Noslēdzies sadarbības projekts Interreg Latvija – Lietuva

08.10.2018.

Pēc aptuveni pusotra gada darba noslēdzies projekts Nr. LLI-136 “Improvement of Living Conditions in Deprived Teritories by Creating Sustainable, Active and Healthy Communities/Regenerate Deprived Communities in the Regions” (“Dzīves apstākļu uzlabošana mazāk attīstītās teritorijās, radot ilgtspējīgas, aktīvas un veselīgas kopienas”) starp Neretas novada pašvaldību un Biržu rajona pašvaldību (Lietuva). Projekta rezultātā Neretas novadā tika atjaunota Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas sporta halle, bet Biržu rajona pašvaldībā uzbūvēts skeitparks. Projekta kopējais finansējums ir 199 897,75 eiro, Neretas novada finansējuma daļa tajā ir 77 532,14 eiro.

Noslēguma dienā pārstāvji no Neretas un Biržiem viesojās Ērberģes muižā, lai kopīgi atskatītos uz paveikto. Ērberģs muižas kamīnzālē viesus sagaidīja muižas barons  fon Hāns, baronese, Zilā dāma un muižas ragana. Nelielā stāstījumā ciemiņi iepazina Ērberģes muižas vēsturi un ikviens tika aicināts uz īpašu deju. Turpinājumā abu novadu projektu vadītāju sagatavotajās prezentācijās varēja vērot, ka projektā iegūtais finansējums devis ieguvumu abām pašvaldībām. Tāpat tika īstenots arī projekta mērķis – uzlabot dzīves apstākļus un vidi mazāk attīstītās kopienās, aprīkojot sociālās zonas un palielinot sociālo grupu nodarbinātību, kā arī iesaisti sabiedriskajās aktivitātēs, izmantojot pārrobežu sadarbības pieredzi šajā teritorijā. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas sporta halli ikdienā varēs izmantos visas iedzīvotāju vecuma grupas ne tikai sportiskām aktivitātēm, bet arī kopienas sanāksmēm.

Noslēgumā gan Neretas novada pārstāvji, gan arī Biržu pārstāvji atzina, ka šāda dalība projektā veicina savstarpējo sadarbību un pieredzes apmaiņu.

Agnese Rutka

print

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other