Mazzalves skolēni izzina darbu rūpnīcā

26. septembrī saulainā rudens sākuma dienā Mazzalves pamatskolas 8. un 9. klases skolēni devās ekskursijā uz Daugavpils pilsētu. Šis mācību brauciens norisinājās projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Nr.8.3.5.0/16/I/001) ietvaros. Turpinot jau pagājušajā gadā iesākto iepazīšanos ar profesijām un karjeras iespējām dažādās nozarēs, šogad sākām ar to profesiju, kas saistītas ar rūpniecību, izzināšanu.

 Pirmo apmeklējām Daugavpils skrošu rūpnīcu, kuras pirmsākumi meklējami 19.gs. Telpas un aprīkojums mums neradīja iespaidu par moderno ražošanu, bet gida aizraujošais stāstījums par to, kā skrotis lej, nevienu neatstāja vienaldzīgu. Skolēniem tika piedāvāta iespēja iemēģināt roku šaušanā, kas atklāja dažus jaunus talantus.

Pēc tam mūsu ceļš veda uz Daugavpils pievadķēžu rūpnīcu DITTON. Gida stāstījumu krievu valodā pilnībā nespējām uztvert, lūdzām palīgā “tulkus”. Rūpnīcā pilnībā izbaudījām 14 ha platībā izvietoto ražošanu, dažādu darbagaldu radīto neiedomājamo troksni, brīnījāmies, kā cilvēki šeit vispār var strādāt, bet, neskatoties uz to, daži tomēr iedomājās, ka varētu to darīt.

Mājupceļā izbaudījām nelielu vētru, kas arī piedien rudenim.

Mazzalves pamatskolas skolotāja

Sandra Lozina

print

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other