Latvija kā neatkarīga valsts 100 gadus

Latvijas valsts simtgade ir vērienīgākais notikums mūsdienu Latvijas vēsturē. Pirms simts gadiem mūsu valsts un tās iedzīvotāji ieguva tik ilgi loloto brīvību un neatkarību. Ikvienam īstenam latvietim, savas zemes patriotam, novembris ir svētku un pārdomu laiks. Plašā svinību programma un daudzveidīgās izstādes novadā ir apliecinājums mūsu kultūras izcilībām, dzīvesveida vērtībām un inovatīvajam garam. Mēs izzinām, radām un svinam Latvijas nākotni!

18. novembrī Neretas kultūras namā norisinājās vērienīgs simtgades pasākums. Pirms svētku sākuma Neretas novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs svinīgi nolika ziedus pie pieminekļa “Sāga”. Iepriekš luterāņu draudzes mācītājs Aldis Pavlovičs aizlūdza par tiem, kas atdevuši savas dzīvības, lai mēs šodien varētu dzīvot brīvā valstī.

Svinīgi ienesot sarkanbaltsarkano karogu kultūras namā, tradicionāli tika pasniegti pašvaldības goda raksti, kurus saņēma darbīgākie, čaklākie un godprātīgākie novada iedzīvotāji. Tie bija: Viktorija Trukša, Aija Jakubone, Raimonds Markūns, Andrejs Bringmanis, Dzidra Zariņa, Sandra Lozina, Elmārs Vectirāns, Edmunds Klimovičs, Rasma Strode un Sandra Rusiņa.

Īpašs veltījums Latvijas simtgadei un Neretas novadam bija desmit vietējo iedzīvotāju ieraksts grāmatā “Neretas novada ļaudis Latvijas 100 gados”. Sākot ar 1918. gadu ik pēc desmit gadiem katrā desmitgadē bija cilvēki, kas ar savu darbu, entuziasmu, apņēmību savā veidā ir cēluši un veicinājuši Neretas novada atpazīstamību. Tāpat ir arī lieli savas valsts patrioti. Laikā no 1918. – 1928. gadam grāmatā parakstījās Jānis Tauriņš, no 1929. – 1938. gadam Artūrs Freimanis un Mirdza Blimberga, no 1939. – 1948. gadam Zinta Kamola un Ilga Cera, no 1949. – 1958. gadam Uldis Grietiņš, no 1959. – 1968. gadam Andris Grīnvalds, 1969. – 1978. gadam Iveta Kippari, no 1979. – 1988. gadam Aleksandrs Ņikitins, 1989. – 1998. gadam Aija Šolmane, 1999. – 2008. gadam Pēteris Pavlovičs, no 2009. – 2018. gadam Zane Dubinska. Šī grāmata būs paliekoša vērtība un atmiņas nākamajām paaudzēm. Iespējams, ka tā ik gadu tiks papildināta arī ar citiem darbīgiem cilvēkiem.

Sveikt novada ļaudis un Latviju simtgades svētkos ieradās ciemiņi no Lietuvas. Koncertu “Man citas zemes nevajag” sniedza grupa “Sestā jūdze”.

Pirms un pēc pasākuma ikviens Neretas kultūras nama mazajā zālē varēja apskatīt Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas audzēkņu “Mākslas dienu – 2018” praktisko nodarbību laikā veidoto kopdarbu “Sveicinām Latviju”, Neretas novada pašvaldības fotokonkursa “Mans Neretas novads” fotogrāfiju izdrukas un Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja “Riekstiņi” no Neretas novada ļaužu privātajām kolekcijām veidoto ceļojošo izstādi “100 rakstainie latviešu cimdi Latvijas simtgadei”.

Pasākuma kulminācijā plkst. 20.00 ikviens tika aicināts ārā, lai baudītu Latvijas valsts simtgades svētku salūtu.

 

Agnese Rutka

print

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other