Latvijas valsts simtgades svinīgajā pasākumā apbalvojamie 2018. gada 18. novembrī plkst. 17.00 Neretas kultūras namā

Latvijai un tās iedzīvotājiem 2018. gads ir īpaši nozīmīgs. Šogad 18. novembrī ikviens sveiks Latviju tās 100. dzimšanas dienā. Tradicionāli Neretas novada pašvaldība šajos svētkos vēlas teikt sirsnīgu paldies tiem novada iedzīvotājiem, kuri spējuši ar savu personisko vai profesionālo ieguldījumu celt novada attīstību. Paldies teiks čaklākajiem, godprātīgākajiem un darbīgākajiem sava darba veicējiem.

Šogad Neretas novada pašvaldības Goda rakstus saņems:

Viktorija Trukša – par izcilu mācību un audzināšanas darbu Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā un nozīmīgu ieguldījumu Neretas novada attīstībā.

Aija Jakubone – par ilggadīgu un radošu pieeju darbam Neretas PII “Ziediņš”.

Raimonds Markūns – par ilggadīgu un godprātīgu darbu Neretas pagastā.

Andrejs Bringmanis – par savas dzimtenes mīlestību un nesavtīgu darbu ģimenes labā.

Dzidra Zariņa – par ilggadīgu un nesavtīgu pedagoga darbu Neretas novadā.

Sandra Lozina – par godprātīgu, ilggadīgu darbu pedagoģijā un ieguldījumu savu mācību priekšmetu popularizēšanā.

Elmārs Vectirāns – par izcilu Ērberģes muižas barona tēla atveidošanu un Neretas novada un Mazzalves pagasta popularizēšanu.

Edmunds Klimovičs – par aktīvu sabiedriskās dzīves veicināšanu un radošu darbu Neretas novadā.

Rasma Strode – par ilggadīgu un apzinīgu darbu.

Sandra Rusiņa – par ilggadīgu un godprātīgu darbu Neretas novada pašvaldībā.

print

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other