Projekta “Skolas ielas pārbūve Neretas novadā” atklāšana

Pagājušā gada vasaras vidū  Neretas novada pašvaldība izsludināja iepirkumu projektam “Skolas ielas pārbūve Neretas novadā”, Nr. 17-04-A00702-000119. Šogad projekts tika realizēts un Neretas novada Ērberģē tika noasfaltēta viena no pagasta ielām – Skolas iela. Kopējais projekta finansējums sastādīja 333579,01 eiro. No šīs summas tika piesaistīts arī publiskais finansējums no Lauku atbalsta dienesta. Darbus veica SIA “Ošukalns”. Kopējais izbūvētais ceļa garums ir 1,113 km, kuros iekļauta arī stāvlaukuma izbūve pie Ērberģes luterāņu baznīcas.

Atklāšanas dienā 5. oktobrī Ērberģē viesojās SIA “Ošukalns” pārstāvji – Inese Priedniece SIA “Ošukalns” būvdarbu vadītāja palīdze, Ivars Joelis SIA “Ošukalns” prokūrists, Juris Birkavs IK “CB TESTS” būvuzraugs, Neretas novada pašvaldības vadība un darbinieki, kā arī Mazzalves pagasta pārvaldes vadītāja Zeltīte Odiņa.

Ļoti atraktīva, ar humoru piesātināta un pārdomāta bija pasākuma atklāšanas programma. Ērberģes muižas ragana pa noasfaltēto ceļu tika izvizināta īpašā “vāģītī”, no pagasta ciema sievām varēja uzklausīt dažādas rīmes par pašu ceļa tapšanas procesu. Secinājums viens – līdz šobrīd redzamajam rezultātam gājis kā pa kalniem un lejām. Domes vadība un SIA “Ošukalns” savās uzrunās akcentēja pozitīvo ieguvumu pagasta iedzīvotājiem. Ar šī ceļa noasfaltēšanu turpinās darbi pie pagasta infrastruktūras sakārtošanas, kas būs liels devums nākotnē.

 

Agnese Rutka

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

print

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other