ATJAUNOTS. Par Neretas novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darba kārtību ārkārtas situācijas laikā

Ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, 7.aprīlī Ministru kabinets ir veicis grozījumus 12.marta rīkojumā, izsludinot visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju līdz 2020. gada 12. maijam.

Sakarā ar valstī “COVID – 19” izsludināto ārkārtas situāciju un veiktajiem grozījumiem 12.martā, informējam, ka ārkārtējā situācija visā valstī tiek pagarināta līdz 9.jūnijam, tomēr no 12.maija ir mīkstināta virkne patlaban spēkā esošo ierobežojumu.

 1. Neretas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrs un kase strādās katru dienu, bet apmeklētājus pieņem klātienē :
 • otrdienās no plkst.8.oo līdz  plkst.12.oo un no plkst. 13.oo līdz plkst. 17.oo;
 • piektdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 12.30 līdz 15.00.

Informācija pa tālruni: 65176166; 65175302;

e_pasti: dome@neretasnovads.lvsandra.rusina@neretasnovads.lv, gunita.gorbacova@neretasnovads.lv

 1. Domes priekšsēdētājs no 18.maija līdz 4.jūnijam atrodas atvaļinājumā. Domes priekšsēdētāja pienākumus šajā laikā veic domes priekšsēdētāja vietnieks. Par tikšanos ar novada domes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku  vai izpilddirektoru iepriekš jāvienojas pa tālruņiem:
 • priekšsēdētājs Arvīds Kviesis – tālr. 26345400;
 • priekšsēdētāja vietnieks Aivars Miezītis – tālr.26469696;
 • izpilddirektors Rolands Klibiķis – tālr. 29189934.
 1. Novada Bāriņtiesa līdz 9. jūnijam saziņu un konsultācijas ar iedzīvotājiem nodrošinās attālināti, izņemot gadījumus, kad būs nepieciešams izbraukt uz vietas, ārkārtas situācijās, kad būs apdraudēta bērna veselība, dzīvība un drošība.

Bāriņtiesa aicina iedzīvotājus iesniegt dokumentus, tos nosūtot elektroniski e-pastā barintiesa@neretasnovads.lv, pa pastu vai ievietot pastkastītē pie pašvaldības ēkas.

Gadījumos, kad ir nepieciešams veikt apliecinājumu bāriņtiesā, lūgums sazināties pa tālruņiem: 65176128 vai 65175144 vai elektroniski:barintiesa@neretasnovads.lv, lai saskaņotu apmeklētāju pieņemšanu klātienē.

 1. Dzimtsarakstu nodaļa apmeklētājus klātienē pieņem tikai, lai veiktu dzimšanas vai miršanas fakta reģistrāciju, iepriekš sazinoties pa tālruņiem: 22449394; 26663613 vai e-pastu: dzimtsaraksti@neretasnovads.lv
 2. Neretas novada bibliotēkas no 18. maija  būs  atvērtas klātienes apmeklējumiem. Visas bibliotēkas atsāks darbu, ievērojot noteiktos  bibliotēku darba laikus.
 3. Neretas novada Sociālais dienests klātienē apmeklētājus pieņems:

Neretas pagastā:

 • otrdienās no plkst.8.oo līdz  plkst.12.oo un no plkst. 13.oo līdz plkst. 17.oo;
 • piektdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 12.30 līdz 15.

Mazzalves un Zalves pagastā:

 • otrdienās no plkst.8.oo līdz  plkst.12.oo un no plkst. 13.oo līdz plkst. 17.oo

Pilskalnes pagastā:

 • piektdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 12.30 līdz 15.00.

Sociālais dienests veic klientu apsekošanu dzīvesvietā tikai īpašos gadījumos, kas saistīti ar krīzes situāciju un iepriekš neparedzētiem apstākļiem un aicina klientus izvērtēt sociālā dienesta apmeklēšanas nepieciešamību klātienē. Ja iespējams, tad atlikt klātienes apmeklējumus līdz ārkārtas stāvokļa beigu izsludināšanai.

Informācija pa tālruņiem: 65176211; 65176486; 65176205.

  7. Mazzalves, Neretas, Pilskalnes un Zalves pagastu pārvaldes:

strādās katru dienu, bet apmeklētājus klātienē pieņems:

 • otrdienās no plkst.8.oo līdz plkst. 12.oo un no plkst. 13.oo līdz plkst.17.oo;
 • piektdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 12.30 līdz 15.00.

Kontaktinformācija:

Neretas pagasta pārvalde:

izpilddirektors, tālr. nr. 29189934, komunālās nodaļas vadītājs, tālr. nr. 29143583, sekretāre, tālr. nr. 65175302

Neretas pirts apmeklētājiem slēgta.

Mazzalves pagasta pārvalde:

pārvaldes vadītāja, tālr.nr. 65175241, sekretāre, tālr.nr.65175132

Pilskalnes pagasta pārvalde:

pārvaldes vadītāja, tālr.nr.65176488; sekretāre, tālr.nr. 65176480

Zalves pagasta pārvalde:

pārvaldes vadītāja, tālr.nr.65176247, sekretāre,  tālr. nr. 65176232

8.Neretas novada pašvaldības kases Neretā, Mazzalvē, Pilskalnē un Zalvē apmeklētājus pieņems:

 • otrdienās no plkst.8.oo līdz plkst.12.oo un no plkst. 13.oo līdz plkst. 17.oo;
 • piektdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 12.30 līdz 15.00.

9.Lauksaimniecības konsultanti strādās attālināti, bet klātienē pieņems  ierastajās darbavietās šādos darba laikos:

 • Mazzalves pagastā: otrdienās no plkst. 8.00 – plkst.12.00  un no plkst.. 13.00 – plkst.. 17.00; tālrunis: 28372855,e-pasts:saveljevaastra@inbox.lv;
 • Zalves pagastā: pēc iepriekšēja pieraksta; tālrunis: 28347147, e-pasts: guncite2@inbox.lv;
 • Pilskalnes pagastā: pirmdienās no plkst. 8.00 – plkst.. 13.00; otrdienās no plkst. 8.00 – plkst.. 13.00, tālrunis: 26516730, e-pasts:danute2@inbox.lv;
 • Neretas pagastā : strādās attālināti, tālrunis: 26405236, muditegrinvalde@gmail.com

10.Informācija par sporta, kultūras un tūrisma jautājumiem pa tālruni : 29339832,zanna.miezite@gmail.com

Aicinām rūpīgi izvērtēt jebkādu klātienes konsultāciju nepieciešamību un sazināties galvenokārt telefoniski vai elektroniski!

Vienošanos par klātienes apkalpošanu un konsultāciju darbinieks un klienta pārstāvis var pieņemt tikai tad, ja uz personām neattiecas lēmumā par ārkārtējo situāciju noteiktie ierobežojumi.

print
Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other