Biedrībai “Ērberģietes” aprit 20 gadi

           

Mūsu Mazzalves sieviešu biedrībai “Ērberģietes” šī gada 15. februārī aprit 20 gadi. Un mēs patiesi varam šodien justies gandarītas, ka esam spējušas būt stipras un saliedētas, lai šos gadus ne vien saglabātu biedrību, iznestu tās vārdu arī aiz novada robežām, bet atskatoties uz padarīto, varētu arī palepoties. Šodien gan nerunāsim par biedrības veikumu, par to lai runā paveiktie darbi!

 Kas mūs visas vieno? Droši vien entuziasms, vēlme tikties un darboties, pilnveidoties un darīt ko labu sabiedrības labā. Jā, arī disciplīna un atbildības sajūta! Bez šīm lietām neiztikt! Jubilejas reizē gribam pateikties it visiem, kas stāvējuši klāt gan pie biedrības tapšanas, līdzējuši ar idejām, padomiem, arī ar uzmundrinājumu, atbalstu. Paldies Zeltītei Odiņai par idejām, neatlaidību, spēju iedvesmot un pulcināt ap sevi, vadot biedrību ilgus gadus.  Mazzalves pagasta pārvaldei un Neretas novada domei par sadarbību un atbalstu projektu realizēšanā, kā arī visiem sadarbības partneriem, ar kuru atbalstu īstenoti projekti.

 Paldies arī visām tām biedrības dalībniecēm, kuras šos gadus uz ilgāku vai ne tik ilgu laiku ir bijušas mūsējās un darbojušās biedrībā. Arī jūsu katras devums, idejas un darbi ir bijuši vajadzīgi un svarīgi. Paldies Venerandai Ādamai, Dzintrai Melderei un Astrai Saveļjevai par palīdzību grāmatvedības lietu kārtošanā. Paldies Astrai Saveļjevai un Žannai Miezītei par ideju ģenerēšanu, prasmi tās “uzlikt uz papīra” un arī neatlaidību, entuziasmu tās īstenojot.  Paldies Solvitai Bukšai par konsultēšanu projektu lietās. Paldies Dzidrai Ivanovai, Sanitai Novikovai par atbalstu un iesaistīšanos biedrības darbībā. Paldies arī pagasta un novada iedzīvotājiem, kas iesaistās mūsu biedrības rīkotajās aktivitātēs, vadītajos projektos un tos novērtē.

Šodien tikšanās un jubilejas svinības izpaliek un svētku kūku baudīsim vien tad, kad varēsim atkal sanākt kopā. Ļoti ceru, ka šis brīdis nav aiz kalniem un ka drīz atkal varēsim tikties turpināt ar jaunu sparu un jaunām iecerēm. Paldies par kopā būšanu, pleca sajūtu, mūsu dalībniecēm, mūsu “kodolam” –  Zeltītei Odiņai, Žannai Miezītei, Agitai Sirsniņai, Jautrītei Dobrjai, Dzintrai Ciniņai, Maijai Vectirānei, Dzintrai Pieterei, Vijai Ločai, Gunai Baltacei. Tas, par ko te augstāk ir minēts, ir visu šo cilvēku brīvais laiks, radošums, ko viņi ir dāvājuši mums, jums, sabiedrībai.  Nobeigumā kāda atziņa:

Pasaule ir tieši tik gaiša un laimīga,
Cik laimīgu mēs to mākam ieraudzīt
Un citiem parādīt…

Divdesmit gados piedzīvoto, izloloto, izdzīvoto piedāvājam apskatīt fotogalerijā!

Solveiga Koklevska, biedrības “Ērberģietes” valdes priekšsēdētāja

print

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider