Dzejas dienas arī Mazzalvē

22. septembrī Mazzalves pagasta pārvaldes zālē notika tematisks pasākums veltīts Dzejas dienām “Lai ir kāda zeltaina kļava arvien…”. Pasākums pulcināja tos, kam tuva ir dzeja, ir svarīga kopā būšana un nav vienaldzīga kultūras dzīve Mazzalvē.

Lai ieinteresētu pagasta ļaudis, gatavojoties šim pasākumam tika uzrunāti  vai pussimts Mazzalves pagasta cilvēku, lai ierunātu dzeju ierakstā. Ne katrs var  runāt auditorijas priekšā, bet runājot dzeju ierakstā var atbrīvoties. Un bija vien jāpabrīnās, cik skaisti un izjusti mūsu pagasta ļaudis prot runāt dzeju. Kopā tika izveidotas sešas dažādas dzejas kompozīcijas par mums visiem tik svarīgām tēmām – Latvija, dzīve, sievietes, vīrieši, mīlestība. Kompozīciju nobeigumā ceļa maizei skanēja vēlējumu dzeja. Dzejas lasījumu starplaikus aizpildīja pašdarbības kolektīvu dalībnieki ar dziesmām, ar deju, ar teatralizētiem skečiem.  Mazzalves pagasta amatierteātris “Tradare” rādīja fragmentu no jaunā iestudējuma “Aste”, kura pirmizrāde notiks 29. septembrī.

Pasākuma noslēgumā Mazzalves pagasta bibliotēkas vadītāja Agnija Strautiņa vērsa uzmanību uz to, ka dzīvojot tik steidzīgā un brīžiem pat paviršā laikmetā, ir svarīgi savu atmiņu trenēt apzināti. Brīnišķīgs veids kā to darīt ir laiku pa laikam iemācīties no galvas kādu dzejoli. Tas būtu lielisks iemesls parakāties dzejas grāmatu plauktiņos vai interneta vidē un atrast rindas, kas uzrunā un ko gribētos atcerēties. Klātesošie tika aicināti sākt rītu ar dzejoli, kas, ļoti iespējams, iedvesmos radošākai, nesteidzīgākai un skaistākai dienai. Kafija un dzejolis – brīnišķīgs salikums… Pasākuma dalībniekiem bija iespēja piedalīties mini konkursā par Dzejas dienu tematiku. Zinošākie un vērīgākie dalībnieki tika pie balvām. Vakara turpinājumā sekoja dejas un atraktīvas rotaļas mūzikas pavadībā. Muzikālo noformējumu sniedza Skuju ģimene no Kokneses.

Atrodiet ikdienā vismaz mirkli dzejai un lasiet!

 

              Solveiga Koklevska,

Mazzalves pagasta kultūras darba organizatore

print

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other