Projekta Interreg Latvija – Lietuva darba grupas sanāksme

31.10.2018.

Lai tiktu izpildīti visi projekta Nr. LLI-136 “Improvement of Living Conditions in Deprived Teritories by Creating Sustainable, Active and Healthy Communities/Regenerate Deprived Communities in the Regions” (“Dzīves apstākļu uzlabošana mazāk attīstītās teritorijās, radot ilgtspējīgas, aktīvas un veselīgas kopienas”) nosacījumi un prasības, 31. oktobrī Neretas novada pašvaldībā viesojās Biržu rajona pašvaldības pārstāvji – projekta vadītāja un finansiste, lai pārrunātu projekta rezultātu un ieguvumu abām pašvaldībām. Sarunas laikā vairākkārt tika likts uzsvars uz abu pašvaldību lielisko savstarpējo sadarbību un spēju kopīgi strādāt vienotam mērķim.

Tikšanās noslēgumā abu pašvaldību darbinieki cerīgi izteicās par sadarbības iespējām arī nākotnē.

Agnese Rutka

print
Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other