Gaismas ceļš arī Neretas novadā

Sagaidot 2020.gada vasaras Saulgriežus, apkārt Latvijai pa 1836 ceļu, kas vijas pa Latvijas pierobežu, tika nestas Gaismas lāpas – izgaismojot Latviju, veidojot Gaismas un mīlestības ceļu.

Apvienojoties 1836, Stirnubuks.lv komandām, Dinam Vecānam, kurš 2017. gadā apskrēja apkārt Latvijai, un brīvprātīgo tempa turētāju komandām, divas gaismu lāpas no Krāslavas uzsāka ceļu viena otrai pretī, lai nepilnu 6 dienu laikā 20.jūnija novakarē satiktos Kolkas ragā. Skrējiens uzsākās 16.jūnijā, un tā dalībnieki mainījās aptuveni ik pa 20 km, nododot lāpu viens otram, nodrošinot Gaismas ceļa nepārtrauktu ritējumu, vijoties ap Latviju. Skrējiens notiks pa 1836 ceļu, ceļu, kas 2018. gadā tika dāvāts Latvijai tās simtgadē. Skrējiena laikā no vienas uguns tika iedegti ugunskuri visapkārt Latvijai, veidojot šo Gaismas un mīlestības ceļu. Ikvienam būs iespēja sekot attālināti līdzi šim skrējienam – dzīvojot līdzi, daudzinot un atbalstot, jo tikai kopā mēs varam izdziedāt ceļu kā Lielvārdes jostas rakstus – gaišā latviskā gara spēkā.

Arī Neretas novadā 17.jūnijā sirsnīgi tika sagaidītas Gaismas lāpnešu komandas visos 4 Gaismas punktos – Neretā pie “Riekstiņu” ceļagala, Pilskalnē pie Strobuku pilskalna ceļagala, Vecmēmeles muižas ceļagalā un Ērberģē. Visos šajos punktos ir uzstādīti ceļa stabiņi, lai iezīmētu Leišmalītes ceļu tūristiem.

Neretā lāpnešu komandu – 3 vīrus no Krustpils, kuru vidū bija arī Krustpils novada izpilddirektors, – laipni sagaidīja neretieši, arī Neretas novada izpilddirektors Rolands Klibiķis, dodot nelielu atelpas brīdi skrējējiem. No lāpas aizdegts improvizētais ugunskurs, kopā nodziedāta dziesma “Mazs bij’ tēva novadiņis”… un lāpnešu skrējiens turpinās.

Pilskalnē lāpnešus sirsnīgi sagaidīja ar cienastu un atspirdzinošu ūdens malku, ko bija sarūpējusi pārvaldes vadītāja Aina Vadzīte kopā ar saviem Pilskalnes ļaudīm – lāpnešu atbalstītājiem. Arī te no lāpas tika iedegts improvizētais ugunskurs, izskanēja kopā nodziedāta dziesma, notika lāpnešu maiņa, un sākās skrējiens uz Ērberģi.

Garām skrienot, lāpneši gaismu nesa arī Vecmēmeles muižai.

Ērberģē lāpnešus sagaidīja krietns atbalstītāju pulciņš kopā ar pārvaldes vadītāju Zeltīti Odiņu, bija sarūpēts cienasts, krietni citronūdens krājumi. Ar skaļu gavilēšanu, skrējējiem tuvojoties, tika sagaidīti lāpneši, kurus eskortēja Skaistkalnes vīri – velosipēdisti Jānis Kalniņš  ar dēlu. Vēl uguns iedegšana ugunskurā, kopīga dziedāšana, kopbilde… un jauna skrējēju komanda devās ceļā uz Kurmeni pa Leišmalītes ceļu. Lāpnešiem, kuri tveicīgajā dienā bija veikuši garo ceļu no Pilskalnes līdz Ērberģei, ērberģieši piedāvāja peldi Susējā, ko skrējēji labprāt izmantoja.

Gaismas ceļš iedegts un noskriets arī Neretas novadā. Lai tas aktivizē un vieno ļaudis!

Žanna Miezīte

print

Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other