Topošajā multifunkcionālajā centrā Sproģos pabeidz telpu remontdarbus

Aprīļa otrajā pusē Zalves pagasta Sproģos  Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis un SIA “2A Būve” valdes loceklis Arnis Simanovičs parakstīja topošā Multifunkcionālā centra telpu pieņemšanas – nodošanas aktu. Izremontētās telpas – dzīvojamās istabas un koplietošanas telpas (tualetes, dušas, ēdamzāle, veļas telpa), invalīdu uzbrauktuvi pie galvenās ieejas un uzliekamo invalīdu uzbrauktuvi pie sānu ieejas – apskatīja un novērtēja arī Zalves pagasta pārvaldes vadītāja Dzintra Noreika, SIA “2A Būve” būvdarbu vadītājs Ivans Kravecs, projektu vadības, plānošanas un attīstības speciāliste Solvita Bukša, Sociālā dienesta vadītāja Iveta Arāja  un SIA “KASRO” būvuzraugs Kristiāns Ozoliņš.

Projekts “Multifunkcionālā centra izveide”,  nr. 9.3.1.1/18/I/012 paredz, ka bijušajā Sproģu pamatskolas ēkā  tiks izveidota grupu māja/dzīvoklis ar septiņām atsevišķām istabām pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras no valsts finansētām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām pāriet uz dzīvi sabiedrībā, kā arī pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā. Tāpat šeit būs dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs.

Jau ziņots, ka 2019. gada 13. septembrī Neretas novada pašvaldība noslēdza līgumu  ar Centrālo finanšu  un līgumu aģentūru par projekta  “Multifunkcionālā centra izveide”,  Nr. 9.3.1.1/18/I/012 realizāciju.  Savukārt 2019. gada 1. novembrī tika noslēgts līgums ar SIA “2A Būve” par  būvniecības darbu uzsākšanu topošajā Multifunkcionālajā centrā.

Kopējās attiecināmās projekta izmaksas ir  111865.00 euro, t.i., ERAF 88 753.60 euro apmērā, valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 5033.92 euro , pašvaldības finansējums – 11745.83 euro, cits publiskais finansējums –  6331.65 euro apmērā.

Daiga Naroga

print
Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other