Mazzalvē ieskandina Mārtiņdienu

Mārtiņi, Mārtiņi!
Ziemai vaļā vārtiņi.
Rudentiņis projām iet,
Nu tik ziemu sagaidiet.

Mārtiņi iezīmē rudens beigas un ziemas sākumu. No Mārtiņiem līdz Ziemassvētkiem stāsta pasakas un min mīklas. Arī mūsu Mazzalves pamatskolas skolēni, piecgadīgo un sešgadīgo bērnu mudināti, ieskandināja Mārtiņdienu, ejot rotaļās un minot mīklas. Pasākums bija divās daļās. Vispirms lustējās pirmsskolēni un 5. – 9. klases skolēni, tad 1. – 4. klases skolēni.

Pasākuma sākumā bērniem izskaidroja ar ko atšķiras Mārtiņdiena no Halovīniem, jo abas šīs tradīcijas ir iedzīvojušās mūsu skolā. No Mārtiņiem sākas budēļu, ķekatu, čigānu gājieni no mājas uz māju. Ļaudis ticēja, ka ķekatu apmeklējums mājai dod svētību, palīdz atvairīt ļaunos garus – Lācis ar savu rūkšanu aizbaida ļaunumu, Dzērve ienes katrā mājā gudrību, Kaza vēsta par saules un gaismas tuvumu, Vilks ir tumsas un sala vēstnesis. Savukārt, Halovīni – tie ir diedelnieki, kas rūpējas par sevi, pieprasot saldumus.

Pēc jautrām rotaļām, mīklu minēšanas un citām Mārtiņdienai piedienīgām izdarībām pasākuma beigās visi tika pie saldajām balvām.

Paldies mūzikas skolotājai Kristīnei Ozoliņai par līdzdalību pasākuma norisē! Paldies skolotājai Daigai Pabērzai par atbalstu un līdzdarbošanos!

Mazzalves pamatskolas pirmsskolas skolotāja Aija Dārziņa

print

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other