Eiropas Kultūras mantojuma diena Neretas novadā – rakstnieka Jāņa Veseļa atcerei

Eiropas kultūras mantojuma diena 2018. gada 15. septembrī Neretas novadā tika veltīta rakstnieka Jāņa Veseļa atcerei. Kāpēc pieminējām tieši šo rakstnieku? Jānis Veselis dzimis 1896. gada 1. aprīlī Pilskalnes pagasta “Āniņos”, mācījies Andrejskolā, vēlāk Jēkabpilī, ir viens no tiem daudzajiem cilvēkiem, kuri pieredzēja Latvijas valsts tapšanu, paši piedalījās valsts veidošanā, dzīvoja un devās Mūžībā ar Latviju sirdī.

Pasākums J. Veseļa atcerei sasaucās ar Vispasaules Lielo talku, kurā stādīja kokus vairāk nekā 150 valstīs. Šajā dienā arī Latvijā stādīja, labiekārtoja kādu sabiedriski nozīmīgu objektu. Tādēļ šajā dienā veiksmīgi turpinājām labiekārtot Jāņa Veseļa un Jāņa Kļaviņa piemiņas vietu. Dienu sākām  ar dekoratīvo kociņu un puķu stādīšanu piemiņas vietā. Piedalījās kupls pulciņš Jāņa Veseļa dzimtas pārstāvju četrās paaudzēs, tai skaitā dēls Agnis, meita Velga, mazbērni un mazmazbērni. Piedalījās arī Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis, Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja Aina Vadzīte, novada bibliotekārus pārstāvēja Neretas novada Centrālās bibliotēkas vadītāja Regīna Kviese un Pilskalnes pagasta bibliotēkas vadītāja Rasma Strode, kā arī Latvijas Fantāzijas un fantastikas biedrības pārstāvji no Rīgas un novada iedzīvotāji.

Īsā piemiņas brīdī dalībnieki stāstīja par Jāņa Veseļa un Jāņa Kļaviņa saistību ar literatūru, par rakstnieku dzīvi. Latvijas Fantāzijas un fantastikas literatūras biedrības pārstāvis Imants Belogrīvs runāja par Jāni Veseli kā fantāzijas žanra aizsācēju latviešu literatūrā.

Jāņa Veseļa piemiņas pasākuma otrā daļa notika Jāņa Jaunsudrabiņa muzejā “Riekstiņi”, kur pasākumu vadīja Ilze Līduma. Vispirms dalībnieki pēc Ilzes Līdumas ievadvārdiem un uzaicinājuma kopīgi iestādīja divas sarkanās kļavas pie “Simtiņa” kā J. Veseļa sveicinājumu J. Jaunsudrabiņam. Saimnieku klētī apskatāma J. Veseļa grāmatu izstāde no muzeja fondiem. Muzeja apskatei sekoja turpinājums – saruna “Riekstiņu” sētsvidū par Jāņa Veseļa literāro devumu: Ilze Līduma iepazīstināja klātesošos ar viņa dzejas galvenajām tēmām un teiksmām. J. Veseļa teiksmas lasīja muzeja draugu pulciņa dalībnieks Jānis Lejnieks. L. Ozoliņa runāja par Neretas novada un apkārtnes vietvārdiem J. Veseļa darbos. Pasākuma noslēgumā dalībnieki cienājās “Pupiņu ballē” ar tradicionālo mielastu – vārītām pupiņām, tēju, saldajiem našķiem.

Pasākuma trešā daļa notika Neretas novada novadpētniecības muzejā, kur skatījāmies 1988. gadā uzņemto dokumentālo filmu “Šķērsiela”. Par filmas varoņu likteņiem skatītājiem stāstīja Jāņa Veseļa mazmeita Daiga Vesele.

Dienas noslēgumā Neretas novada novadpētniecības muzeja viesu grāmatā Agnis Veselis ierakstījis šādus vārdus: “Paldies neretiešiem par mana tēva piemiņas saglabāšanu. Veseļu ļaudis.” Skaisti un sirsnīgi!

 

Neretas novada novadpētniecības muzeja

vadītāja Lidija Ozoliņa

 

print

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other