Neretas novada pašvaldība izsludina grantu konkursu

Neretas novada pašvaldība organizē grantu konkursu, kura mērķis ir stimulēt uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību Neretas novadā.

Kopējais konkursam piešķirtais finansējums 2020.gadā ir EUR 9000 , vienam granta pretendentam maksimāli pieļaujamais grants – līdz EUR 3000.

Konkursa pieteikumi iesniedzami no 2020.gada 27.jūlija līdz 2020.gada 31.augustam plkst. 16.30 personīgi Neretas novada pašvaldības Vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Rīgas iela 1, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads, vai sūtot  ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu uz elektroniskā pasta adresi dome@neretasnovads.lv.

Projekta pieteikumu veidlapas un nolikums pieejams interneta vietnē www.neretasnovads.lv (DARBĪBAS JOMA – Dokumenti – Nolikumi)  un Neretas novada pašvaldības Vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Rīgas iela 1, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads, kā arī skatīt zemāk publicētajā saitē.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar juriskonsulti Gitu Vegneri pa tālruni 65176111 vai 26663613 vai  rakstot uz e-pastu: gita.vegnere@neretasnovads.lv

NOLIKUMS

print

Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other