Kustamās mantas traktora T-40 AM izsole

  1. gada 6. novembrī plkst. 10.00 “Atpūtas”, Neretas novads, Zalves pagasta pārvaldes telpās notiks pašvaldības kustamās mantas – traktora T-40 AM pārdošana izsolē.

Izsoles veids – rakstiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles solis – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi).

Nosacītā cena – EUR 726,00 (septiņi simti divdesmit seši euro, 00 centi) t.sk PVN, kas ir arī izsoles sākumcena.

Reģistrācijas nauda – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS “SWEDBANK”.

Nodrošinājuma nauda – 10 % no kustamās mantas nosacītās cenas, t.i., EUR 72.60 (septiņdesmit divi euro 60 centi),  kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS “SWEDBANK”. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.

Traktora T-40 AM – valsts reģistrācijas Nr. T7253LH, šasijas Nr. Rūpnīcas nr. 400367, krāsa – zaļa, izlaiduma gads – 1988. gads, odometra rādījums – 4755mst. Traktors jāremontē. Tehniskā apskate nav izieta.

Traktors ir Neretas novada pašvaldības īpašums.

Traktoru var apskatīt iepriekš piezvanot pa tālruni 6517232 vai mob.tālr. 26432597.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Neretas novada Zalves pagasta pārvaldē “Atpūtas”, Zalve, Neretas novads, darba dienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 15.00.

Izsoles noteikumi

print

Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other