Otro reizi tiek pasniegtas Neretas novada uzņēmēju stipendijas

Motivēt vidusskolēnus paaugstināt mācību sasniegumus, rosināt skolēnu radošo darbību ikdienas mācību procesā, veicināt dalību mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un citās sabiedriskajās aktivitātēs ir kā galvenie mērķi Neretas novada uzņēmēju stipendijai. Tās iniciatori ir uzņēmējs un Neretas novada domes deputāts Kaspars Baltacis un SIA “Liellopu izsoļu nams” vadītājs Kaspars Ādams. Neretas novada uzņēmēju stipendijas ir tiesīgi saņemt Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 10. – 12. klases skolēni. Pēc nolikuma ir noteikts, ka tiek piešķirtas divas stipendijas 10. klasei, 2 stipendijas 11. klasei un 2 stipendijas 12. klasei, tāpat var tikt piešķirta arī uzņēmēju veicināšanas stipendija. Administrēšanu un naudas izmaksu skolēniem veic “Vītolu fonds”.

2. oktobrī svinīgajā pieņemšanā pie skolas vadības pulcējās stipendiju saņēmēji kopā ar saviem vecākiem un novada uzņēmēji, lai īpašā pasākumā teiktu paldies skolēniem par centību un vēlmi sasnigt augstus rezultātus. Kopumā tika pasniegtas 7 stipendijas. Tās saņēma: 10. klase – Monta Apeināne, Kārlis Plusniņš, 11. klase – Līga Šarkūne, Signe Budre, 12. klase – Edīte Grigalovičina, Armands Aivis Gorbačovs, veicināšanas stipendiju saņēma 12. klases skolniece Samanta Mikalkeviča.

Stipendijas koordinators Kaspars Baltacis stāsta: “Neretas novada uzņēmēja stipendijas sākotnējā ideja pieder mūsu veiksmīgajam uzņēmējam Kasparam Ādamam. Sarunas laikā viņš atklāja savu ideju, ka mūsu novadā būtu nepieciešams izveidot stipendiju, kura motivētu izcilību un piederību novadam. Kaspars šo ideju nodeva man tālākai izpildei, līdz ar to esmu arī projekta koordinators. Tobrīd nupat biju ievēlēts kā novada domes deputāts un tas bija viens no pirmajiem darbiem – kļūt par stipendijas koordinatoru un atrast labāko risinājumu stipendijas izveidošanai. Jāsaka paldies 12. Saeimas deputātam Imantam Parādniekam, kurš mani iepazīstināja ar Vītolu fonda valdes priekšsēdētaju Vitu Diķi. Iepazīstoties ar fonda darbību, sapratu, ka sniegtās priekšrocības un stipendijas administrēšanas principi būs piemērotākie, līdz ar to ātri vienojāmies par labāko risinājumu Neretas novada Uzņēmēju stipendijas izveidei un Vītolu fonds kļuva par stipendijas administratoru.

Stipendija ir simtprocentīgi Neretas novada uzņēmēju un iedzīvotāju saziedota. Liels paldies visiem ziedotājiem, kuri, neskatoties uz ekstremālajiem apstākļiem lauksaimniecībā, nepalika vienaldzīgi un atbalstīja šo projektu. Runājot ar ziedotājiem,  uzsveru to, ka tas nav vienreizējs ziedojums. Sākotnēji esam vienojušies veikt ziedojumus uz trim gadiem, katru gadu noteiktu summu pēc saviem ieskatiem un spējām,  tad izvērtējam sasniegtos rezultātus. Jau šobrīd varu droši teikt, ka šis nav vienreizējs projekts, es redzu tā nākotni.

Šo mācību gadu uzsākot jau otro reizi pasniedzām 7 stipendijas. Sešas no tām par izciliem sasniegumiem mācībās un skolas sabiedriskajā dzīvē un septītā veicināšanas stipendija. Ļoti ceru, ka mūsu stipendiāti turpinās mācības augstskolās, iegūs labu izglītību un atradīs iespēju atgriezties atpakaļ  novadā, kļūstot par uzņēmējiem, mecenātiem vai par labiem darbiniekiem.

Aicinu novada iedzīvotājus iesaistīties projektā un finansiāli atbalstīt Neretas novada vidusskolēnus!”

Skolas direktore Laima Grebska un direktores vietniece Viktorija Trukša atzina, ka jūtās gandarītas, ka skolā zināšanu līmenis ir pietiekoši augsts. To pierāda arī tas, ka stipendiju saņēmēji bija vairāki, no kuriem bija jāizvēlas septiņi.

Noslēgumā visi pasākuma dalībnieki vienojās kopīgā fotogrāfijā pie Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas karoga.

Agnese Rutka

print

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other