NERETAS NOVADA DOMES SĒDE Nr.13

Neretas novada Neretas pagastā                                 2018. gada 25.oktobrī plkst.10.00

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par Neretas novada pašvaldības 2018.gada 9 mēnešu budžeta izpildi
 2. Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības pakalpojumu izcenojumos
 3. Par kustamā īpašuma- autobusa IVECO 4510  pārdošanu izsolē
 4. Par pašvaldības kustamās mantas – autobusa IVECO DAILY ar valsts reģistrācijas Nr. FF2184 norakstīšanu un nodošanu utilizācijai
 5. Par plānoto apkures tarifu apstiprināšanu
 6. Par pabalstu piešķiršanu
 7. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma „Jāņa Jaunsudrabiņa iela 3 – 4”, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads, atsavināšanu
 8. Par dzīvokļa īpašumu “Jāņa Jaunsudrabiņa iela 12, dzīv.x” Neretā
 9. Par nekustamā īpašuma „Zīlītes” sadalīšanu
 10. Par nekustamā īpašuma „Irdenieki”, Mazzalves pagasts, Neretas novads, sadalīšanu
 11. Par nekustamā īpašuma „Znotiņi”, Zalves pagasts, Neretas novads, sadalīšanu
 12. Par nekustamā īpašumam „Sēļi”,  Neretas  pagastā, Neretas novadā, sadalīšanu
 13. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai
 14. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Neretas pagastā

 

 

Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs                                A.Kviesis

print

Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other