Daudz baltu dieniņu!

Skola lielā, skola baltā

Upes krastā stāv tik stalta.

Blakus ozols dižais zaļo,

Paciešot te čalu skaļo.

Tā pirms vairākiem gadiem rakstījusi Rita Pabērza.

Šogad skola svin savu 88. dzimšanas dienu šajā Ērberģes muižā. Mūsu skola ir bagāta – kad skolā mācās skolēni, tā ir Mazzalves pamatskola, kad iegriežas tūristi, tā ir Ērberģes muiža ar savām  daudzajām leģendām.

Pēc vēstures liecībām skola Ērberģes muižas telpās ienākusi 16. novembrī, tāpēc arī šogad svinam svētkus.

Svētku pasākumā skolas direktors Aivars Miezītis savā uzrunā  lika ielūkoties vēstures atmiņās, bet visvairāk viņu priecē skolēnu sasniegumi dažādās mācību jomās. Mazzalves pagasta pārvaldes vadītāja  Zeltīte Odiņa savā sveicienu runā vilka paralēles ar 18. novembri, ka katrs ir lepns, jo Latvijas gadadienas zīmē ir viena bezgalības zīme, bet skolas dzimšanas dienas  skaitlī ir 2 bezgalības zīmes.

Tika iedegtas 3 dzeltenas sveces, jo skolas dziesmā skan vārdi, “bērna smaids saules apspīdēts tiek”. 1.sveci iededza 9. klases skolnieks Reinis Zariņš novadpētnieces E. Varkales un novadpētnieku piemiņai, 2. sveci iededza skolas direktors A. Miezītis par skaistās skolas vides izveidi, bet 3. sveci iededza 9. klases skolnieks Dāvids Kuģinis saliedētajam skolēnu, skolotāju, tehnisko darbinieku  kolektīvam.

Koncertprogrammu veidojām tā, lai visi svētku dienā aktīvi izkustētos, jo pasākuma vadītāji Karīna un Reinis teica, ka bieži vien uz skolu iet negribas ne jau tāpēc, ka  šajā skolā slikti mācīties, nē, tāpēc, ka no rītiem šausmīgi nākot miegs. Bet skolā iemāca daudzas dzīvei vajadzīgas prasmes, piemēram, kaut vai “Klusos telefonus”, par kuriem stāstīja Ingus.

Skolotāja Kristīne Ozoliņa ar skolēniem bija sagatavojusi skanīgas dziesmas, kuras bija ļoti vajadzīgas, lai skolas dzimšanas diena izdotos. Un skolas dziesma skanēja droši un skaļi, jo visi skolēni zina gan dziesmas vārdus, gan melodiju.

Skolotāja Sandra Lozina ar deju kopu bija sagatavojusi deju, kura liecināja, ka skolā ne tikai mācās, bet savu jautrību ienes katra dejas kustība.

Skolotāja Silvija Ivanova ietina visus skolotājus un skolēnus draudzīgā kamoliņā, apliecinot, ka mēs esam visi kā viens.

Ar dziesmu “Daudz baltu dieniņu!” tika  ievests lielais svētku kliņģeris.

Mūsu skola ir bagāta – mums ir savs karogs, vimpelis, skolas vēstures grāmata, Viesu grāmata, šogad arī savs skolas kalendārs. Svētku kliņģeris bija ļoti garšīgs!

Dzimšanas diena nosvinēta sirsnīgi, mīļi un aktīvi.

 

Silvija Lisovska

print

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other