Automašīnas VW PASSAT pārdošana izsolē

Izsoles veids – rakstiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles solis – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi).

Nosacītā cena –  EUR  300.00 ( trīs simti euro, 00 centi ) t.sk PVN, kas ir arī izsoles sākumcena.

Reģistrācijas nauda – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS “SWEDBANK”.

Nodrošinājuma nauda – 10 % no kustamās mantas nosacītās cenas, t.i., EUR 30.00 (trīsdesmit euro 00 centi),  kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS “SWEDBANK”. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.

Automašīnas VW PASSAT – valsts reģistrācijas Nr. DZ-3897, šasijas Nr. WVWZZZ3BZYP349964, krāsa – tumši zila, izlaiduma gads – 2000. gads, odometra rādījums – 474 870 km. Automašīna jāremontē. Tehniskā apskate nav izieta.

Automašīna ir Neretas novada pašvaldības īpašums.

Automašīnu var apskatīt iepriekš piezvanot Irēnai Sīmanei pa tālruni 6517504 vai mob.tālr. 29153593.

 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Neretas novada pašvaldībā, Rīgas ielā 1, Nereta, Neretas novads, Klientu apkalpošanas centrā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī elektroniski Neretas novada pašvaldības interneta mājas lapā – www.neretasnovads.lv.

Noteikumi

Izsoles rezultāti

print

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other