Biržu pašvaldības mērs un Biržu rajona sporta centra direktors viesojas Neretā

26.septembrī starptautiskās programmas INTERREG V-A Latvijas un Lietuvas 2014.-2020. gadam projekta Nr. LLI – 136 “Improvement of Living Conditions in Deprived Teritories by Creating Sustainable, Active and Healthy Communities/Regenerate Deprived Communities in the Regions” (“Dzīves apstākļu uzlabošana mazāk attīstītās teritorijās, radot ilgtspējīgas, aktīvas un veselīgas kopienas” ietvaros Neretas novada pašvaldībā viesojās Biržu pašvaldības mērs Valdemārs Vaļķūns (Valdemaras Valkiunas), Biržu rajona sporta centra direktors Sigits Mitrohins (Sigitas Mitrochinas) un Biržu pašvaldības projektu vadītāja Jurga Bagomaloviene.

Biržu pašvaldības pārstāvji vizītes ietvaros pārrunāja aktualitātes, kas saistītas ar projekta īstenošanu un turpmāku sadarbību sporta un kultūras jomā. Kā atzina Biržu mērs V.Vaļķūns, halles grīdas seguma atjaunošana Neretā un skeitparka uzcelšana Biržos, ko paredz šis starpvalstu projekts, ir viens solis uz priekšu, tālākais ir abu kaimiņu – Neretas un Biržu –  ciešāku draudzības saišu un sadarbības veidošana kultūras, sporta u.c. sfērās. A.Kviesis piebilda, ka nākamgad jāsarīko sporta sacensības starp skolu jaunatni un pašvaldības darbiniekiem. Savukārt  Sēlijas novadu tautas mākslas svētkos “Sēlija rotā” jāpiedalās arī Biržu rajona deju kolektīvam un daiļamata meistariem.

Biržu rajona sporta centra direktors S.Mitrohins pauda cerību par turpmāku pašvaldību sadarbību sporta jomā, iesaistot abu kaimiņu sportistus, organizējot kopīgas sacensības u.c. Vizītes ietvaros Biržu pašvaldības sporta pārstāvis tikās ar treneri Zigurdu Karolu.

Projekta ietvaros nākamā gada 12.maijā plānotas dažādas sportiskās aktivitātes Biržos, kurās piedalīsies gan Neretas, gan Biržu sportisti un sportotgribētāji.

2017.gada 30. martā Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis un Biržu pašvaldības administrācijas direktors Rimants Pauža parakstīja sadarbības līgumu, kura mērķis ir uzlabot dzīves apstākļus un vidi mazāk attīstītās kopienās. Plānotās aktivitātes radīs ilglaicīgu rezultātu, jo abās pašvaldībās  tiek radītas jaunas sociālās zonas. Biržos būs jauns skeitparks, savukārt Neretā ir atjaunota skolas sporta halle. Sadarbības projekta mērķis ir motivēt un iedrošināt iedzīvotājus iesaistīties dažādās sociālās aktivitātēs un uzsvērt sporta sniegto labumu iedzīvotāju veselībai, kā arī mudināt iesaistīties abu kaimiņu pašvaldību kopienas piedalīties  kopīgās sportiskās nodarbēs.

Daiga Meldere

print
Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other