Mazzalvieši piedalās “Labo darbu nedēļā”

Jau desmito gadu labdarības organizācijas Palīdzēsim.lv rīko akciju “Labo darbu nedēļa” – labo darbu veikšanā aicināti aktīvi iesaistīties gan paši mazākie, gan jau pieredzējuši labo darbu veicēji, mudinot aizdomāties par katru vissīkāko darbiņu, kas citu spēj padarīt priecīgāku un atvieglo ikdienas dzīvi, kas otram nozīmē tik daudz, bet Tev pašam tik pāris mirkļu palīdzīgas rokas sniegšanas un gandarījumu par padarīto. “Labo darbu nedēļā” pastiprināta uzmanība tiek pievērsta palīdzībai, kuras sniegšanai nav nepieciešams liels finansiālais ieguldījums.  

19. oktobra pievakarē biedrības “Ērberģietes” dalībnieces pulcējās pie dienas centra “Vālodzīte”, kur ir arī “Ērberģiešu” māja, lai sakoptu apkārtni. Kopā darbs ritēja raiti un pēc padarītā bija gandarījums.

Savukārt, 20. oktobrī Mazzalves pamatskolas skolēni un skolas darbinieki pirms rudens brīvdienām pēc stundām sakopa savas skolas apkārtni. Rudens lapu biezais klājiens kopīgiem spēkiem gana ātri tika pievarēts. Skola visā savā muižiskajā godībā atkal gaidīs skolēnus pēc brīvdienām, un te būs patīkami iegriezties arī daudzajiem tūristiem, kuri apceļo Latviju. Ir paveikts vajadzīgs un labs darbs.

Akcijas dziļākā jēga un būtība bija mudināt cilvēkus darīt labas lietas ne tikai Ziemassvētkos vai “Labo darbu nedēļā”, bet arī ikdienā. Vienreiz izdarot kaut ko labu, Tu saproti, ka tas ir vienkārši un sagādā dubultu prieku – gan Tev pašam, gan tam, kuram palīdzēts! Darot kopā, var izdarīt vairāk labu darbu!

Žanna Miezīte

print

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other