No 1. janvāra paaugstināts atkritumu apsaimniekošanas tarifs

Informējam, ka, pamatojoties uz atkritumu apsaimniekotāja SIA “Vidusdaugavas SPAAO”, Reģ. Nr. 55403015551, 18.12.2020. paziņojumu, no 01.01.2021. tiks paaugstināta maksa par atkritumu apsaimniekošanu.

Kā norādījusi SIA “Vidusdaugavas SPAAO, atkritumu apsaimniekošanas tarifa pieaugums ir saistīts ar izmaiņām normatīvajos aktos, kas paredz sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa un dabas resursu nodokļa likmes būtisku palielinājumu – dabas resursu nodokļa likme par vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu no 2021. gada 1. janvāra pieaugs no 50,00 EUR uz 65,00 EUR par tonnu, kā rezultātā attiecīgi palielināsies arī sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs atkritumu poligonā “Dziļā vāda”, Mežāres pag., Krustpils novads.

No 2021. gada 1. janvāra par nešķiroto sadzīves atkritumu noglabāšanu “Dziļā vāda” poligonā būs jāmaksā 77,87 EUR/t, kur iekļauts arī DRN likmes pieaugums.

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.pantu maksu par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu sākotnējam radītājam vai valdītājam veido:
1) pašvaldības lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs;
2) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos.

Mainoties DRN likmei un tarifam par atkritumu noglabāšanu sadzīves atkritumu poligonā “Dziļā vāda”, no 2021. gada 1. janvāra proporcionāli mainīsies arī maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu izvešanu SIA “Vidusdaugavas SPAAO” apkalpotajās pašvaldībās. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu maksas tarifs Neretas novada administratīvajā teritorijā – 19,52 EUR/m3, atkritumu apsaimniekošanas tarifs ar PVN – 23, 62 EUR/m3

Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu maksas aprēķins Neretas novada administratīvajā teritorijā

 

 

Nr.p.k.

 

Izmaksu veidi

Izmaksas,

EUR/kub.m

1. Atkritumu savākšana, rvadāšana
Degvielas izmaksas 1.22
Pārējās izmaksas
t.sk.
Autotransporta izmaksas 3.07
Darba alga un darba dev. soc. nodoklis 1.68
Konteineru uzturēšanas izmaksas 1.12
Administrēšanas izmaksas 2.41
Rentabilitāte 7% 0.67
Kopā atkritumu savākšanas izdevumi

 

 

izdevumi

10.17
 

2.

 

Atkritumu apglabāšana

Likme,

EUR/t

Sadzīves atkritumu noglabāšanas/nodošanas sagatavošanai apglabāšanai izmaksas atkritumu poligonā “Dziļā Vāda” Mežāres pagastā Krustpils novadā  

 

77.87

 

 

9.34

Kopā atkritumu savākšanas un apglabāšanas

izdevumi

 

19.52

PVN 21% 4.10
Atkritumu apsaimniekošanas tarifs ar PVN,

EUR/kub.m

 

23.62

 

print

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider