NERETAS NOVADA DOMES SĒDE Nr.11

Kārtējā novada domes sēde 2018. gada 27. septembrī plkst. 15.00

Neretas novada Neretas pagastā                                 2018. gada 27.septembrī plkst.15.00

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu  6/2018 „Grozījumi Neretas novada pašvaldības 2018. gada 25.janvāra saistošajos noteikumos  Nr. 1/2018 „Par Neretas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”apstiprināšanu
 2. Par pašvaldības vidējās izmaksas noteikšanu vienam izglītojamam pašvaldības izglītības iestādēs
 3. Par piedalīšanos programmā “Latvijas skolas soma”
 4. Par piedalīšanos ESF projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Nr.8.3.4.0/16/1/001
 5. Par papildus piemaksas sadali izglītības iestādēm 2018.gada augustam – decembrim
 6. Par grozījumiem kārtībā, kādā sadala valsts mērķdotāciju Neretas novada izglītības iestādēm.
 7. Par valsts mērķdotāciju sadali Neretas novada izglītības iestādēm
 8. Par izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas noteikšanu
 9. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanas tiesību nodošanu SIA “Vidusdaugavas SPAAO”un līguma par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu noslēgšanu
 10. Par pabalstu piešķiršanu
 11. Par parāda izslēgšanu no Neretas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites
 12. Par kustamās mantas – traktora T-40 AM atkārtotas izsoles rīkošanu
 13. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
  • Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no I.S. par nekustamo īpašumu “NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads;
  • Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no T.O. par nekustamo īpašumu “NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads;
  • Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no J.A.Ķ. par nekustamo īpašumu “NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads;
  • Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no SIA O. par nekustamo īpašumu “NĪ”, Neretas pagasts, Neretas novads;
  • Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no SIA P. par nekustamo īpašumu “NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads;
  • Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no I.B. par nekustamo īpašumu “NĪ”, Zalves pagasts, Neretas novads;
 14. Par izmaiņu veikšanu Neretas novada Neretas pagasta pašvaldības ceļu reģistrā Neretas novada Mazzalves pagastā
 15. Par nekustamā īpašuma „Zvanītāji”  sadalīšanu
 16. Par nekustamā īpašuma „Meldri”  sadalīšanu
 17. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Zalves pagastā
 18. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Zalves pagastā
print
Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other