanu klientiem, kuri izmanto centralizēto ūdensapgādi, notekūdeņu savākšanu un siltumapgādi;
 • spēja nodrošināt pašvaldībai piederošo sistēmu efektīvu darbību;
 • spēja patstāvīgi organizēt savu darbu, veidot sadarbību ar novada iedzīvotājiem un iestādēm, komunikabilitāte;
 • augsta atbildības sajūta uzticētiem darba pienākumiem;
 • labas iemaņas darbā ar Microsoft Office programmām;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

 

Komunālās daļas vadītāja vispārīgie pienākumi

 • organizēt, vadīt un attīstīt komunālās daļas darbību;
 • organizēt, kontrolēt komunālās daļas darbinieku pienākumu izpildi;
 • atbildēt par piešķirto budžeta līdzekļu racionālu izlietošanu;
 • izstrādāt nepieciešamās specifikācijas pašvaldības iepirkuma procedūru veikšanai;
 • nodrošināt pašvaldības rīcībā esošo ielu un laukumu uzturēšanu, ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanu, pašvaldības kapsētu teritoriju, zaļās zonas apsaimniekošanu un labiekārtošanu, sadzīves atkritumu apsaimniekošanu u.c.
 • sagatavot atskaites, kas saistītas ar komunālo pakalpojumu sniegšanu

 

Pieteikuma dokumenti

 • Iesniegums un motivācijas vēstule
 • CV
 • Izglītības dokumentu kopijas
 • Papildus var iesniegt apmācību (kursu) apguves apliecinošu dokumentu kopijas un rekomendācijas vēstules.

Pieteikumus sūtīt  elektroniski : zeltite.odina@neretasnovads.lv, vai pa pastuvai iesniegt personīgi Mazzalves pagasta pārvaldē  līdz 2020. gada 1.maijam – Liepu ielā 2, Ērberģē, Mazzalves pagastā , Neretas novadā, LV-5133.

print
Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other