Neretas novada skolas īsteno projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Neretas novada pašvaldības izglītības iestādes arī šajā mācību gadā ir iesaistījušās projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.

Izglītojamo individuālo kompetenču attīstības plāns paredz 2018./2019. mācību gada laikā Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā un Mazzalves pamatskolā īstenot vairāk kā 15 dažādus mācību un ārpusstundu  pasākumus, kopā atvēlot tam ap 30 000 eiro no Eiropas struktūrfondiem. Līdz ar to skolu risinājumi individuālās pieejas attīstībā un skolu izglītības pakalpojuma dažādošanā ir sasaistīti ar kopējām izglītības sistēmas pārmaiņām.

Projekta realizācijas laikā Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas un Mazzalves pamatskolas skolēniem būs iespēja Latvijas Universitātes dabaszinātņu centra laboratorijās veikt laboratorijas darbus dažādos mācību priekšmetos, apskatīt dabaszinātņu centru. Mazzalves pamatskolā īpaša uzmanība tiks veltīta vides pētniecībai, dabaszinību, fizikas un ķīmijas padziļinātai apguvei, eksperimentēšanai, bet Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola saņems finansējumu vizuālās mākslas nodarbību, sporta nodarbību un deju kolektīvu finansēšanai. Skolotājiem projekta ietvaros būs iespēja izglītoties skolēnu individuālo kompetenču veidošanā.

Žanna Miezīte

print

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other