“Kadence” svin 30

Jau 30 gadus Neretas kultūras nama sieviešu vokālā ansambļa dalībnieces vieno mīlestība uz dziesmu. Visus 30 gadus tajā dzied piecas dalībnieces – Silvija Teilāne, Sandra Rusiņa, Daņa Kovaļova, Ina Riekstiņa un Inta Klimoviča. Pirms 5 gadiem, kad tika svinēti 25 gadi, ansamblis tika pie sava nosaukuma – “Kadence”. Šo nosaukumu piešķīra ansambļa vadītāja, pazīstot mūs un mūsu spējas. Šajā jubilejā “Kadence” ir tikusi pie sava karoga. Tas ir liels gods un lepnums, jo karogs uzliek lielāku atbildību.

Jubilejas koncertprogramma tika veidota no dziesmām, kuras izvēlējās katra no dalībniecēm. Šo ideju izauklēja mūsu ansambļa vadītāja Ginta Gudjāne. Tāpēc koncerts ir ar stāstu par katru dziedātāju personīgi, jo katra izvēlētā dziesma ir kā vēstījums skatītājiem. Gatavojoties koncertam, vadītāja Ginta daudzreiz uzsvēra – katra no dziedātāju balsīm ir svarīga kopīgajā skanējumā, tālab jau “Kadence” ir unikāla. Tāpēc bija dziesmas, kurās tika dziedāts solopantiņš, lai parādītu katras dziedātājas unikālo balsi. Bija dziesmas, kurās kādu no pantiem dziedāja vairākas dalībnieces, tādējādi parādot, kāds spēks ir vienai balsij vai kāda dažādība, ja dzied pa vienai no katras balss.

Arī par koncerta nosaukumu bija dažādas domas, taču vistrāpīgākā bija Sandras Rusiņas ideja, akcentējot, ka šis taču nebūs pēdējais jubilejas koncerts, tāpēc aicinājām visus uz koncertu “Es zinu, ka mēs vēlreiz satiksimies…”

Jā, šoreiz satikāmies Neretas kultūras namā 23. novembra vakarā, lai ne vien parādītu savu skanējumu, bet arī lai pateiktos tiem, bez kuru uzticēšanās, ticības mūsu darbam, atbalsta un labavēlējumiem “Kadence” nebūtu tik daudz izdarījusi pēdējos 5 gados.

Vispirms tika teikts paldies sieviešu vokālā ansambļa iepriekšējām vadītājām: Anitai Šolmanei, Initai Pučei, Staņislavai Rudākai, Veltai Ziemelei, Marutai Zariņai un Sintijai Leimanei. Paldies arī tika teikts Sandrai Andersonei, Tatjanai Ērglei un Allai Sulainei, kas, Neretas kultūras namā darbojoties ar citiem ansambļiem, ir palīdzējušas ar savu profesionālo līdzdalību. Īpašo paldies – Ziemassvētku piparkūku mājiņu – ar lielu mīlestību cepusi ansambļa dalībniece Inta Klimoviča. Dāvanu pasniegšanu vadītājām uzticējām saviem vīriem, jo bez viņu sapratnes un pacietības dziedāšana ansamblī nebūtu iespējama.

Pasākumā tika rīkots konkurss “Ko tu zini par “Kadenci”?” skatītājiem. Izrādās, ka visām dziedātājām kopā ir 20 bērni un 22 mazbērni. Ansambļa dalībnieču un vadītājas kopīgais gadu skaits – 618. Vistālākais koncerts – Dublinā. Visāķīgākais jautājums “Cik vadītājas ir bijušas ansamblim “Kadence”?”, atbilde – tikai divas, jo “Kadences” vārds ir tikai 5 gadus. Zinošākie, atjautīgākie un drošākie saņēma pārsteiguma balvas.

Tāpat skatītājiem atklājām dažādus misēkļus, kas bijuši uzstājoties, taču pasākuma vadītājas Inita Kalniņa un Aija Kalnāre atzina – par mūsu skatuves pieredzi liecina tas, ka protam savu iekšējo satraukumu neizrādīt uz āru, bet saprasties, kas darāms, no acu skatieniem.

2016. gads bija īpašs: vienīgo reizi ansambļa pastāvēšanas vēsturē zonas skatē ieguvām augstāko pakāpi, bijām Īrijā un uz Ventspils skatuves!

2016. gada aprīļa beigās devāmies uz Īriju, lai piedalītos Latviešu kultūras dienās Dublinā. Kad pieteica mūsu uzgājienu, izskanēja Latvijas un Neretas vārds, tas bija saviļņojošs brīdis! Tur ar savām dziesmām mēs aicinājām latviešus atgriezties Latvijā. Uz koncertu īpaši bija atbraukušas divas mūsu novadnieces – neretiete un pilskalniete –, lai ne vien noklausītos koncertu, bet arī satiktu savējos! Par iespēju piedalīties Latviešu kultūras dienās Dublinā īpaši pateicāmies mūsu ansambļa dalībnieces Silvijas Teilānes meitai Ingūnai Grietiņai – Dārziņai, kas ir Latviešu biedrības Īrijā priekšsēdētāja (viens no trim goda amatiem svešumā). Ingūna bija ieradusies uz jubilejas pasākumu un aicināja vēlreiz mūs doties uz Eiropu.

