Bibliotēkas lietotāju zināšanai!

Neretas novada bibliotēkas no 18. maija  būs  atvērtas klātienes apmeklējumiem. Visas bibliotēkas atsāks darbu, ievērojot noteiktos  bibliotēku darba laikus. Tomēr aicinām pievērst uzmanību tam, ka piesardzības nolūkos tiks ieviesti dažādi ierobežojumi, kas var mainīties atkarībā no situācijas.

  • Apmeklētāju skaitu bibliotēkās nosaka katras bibliotēkas vadītājs, ņemot vērā telpu lielumu. Ja bibliotēku vienlaicīgi vēlēsies apmeklēt vairāk cilvēku, bibliotēkas darbinieks aicinās pārējos uzgaidīt ārpus bibliotēkas telpām.
  • Lasītāju apkalpošana notiks šādi: ienākot bibliotēkā, lasītājs nodod izlasītās grāmatas norādītajā grāmatu nodošanas kastē to ievietošanai karantīnā. Pēc tam jādezinficē rokas un var doties izvēlēties jaunu lasāmvielu, ievērojot divu metru distanci.
  •  Pulcēšanās bibliotēkā bez vajadzības   nav atļauta.
  • Periodisko izdevumu lasīšana būs iespējama bibliotēkā tikai uz vietas, ievērojot noteikumus, dezinficējot rokas, lietojot  sejas masku. Periodiskie izdevumi uz mājām tiks izsniegti , kas saglabājušies no iepriekšējiem gadiem.
  • Bibliotēkas datori paredzēti tikai noteiktu darbu veikšanai (e-pastu sūtīšana, sludinājumu caurlūkošana, rēķinu samaksa internetbankā, utml.), nevis izklaidei. Lai ievērotu drošu attālumu, darbam būs pieejami viens vai divi datori. Jāievēro uzturēšanās laiks bibliotēkā un jādezinficē rokas, ieteicama iepriekšēja saskaņošana  uz datora lietošanu.
  • Bērnu bibliotēka pieejama tikai vajadzīgo grāmatu sameklēšanai, datori izklaidei nebūs pieejami. Uz mājām tiek izsniegtas arī galda spēles un puzles. Rotaļlietas un atpūtas telpa nebūs pieejamas.
  • Lai izvairītos no drūzmēšanās un liekas uzkavēšanās bibliotēkā, ja iespējams, aicinām grāmatas rezervēt jau iepriekš caur elektronisko katalogu, e-pastu vai pa telefonu.
  • Bibliotēkās joprojām nenotiks nekādi publiskie pasākumi.
  • Bibliotēkas patur tiesības neapkalpot un lūgt atstāt bibliotēkas telpas apmeklētājus ar elpošanas ceļu slimību pazīmēm. Tāpat arī bibliotēkas lūdz ievērot klepošanas un šķaudīšanas higiēnu, aizliekot priekšā elkoni.
  •  Lai pasargātu cits citu no inficēšanās, bibliotēkas ievēros sanitārās drošības noteikumus, darbinieki nodrošināti ar individuālās aizsardzības līdzekļiem. Notiks arī regulāra telpu, virsmu, inventāra un grāmatu dezinfekcija, kā arī regulāra telpu vēdināšana, atverot logus. Nodotās grāmatas tiks ievietotas karantīnā pirms atkārtotas ievietošanas fondā. Pie ieejas būs izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi apmeklētājiem.

Atbilstoši jaunajām sanitārā protokola prasībām var tikt izdarītas izmaiņas, par ko bibliotēkas lietotāji tiks informēti kā internetvidē, tā bibliotēkās uz vietas.

print
Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other