Zinību diena Mazzalvē

Šogad mācības nesākās kā tradicionāli 1.septembrī – Zinību dienu svinējām 3. septembrī. Jau agri no rīta Mazzalves pamatskola zumēja kā bišu spiets, jo pēc garās, saulainās vasaras visus pulcēja atkalredzēšanās prieks – viss draugiem jāizstāsta, par visu jāpārrunā…

Svinīgajā brīdī skolas kamīnzālē devītie ieveda pirmklasniekus. Ar katru no viņiem skolas direktors iepazīstināja skolas kolektīvu, dāvājot 1.klases skolēniem krāsojamo grāmatu, lai brīvajos brīžos ir ko darboties.

Pasākumā skolnieces Karīna Griķe un Zanda Zariņa, kuras pagājušajā mācību gadā ieguva 1.vietu starpnovadu matemātikas olimpiādē, saņēma Lielo pūci, bet viņu skolotāja Silvija Ivanova – Zelta pildspalvu. Zelta pildspalvu saņēma arī angļu valodas skolotāja Sandra Lozina un latviešu valodas skolotāja Silvija Lisovska, jo viņu audzēknes Beāte Vitkovska – Kaktiņa un Elva Laurinoviča Lielās pūces saņēma jau pavasarī izlaidumā.

Skolēni un kolēģi sveica arī Gada skolotāju Silviju Lisovsku.

Skolas kolektīvs un vecāki, kuri uz svinīgo pasākumu bija atnākuši kuplā pulkā, sveica skolas darbiniekus, kuriem šogad svinamas darba jubilejas – skolotājai Agitai Sirsniņai un mācību pārzinei Žannai Miezītei 35 pedagoģiskā darba gadi, skolotājai Andai Freimanei 30 pedagoģiskā darba gadi, skolas saimnieks Gvido Drevinskis jau 20 gadus strādā Mazzalves pamatskolā, pirmsskolas skolotājai Aijai Dārziņai pagājuši 15 darba gadi Mazzalves pamatskolā.

Visus skolasbiedrus un skolotājus pasākumā ar jauku priekšnesumu sveica Viesītes mūzikas un mākslas skolas 2.klavierklases skolniece Elīna Koklevska un dzeju runāja 3.klases skolniece Esmeralda Radionova.

Kolēģi sveica arī skolotājas, kuras pagājušajā mācību gadā ieguva 2.kvalitātes pakāpi – Vitu Zeltiņu, Silviju Ivanovu, Silviju Lisovsku, Aiju Dārziņu un Ludmilu Rozi.

Skolas kolektīvu jaunajā mācību gadā uzrunāja arī pagasta pārvaldes vadītāja Zeltīte Odiņa, vēlot izdošanos un ieinteresētību visās lietās.

Pēc fotosesijas skolas pagalmā skolēniem bija klases stunda, bet vecāki pulcējās kamīnzālē uz vecāku sapulci, kur tika informēti par aktualitātēm skolas darbā. Vecāki ievēlēja arī jauno skolas padomi. Par skolas padomes priekšsēdētāju vecāki izvirzīja Leldi Lisovsku, par līdzpriekšsēdētāju Mārīti Griķi. Vecāki ar interesi ieklausījās arī psiholoģes Ivetas Aunītes domās par to, kā saprasties ar saviem bērniem, kā viņiem allaž būt blakus, tajā pašā laikā ļaujot justies brīviem.

Atkal ieskandināts skolas zvans. Lai veiksmīgs jaunais mācību gads katram no mums un visiem kopā!

Žanna Miezīte

print

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other