2016. gada maija sākums bija piepildīts ar jauniem pasākumiem: pirmo reizi bijām ierakstu studijā pie Andra Šīranta, pirmo reizi uzstājāmies Bīriņos! Laimdota un Benjamiņš jau savu partiju bija ierakstījuši studijā, pienākusi kārta fona dziedātājām, kas iedziedāja Edgara Lindes pārlikumu ansamblim. Protams, aparatūra dara brīnumus! Jau pēc 2 dienām dziesma bija gatava, Andris Šīrants pavēstīja – jādzied pasākumā “Vasarsvētki Bīriņos 2016”. Tur izskanēja “Zemeņu lauka” un “Kadences” dziesmas “Par gadiem” pirmatskaņojums! 2. jūlijā “Latvijas šlāgeraptaujas 2016” iesildošajā daļā bija jādzied Ventspilī, Reņķa dārzā. Pilnīgs pretstats Bīriņiem – skatuve milzīga, prožektoru daudz, katrai rokās iedod pa mikrofonam, jāietrāpa reizē tos pacelt un nolaist. No režisora Arvīda Babra daži padomi, un no skatuves nost. Gaidot iesildošo daļu, pabijām gan grimētavā, gan pie friziera. Mūsu uznāciens bija kā viens mirklis, bet vai nobijāmies? Tas lai paliek neatbildēts!

 Tāpēc milzīgu paldies teicām par šādu iespēju gūt pieredzi dziesmas mūzikas autoram Andrim Šīrantam un  ērberģiešiem  Laimdotai un Benjamiņam Lesinskiem (duets “Zemeņu lauks”). Bez neretieša Edgara Lindes palīdzības (veica dziesmas pārlikumu ansamblim) ne 2016. gadā, ne tagad – ģenerālmēģinājumā un koncertā – neiztikt nekādi, jo viņš ļoti profesionāli veica pasākuma apskaņošanu. Tāpēc lielumlielais paldies!

Mūsu Gintiņa (vadītāja Ginta Gudjāne), vaicāta, ko viņai nozīmē ansamblis “Kadence”, bez domāšanas atteica – vēl 10 mammas, kas vienmēr rūpējoties par viņu, īpaši tad, kad pēc pulksten 21 viņai jādodas mājup uz Jēkabpili. Mēs – dalībnieces – noteikti zinām, ka bez Gintas radošuma, azarta, neatlaidīguma nebūtu piedzīvojušas tik daudz skaistu brīžu! Paldies! Arī par skaisto dziesmu un balto rozi ar īpašo zīmīti, ko saņēmām no vadītājas koncertā!

Pasākuma izskaņā vēlējāmies būt zāles priekšā ar savējiem – vismīļākajiem uz pasaules – vīru, bērniem, mazbērniem. Kopā dziedājām “Teic, kur zeme tā”. Koncerts beidzās ar dziesmu “Es zinu, ka mēs vēlreiz satiksimies…” (pie klavierēm Anita Šolmane).

Īpašais paldies mūsu sponsoriem – māla trauciņš “Kadence” 30 –, ko speciāli izgatavoja neretiete Zanda Ragele. Māla trauciņu ar “Vējiņu” bišu medu piepildīja mūsu ansambļa dalībniece Lilija Kupce. Protams, sponsori ir mūsu novadnieki Kaspars Ādams, Juris Vectirāns un Juris Budris personīgi, mikrouzņēmums “Kronīšu Kokapstrāde”, biedrība “Upmales mantinieki”, kā arī Jāņa Jaunsudrabiņa biedrība.

Paldies pasākuma vadītājām Initai Kalniņai un Aijai Kalnārei! Ļoti pateicamies Zigurdam Kalnārem par aparatūras un mikrofonu saslēgšanu mēģinājumos un par muzikālo pavadījumu uz ģitāras!

Priecājamies par to, ka skatītāji koncertu patiešām bija baudījuši. Oriģināli sveicieni tika saņemti no mūsu kultūras nama pašdarbniekiem – dejotājiem “Sēļiem” un teātramīļiem “Leišmalīte”. Pateicamies mūsu dziesmu draugiem – vokālajiem ansambļiem – no Sunākstes, Rites un Elkšņiem. Jutāmies gandarītas par ieguldīto darbu, jo par to liecināja arī patiesie vārdi un sveicieni no Neretas pagasta pārvaldes kopā ar PII “Ziediņš”, Neretas novada pašvaldības, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas kolektīva, Mazzalves pagasta pārvaldes kopā ar dziedāšanas un deju kopu Mazzalvē, Zalves pagasta pārvaldes, SIA “Falko-2”, biedrības “Upmales mantinieki” un Jāņa Jaunsudrabiņa biedrības, skolotājas Ausmas Burkas personīgi. Iedrošinoši vēlējumi izskanēja no Ingūnas Grietiņas – Dārziņas, vēlējumi turpmākajiem gadiem tika uzklausīti arī no bijušajām vadītājām Anitas Šolmanes, Veltas Ziemeles, Staņislavas Rudākas un Sandras Andersones.

Uz tikšanos dziesmā!

Dace Kronīte –

viena no “Kadences” dziedātājām

print

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other